AYP persian - مراقبۀ عمیق - گذرگاهی بر آزادی شخصی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

مراقبۀ عمیق - گذرگاهی بر آزادی شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبه عمیق - گذرگاهی بر آزادی شخصی 

 

 Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom

 

 

اثری از یوگانی 

 

 

انتشارات AYP (نسخه اصلی دسامبر 2005 - نسخه فارسی 2016) - این کتاب یکی از محبوب ترین کتب آموزشی در ارتباط با مراقبه (مدیتیشن) به شمار می رود. کتابی که در سبکی آسان و در عین حال قدرتمند، در دسترس شما قرار گرفته است.

 

 

خرید کتاب  

 

 

 

 

توضیح و فهرست مندرجات :    

 

 

"مراقبۀ عمیق" ( مدیتیشن ) کتاب آموزشیِ کم حجم و مرحله به مرحله ای است که با ارائه روشی از مراقبۀ روزانۀ ساده و قدرتمند، در شکلی اصولی، زمینه ساز گشایشِ آرامش، صلح درونی، خلاقیت و انرژی در زندگی روزمره می شود.

 

خواه شما در جستجوی ابزاری موثر برای کاهش استرس، بهبود ارتباط با اطرافیان و نائل شدن به موفقیت بیشتر در دورۀ زندگانی خویش باشید و یا در جستجوی حقیقت نهایی زندگی در درون خویش، در هر حال "مراقبۀ عمیق" میتواند گنجی حیاتی در راستای آزادی شخصی و روشن بینی شما گردد.

 

یوگانی نویسندۀ دو کتاب بسیار برجسته و جهانی در ارتباط با شاخص ترین تمرینات معنوی است: "تمرینات پیشرفتۀ یوگا - دروسی آسان برای زندگیِ سرور آمیز"  کتابی مشروح و پر کاربرد و کتاب "اسرار وایلدر" یک رمان قدرتمندِ معنوی.

 

مجموعه کتب سری روشن بینی AYP برای اولین بار سلسله کتاب هایِ کم حجم آموزشی را در جهت انتقال مفاهیم عمیق و کاربردیِ تمرینات یوگا در دسترس همگان قرار داده است. کتاب "مراقبۀ عمیق" کتاب اول از این مجموعه محسوب می شود.     

 

 

          

فهرست عناوین

 

مقدمۀ  کتاب


فصل اول - من کیستم ؟                                            

 

فصل دوم - مراقبۀ عمیق                                           

    - چطور مراقبه کنیم؟

    - کجا و چه وقتی مراقبه کنیم؟                                                

    - سوالات درباره مراقبه های اولین                                         

    - قابلیتهای رشد یافته در فرآیند روشن بینی

 

فصل سوم - مراحل پیشرفت                                

    - سکان داریِ راه پاکسازی درون                                 

       - مقاوت و استمرار افکار                                                                           

       - افکار تؤام با مانترا                                                                                   

       - نه مانترا و نه فکر                                                                                    

       - کند شدن تنفس                                                                                         

       - ناراحتی ، درد یا بیقراری

       - تجربه احساسات و عواطف قوی                                                                  

       - سردرد                                                                                                  

       - به خواب رفتن یا خاموشی در مراقبه                                                             

       - مراقبه در شرایط پر سر و صدا                                                                   

       - گسیختگی در جلسۀ مراقبه                                                                          

       - مدت زمان جلسۀ مراقبه

       - نگاهی به ساعت در مراقبه                                                                          

       - یافتن زمانِ مراقبه برای افراد پر مشغله                                                          

       - مراقبه پس از صرف غذا یا در زمان خواب                                                    

       - مضرات الکل ، تنباکو ، مواد و داروهای شیمیایی

       - رژیم غذایی                                                                                            

       - تمارین جسمانی ، ورزشی و حرکات یوگا                                                       

       - روش خود گامی در برابر تند روی در تمارین و روش ها                                   

       - تأثیر مراقبه بر فعالیت های روزمره                                                              

    

    - تجارب انرژی و تجارب بصری                                  

       - انوار و اصوات درونی                                                                              

       - احساس جریان یافتگی انرژی درونی                                                              

       - برانگیختگی جنسی                                                                                    

       - پیشگویی ، روشن بینی و ادراکات فراحسی                                                     

       - جلوه های بصری و نمادهای مذهبی                                                              

       - ادامه تمرین علیرغم دلفریبی های تجارب معنوی                                              

    - خیزش شهود و سکوت درونی                                      

    - سکونِ در فعالیت                                                      

 

فصل چهارم - آزادی

       - اکستاسی و سکوت درونیِ ماندگار                                 

       - پاکسازی به سمت سُرور اکستاتیک                               

       - گسترش عشق الهی در دنیا                                         

 

پشتیبانی و سایر کتاب ها

 

  

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp