AYP persian - دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا

 

 

فهرست دروس اصلی

 

 

 

 

 

درس 1-9 ( به سایر دروس انتقال یافته ) 

 

  درس 10  این مبحث برای چیست ؟

 

درس 11  یوگا چیست ؟ مذهب چیست ؟

 

  درس 12  اشتیاق - عنصری حیاتی

 

درس 13  مراقبه (مدیتیشن ) - بیدار کردن بذر خفته

 

درس 14  مراقبه ، پرسش و پاسخ – اتفاق خاصی نمی افتد

 

درس 15  مراقبه ، پرسش و پاسخ – بی قراری

 

درس 16  مراقبه ، پرسش و پاسخ – سُرور

 

درس 17  مراقبه ، پرسش و پاسخ – آیا من خواب بودم ؟

 

درس 18  مراقبه ، پرسش و پاسخ – وقت پیدا کردن

 

درس 19  مراقبه ، پرسش و پاسخ – چه سبکی را دنبال کنم ؟

 

درس 20  مراقبه ، پرسش و پاسخ – روشن بینی بدون خدا ؟

 

درس 21  مراقبه ، پرسش و پاسخ - موضوعاتِ مراقبه

 

درس 22  مراقبه ، پرسش و پاسخ – کیفیت ارتعاشی مانترا

 

درس 23  مراقبه ، پرسش و پاسخ – نگاه کردن به ساعت

 

درس 24  مراقبه ، پرسش و پاسخ – آیا مراقبه بیماری را درمان می کند ؟

 

درس 25  مراقبه ، پرسش و پاسخ – تاثیر بر روی شرایط پر استرس

 

         ( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 26 

 

درس 27  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - موقعیت مانترا

 

درس 28  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - آیا من آدمی  مطیع  ( بدون قاطعیت ) خواهم شد ؟

 

درس 29  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - الکل، تنباکو  و مواد مخدر

 

درس 30  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - رژیم غذایی

 

درس 31  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - لذت بردن از فضاهای باز

 

   ( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 32

 

درس 33  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - اولین روش  نشستن در مراقبه  (چهار زانو )

 

درس 34  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - مراقبه و مشکلات جهانی

 

درس 35  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - علائم بین راه روشن بینی

 

درس 36  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - بُعدِ پنجم

 

درس 37  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - مراقبه های  گروهی

 

درس 38  آیا تمارینِ جدید شما بر طبق خط سیرِ زمانیِ صحیح  افزوده میشود ؟

 

درس 39  پرانایاما ( دَم گُستری ) - پرورش خاکِ سیستم اعصاب

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 40

 

   ( درس 41  پرانایاما - تنفس ستون مهره ای ( اسپاینال

 

درس 42  پرانایاما ، پرسش و پاسخ - آیا این تمرین طبیعی است ؟

 

درس 43  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – ارتباط  پرانایاما با مراقبه

 

درس 44  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – یافتن عصب نخاعی ( اسپاینال )

 

درس 45  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – تنفس در حال کند شدن است

 

 درس 46  پرانایاما ، پرسش و پاسخ - کدام  راه بالا محسوب می شود

 

درس 47  پرانایاما ، پرسش و پاسخ - چاکراها

 

درس 48  پرانایاما ، پرسش و پاسخ - پرانایاما و سلامت

 

درس 49  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – عرق ریزی

 

درس 50  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – مدیریت زمان

 

درس 51  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – غار و غور عجیب

 

                                  درس 52  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – عصب کوچکِ بزرگ

 

درس 53  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – نور و صدا

 

درس 54  کوندالینی – کلمه ای رمزی برای انرژی جنسی

 

درس 55  مولاباندا – روح بخشیدنِ انرژی جنسی به سمت بالا

 

درس 56  شامباوی مودرا – گشودنِ چشم سوم

 

درس 57  پرسش و پاسخ – استاد در درون من است ؟

 

درس 58  پرسش و پاسخ –  قدم به قدم

 

درس 59  پرسش و پاسخ – برخی ویژگی های مانترا

 

درس 60  پرسش و پاسخ – گسیختگی های غیر منتظره

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 61

 

درس 62  پرسش و پاسخ – مدت زمان یک سیکل تنفس ستون مهره ای

 

درس 63  پرسش و پاسخ – جریانات سرد و گرم در پرانایاما

 

درس 64  پرسش و پاسخ – نخِ نقره ایِ سرور انگیز

 

درس 65  پرسش و پاسخ – غده های هیپوفیز و صنوبری

 

درس 66  پرسش و پاسخ – رسیدن ، نه ترک کردن 

 

درس 67  باکتی – دانش سرسپردگی

 

درس 68  پرسش و پاسخ – رابطۀ بین تجربۀ آسیب های روحی و باکتی

 

درس 69  پرسش و پاسخ – نشانه های کوندالینی، بی تعادلی ها و درمان ها

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 70

 

درس 71  آساناهای یوگا – یک صنعت میلیارد دلاریِ شگفت انگیز

 

 درس 72  پرسش و پاسخ - لطفا به من دقیقا بگویید چه کنم ؟

 

درس 73  پرسش و پاسخ – نکات بیشتری در مورد چاکراها

 

درس 74  پرسش و پاسخ – برای این زندگی و زندگیِ بعدی

 

درس 75  سیداسانا – زندگی در فواره ای از اکستاسی

 

درس 76  پرسش و پاسخ – کرامات (قدرت های ماورایی) : آیا این قدرت ها واقعی هستند ؟

 

درس 77  پرسش و پاسخ – باز هم بیشتر در مورد چاکراها

 

درس 78  پرسش و پاسخ – لذت و طریقِ روشن بینی

 

درس 79  پرسش و پاسخ – یادآوری هایِ مانترا

 

درس 80  پرسش و پاسخ – یوگا و تناسب اندام

 

درس 81  پرسش و پاسخ – پیشرویِ زیاده از حد

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 82

 

درس 83  پرسش و پاسخ – بله خودش است ، او ( مونث ) کوندالینی است

 

درس 84  پرسش و پاسخ – هنر هیچ کاری نکردن

 

درس 85  پرسش و پاسخ – بازبینی علائم بین راه روشن بینی

 

درس 86  پرسش و پاسخ – پیدا کردن روال روزانۀ مراقبۀ شما

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 87

 

 درس 88  پرسش و پاسخ – جادوی باکتی

 

 درس 89  پرسش و پاسخ – کادوسیوس ( نماد حرفۀ پزشکی ) : تصویری از تو و من

 

 درس 90  تصحیح کادوسیوس و بررسی آیدا و پینگالا

 

 درس 91  یونی مودرا کومباکا - پالایش چشم سوم و فراتر از آن

 

 درس 92  پرسش و پاسخ – تجربۀ ستاره

 

 درس 93  پرسش و پاسخ – تغییر زمانه

 

 درس 94  چند نکتۀ مهم در مورد خانه تکانی

 

 درس 95  پرسش و پاسخ – تثبیتِ اکستاسی

 

 درس 96  پرسش و پاسخ - مروری بر راه اندازی تنفس ستون مهره ای

 

 درس 97  پرسش و پاسخ – تانترا : کمکی برای دیوانگانِ سکس و عشاق معمولی

 

 درس 98  پرسش و پاسخ – یوگا و ازدواج

 

 درس 99  پرسش و پاسخ –  تمارین : تقدّم و تاخّر

 

 درس 100  پرسش و پاسخ – روشن بینی چیست ؟

 

درس 101  پرسش و پاسخ – براهماچاریا چیست ؟

 

درس 102  پرسش و پاسخ – اهمیت روالِ مراقبۀ روزانۀ سبُک و دراز مدت

 

درس 103  پرسش و پاسخ – سرنوشت و ارادۀ آزاد

 

درس 104  پرسش و پاسخ – گرفتگی هایِ سرسخت انرژی

 

درس 105  پرسش و پاسخ – برخوردِ با مانعی در مولاباندا

 

درس 106  پرسش و پاسخ – مانترا و تنفس در مراقبه

 

درس 107  پرسش و پاسخ - خودگامی در وضعیت ها و تمارین

 

درس 108  پرسش و پاسخ – کچاری مودرا : جهشی عظیم برای نوع بشر

 

درس 109  پرسش و پاسخ – باکتی ، مراقبه و سکوت درونی

 

درس 110  پرسش و پاسخ – عشقِ رویایی

 

( به سایر دروس انتقال یافته )  درس 111

 

درس 112  پرسش و پاسخ – باکتی : موردی بسیار نزدیک و شخصی

 

درس 113  پرسش و پاسخ – سرور، اکستاسی و عشق الهی

 

درس 114  پرسش و پاسخ – مرحلۀ اول کچاری: انسداد و ناراحتی گلو

 

درس 115  پرسش و پاسخ – مانترا، زبان و معنی

 

درس 116  مراقبه - اولین ارتقاءِ مانترا

 

درس 117  پرسش و پاسخ – یافتن یک مانترای بی معنی ؟

 

درس 118  پرسش و پاسخ – ضربانی قدرتمند در مراقبه

 

درس 119  پرسش و پاسخ - برخی رویکردهای دیگر برای مولاباندا

 

درس 120  پرسش و پاسخ – دستیابی به روشن بینی

 

 درس 121  پرسش و پاسخ - پراتیاهارا : گسترش  حس ها به سمت درون

 

درس 122  پرسش و پاسخ - شهود

 

درس 123 پرسش و پاسخ - اهمیت پرسش و پاسخ ها

 

 درس 124  پرسش و پاسخ - ساده گرفتن آن

 

درس 125  پرسش و پاسخ - حرارت کوندالینی

 

درس 126  پرسش و پاسخ - رابطۀ پراتیاهارا، عقل و باکتی

 

درس 127  پرسش و پاسخ - سیداسانا یا پادماسانا ؟

 

درس 128  پرسش و پاسخ - سیداسانا و فشار در سر

 

درس 129  نولی - خیزش کوندالینی با عضلات شکم شما

 

درس 130  پرسش و پاسخ - ارتعاشات در ریشه

 

درس 131  پرسش و پاسخ - تطبیق شامباوی و تنفس ستون مهره ای

 

درس 132  پرسش و پاسخ - گناه چیست ؟

 

درس 133  پرسش و پاسخ - نِکتار

 

درس 134  پرسش و پاسخ - یوگا و روانشناسی غربی

 

درس 135  پرسش و پاسخ - جریانات کوندالینی در بازوها و ران ها  -  مودراهای دست

 

درس 136  پرسش و پاسخ - ویگیان بهایراو تانترا - 112 تکنیک

 

درس 137  پرسش و پاسخ - اهمیت تمارین یا تجارب؟

 

درس 138   پرسش و پاسخ - آیا مایلید اصلاحی انجام دهید ؟

 

درس 139  جالاندرای حرکتی - پُمپِ چانه

 

درس 140  پرسش و پاسخ - پمپ چانه : تطبیق تنفس با دوران سر

 

درس 141 ( به سایر دروس انتقال یافته )

 

( به سایر دروس انتقال یافته ) درس 142

 

 درس 143  پمپ چانه - اثرات در بدن تحتانی

 

درس 144  پرسش و پاسخ - پمپ چانۀ سبُک ( بدون حبس نفس)

 

درس 145  پرسش و پاسخ - بیش از حد انجام دادن آساناها

 

درس 146  پرسش و پاسخ - شاکتی پات : انتقال مستقیم انرژی روحانی

 

درس 147  پرسش و پاسخ - توالیِ آساناها ، پرانایاما و مراقبه

 

درس 148  پرسش و پاسخ - چرا دوبار تمرین در روز ؟

 

درس 149  هشت شاخۀ یوگا و سامیاما – ذوب کردنِ تاریکی

 

درس 150  تمرین سامیاما (باهم داشت)

 

درس 151 پرسش و پاسخ - جا افتادن در سوتراها

 

درس 152 پرسش و پاسخ - تفکر دربارۀ معانی، بجای انجام تمرین سامیاما

 

درس 153 پرسش و پاسخ - ترجمه های کتاب یوگا سوترا و "فرا طبیعی" شدن

 

درس 154 پرسش و پاسخ - سامیاما: "رها کردن و به خدا سپردن"

 

درس 155 پرسش و پاسخ - سامیاما: سبکی، جست و خیز و ... پرواز؟

 

درس 156 پرسش و پاسخ - مولادهارا یا ریشه و یکپارچگیِ تمارین

 

درس 157 پرسش و پاسخ - سکوت درونی چیست؟

 

درس 158 پرسش و پاسخ - به خواب رفتن در مراقبه؟

 

درس 159 پرسش و پاسخ - افکار بسیار در مراقبه؟

 

درس 160 پرسش و پاسخ - ناراحتی بیش از حد با مراقبه - چه باید کرد؟

 

درس 161 پرسش و پاسخ - شب های تاریک روح و خیزش سکوت درونی

 

درس 162 ( به سایر دروس انتقال یافته )

 

درس 163 پرسش و پاسخ - وضوحِ شگفت انگیز

 

درس 164 پرسش و پاسخ - قدرت بشری

 

درس 165 پرسش و پاسخ - اشتیاق معنوی و تغییر در زندگی

 

درس 166 پرسش و پاسخ - به دیگری نیکی کن

 

درس 167 پرسش و پاسخ - زندگی با هوا و نور خورشید

 

درس 168 پرسش و پاسخ - آیا درد پیشنیازی بر آرامش درونی است؟

 

درس 169 پرسش و پاسخ - آیا این رسانایی اکستاتیک است؟

 

درس 170 پرسش و پاسخ - آیا این کوندالینی است؟

 

درس 171 پرانایاما باستریکایِ ستون مهره ای - فشارِ آب برای زدودن کارماها

 

درس 172 پرسش و پاسخ - انرژیِ باستریکای ستون مهره ای، خواب و زمانِ روالِ تمرین

 

درس 173 پرسش و پاسخ - چرخۀ زمانیِ باستریکای ستون مهره ای

 

درس 174 پرسش و پاسخ - سکس و شامباوی

 

درس 175 پرسش و پاسخ - تجارب جدید

 

درس 176 پرسش و پاسخ - کالبدشکافیِ سامیاما

 

درس 177 پرسش و پاسخ - سیداسانای پیشرفته

 

درس 178 پرسش و پاسخ - دارما

 

درس 179 پرسش و پاسخ - بازبینیِ تجربۀ ستاره

 

درس 180 پرسش و پاسخ - پایانی بر یک آغاز خوب در مراقبه

 

درس 181 پرسش و پاسخ - انتظارات و خط سیر زمانی

 

درس 182 پرسش و پاسخ - شک و تردیدِ سالم

 

درس 183 پرسش و پاسخ - جنبش ها و یوگای بی اختیار

 

درس 184 پرسش و پاسخ - طی الارض، سامیاما و کرامات

 

درس 185 پرسش و پاسخ - نقشِ عقل

 

درس 186 مراقبه - دومین ارتقاء در مانترا

 

درس 187 پرسش و پاسخ - استقرار و تداومِ تمرین روزانه

 

درس 188 پرسش و پاسخ - نقشۀ مانترا 101 

 

درس 189 پرسش و پاسخ - چشم سوم کجاست؟

 

درس 190 پرسش و پاسخ - شامباوی در حین مراقبه ؟

 

درس 191 پرسش و پاسخ - چطور رسانایی اکستاتیک را پرورش دهیم؟

 

درس 192 پرسش و پاسخ - نکاتی در ارتباط با کچاری

 

درس 193 پرسش و پاسخ - گسترشِ ایمنِ زمان تمرین

 

درس 194 پرسش و پاسخ - افزایش تلالوِ نورها

 

درس 195 پرسش و پاسخ - مانترا، افکار و توجه

 

درس 196 پرسش و پاسخ - مراقبه با مانترا یا سایر موضوعات؟

 

درس 197 پرسش و پاسخ - احساسِ ناراحتی در کچاری

 

درس 198 باستریکای موضعی - لیزری برای پاکسازیِ کارماها

 

درس 199 گشودگی تاج و مدیریت آن

 

درس 200 پرسش و پاسخ - نظارت بر یک مراقبه گرِ حسّاس

 

درس 201 پرسش و پاسخ - نمایشی از یک گشودگیِ نابالغِ تاج

 

درس 202 پرسش و پاسخ - تمرینات آزاد در برابر تمرینات سازمان یافته

 

درس 203 پرسش و پاسخ - تاملی در برخی از تجارب چشمگیر

 

درس 204 خلاصه ای از اصول تمارین و قابلیت های ایجاد شونده

 

درس 205  پرسش و پاسخ - نکات بیشتری دربارۀ کِچاری

 

درس 206 پرسش و پاسخ - تنوعاتِ تنفس ستون مهره ای

 

درس 207 پرسش و پاسخ - بی تعادلی های نیمۀ راست یا چپ بدن

 

درس 208 پرسش و پاسخ - تلاطماتِ انرژی درونی و تجربۀ احساسات قدرتمند

 

درس 209 گنجاندن تمرینات روزانه در یک جدول کاریِ شلوغ

 

درس 210 پرسش و پاسخ - مدیریت یوگایِ بی اختیار و کرامات (سیدهی ها)

 

درس 211 ( به سایر دروس انتقال یافته )

 

درس 212 پرسش و پاسخ - مودرایِ کُل بدن

 

درس 213 پرسش و پاسخ - خوابِ آگاهانه

 

درس 214  پرسش و پاسخ - یافتنِ "قُلّابِ" (گوروی) معنوی

 

درس 215 ( به سایر دروس انتقال یافته )

 

درس 216 پرسش و پاسخ - رعشه های کوندالینی و خودگامی در تمرینات

 

درس 217 پرسش و پاسخ - مسولیت پذیری در تمرین (خودگامی)

 

درس 218 پرسش و پاسخ - حساسیت به مراقبه و حرکات سر

 

درس 219 پرسش و پاسخ - کج خُلقی در فعالیت ها

 

درس 220 پرسش و پاسخ - گشودگیِ چاکرای قلب

 

درس 221 پرسش و پاسخ - گسترش فضای قلب

 

درس 222 پرسش و پاسخ - اصوات فضای درونی

 

درس 223 پرسش و پاسخ - مرحلۀ یک و نیم کچاری 

 

درس 224 پرسش و پاسخ - کچاریِ بی اختیار و مکاشفات بصری

 

درس 225 پرسش و پاسخ - زدودن ابرها

 

درس 226 پرسش و پاسخ - گسترش ذهنی در ما

 

درس 227 پرسش و پاسخ - مراقبه، فعالیت و خواب

 

درس 228 پرسش و پاسخ - گشودگی قلب و مقولۀ خدمت

 

درس 229 پرسش و پاسخ - تنفس ستون مهره ای در فضای درون

 

درس 230 پرسش و پاسخ - تاج و چشم سوم

 

درس 231 پرسش و پاسخ - اُتاق های غبارآلود (انزواطلبی در اثر تمرینات؟)

 

درس 232 پرسش و پاسخ - مراقبه و یوگای بی اختیار

 

درس 233 پرسش و پاسخ - یوگا و اعتقادات مذهبی

 

درس 234 پرسش و پاسخ - پرتو افشانیِ خرَد درونی

 

درس 235 پرسش و پاسخ - ترکیب سکوت درونی و اکستاسی

 

درس 236 به روز رسانی کتاب و نکته ای مهم

 

درس 237 تصویر کچاریِ افزوده شده به سایت

 

درس 238 از سر گیریِ ارسال دروس

 

درس 239 پرسش و پاسخ - تنفس ستون مهره ای و آساناها

 

درس 240 پرسش و پاسخ - دربارۀ والاترین آرمانِ شخص

 

درس 241 پرسش و پاسخ - تلطیفِ پرانایاما

 

درس 242 پرسش و پاسخ - سونامی و یوگا

 

درس 243 پرسش و پاسخ - مراقبه و قدرت ها (کرامات)

 

درس 244 پرسش و پاسخ - پیش بسوی آغازی خوب برای مراقبه و پرانایاما

 

درس 245 (به سایر دروس انتقال یافته)

 

درس 246 پرسش و پاسخ - خِرد، باکتی و نبوغ

 

درس 247 پرسش و پاسخ - حالت تهوّع

 

درس 248 پرسش و پاسخ - فرهنگ، سامادی و برف

 

درس 249 (به سایر دروس انتقال یافته)

 

درس 250 پرسش و پاسخ - تعدیلِ تمرینات همسو با پیشرفتِ تجارب

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp