AYP persian - مجموعه کتاب ها
      ayppersian.com      
           
             
             
   

کتاب های تمرینات پیشرفتۀ یوگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب های تمرینات پیشرفتۀ یوگا  AYP  نوشتۀ یوگانی در فارسی و سایر زبان ها در قالب های زیر در دسترس هستند :

 

1) کتابهای الکترونیکی در قالب PDF,EPUB & MOBI/ Kindle  از طریق کانال های متعدد اینترنتی .

 

2) کتاب های چاپی از طریق کانال های اینترنتی و کتابفروشی های سرتاسر جهان .

 

3) کتاب های صوتی کتاب های صوتی در قالب های MP3 , CD و از طریق کانال های متعدد. داونلود های مستقیم کتاب های صوتی از AYP بهمراه یک کتاب صوتیِ رایگان با موضوع مشابه خواهد بود. (در حال حاضر برای کتب فارسی در دسترس نیستند).

 

   

 ******

 

                                             

 

مراقبه عمیق - گذرگاهی بر آزادی شخصی

 

   توضیحات و فهرست کتابارائۀ کتاب در سایت آمازون / ارائۀ کتاب در سایت اصلی

 

 

 کتاب آموزشی کوتاه و مرحله به مرحله، در رابطه با روشی قدرتمند از مراقبه (مدیتیشن) که به شکلی اصولی باعث گشوده شدن صلح درونی، خلاقیت و انرژی در زندگی روزمره می شود. مراقبۀ عمیق ابزاری موثر برای کاهش استرس، بهبود روابط شما، نایل شدن به موفقیت بیشتر در دورۀ زندگانی و برای آشکار نمودن حقیقت نهایی زندگی است.

 

 


خرید پی دی اف

 
 

 

تهیۀ کتاب چاپی :
     Amazon USA  Amazon CreateSpace  Amazon Canada   Amazon UK
Amazon France  Amazon Germany  Amazon Italy Amazon Spain
Amazon India  Amazon Japan  Amazon China  A&R Australia

 

 

ترجمه های دیگر این کتاب :


Spanish   German   French   Norwegian   Czech   Russian
Croatian    Arabic    Chinese   English  

 

 ******

 

 

 

 تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) - سفری به فضای درون 

 

توضیحات و فهرست  /  ارائۀ کتاب در سایت آمازون / ارائۀ کتاب در سایت اصلی

 

 

 آموزش کاربردیِ یکی از موثرترین تکنیک های تنفسی که موجبات پاکسازی و گشودگی سیستم عصبی و ورود به قلمروهای درونی را فراهم میسازد. تنفس ستون مهره ای روشی از پرانایاما است که مکملی حیاتی برای مراقبه و توسعۀ آگاهی خالص و سرور انگیز خواهد بود. امری که باعث روح بخشیدن به رسانایی اکستاتیک و پرتو افشانی آن از درون ما به اطراف میگردد. 

 

 

 

 خرید پی دی اف

 

 

تهیۀ کتاب چاپی :
      Amazon USA  Amazon CreateSpace  Amazon Canada    Amazon UK
Amazon France  Amazon Germany  Amazon Italy Amazon Spain
Amazon India  Amazon Japan  Amazon China  A&R Australia
More Paperback Sources

 

 

ترجمه های دیگر این کتاب :


Spanish   German    French    Czech    Russian

Arabic   Chinese   English

 

                                                                                                                ******

 

 

 

 

      آساناها ، مودراها و بانداها - بیدار سازیِ کندالینیِ سرور انگیز 

           

  توضیحات و فهرست   ارائۀ کتاب در سایت آمازون / ارائۀ کتاب در سایت اصلی

 

 

کتابی مرتبط با وضعیت های جسمانی و مانورهای ویژۀ درونی که میتواند وانهادگی، سلامتِ خوب و فوائدی فراتر را به ارمغان آورد. با بکارگیری صحیح و مرحله به مرحلۀ این روش ها در ترکیب با نشست تمرینات، رسانایی اکستاتیک در کل بدن به طریقی ایمن بیدارسازی می شود. میتوانید اینجا کلید آساناها، مودراها و بانداها و بهمراه برنامۀ تمرینی مطلوبی از یوگا را بیابیید.

 

 

خرید پی دی اف

 

 

 

تهیۀ کتاب چاپی:

 

   Amazon USA  Amazon CreateSpace  Amazon Canada   Amazon UK
Amazon France  Amazon Germany  Amazon Italy Amazon Spain
Amazon India  Amazon Japan  Amazon China  A&R Australia 

 

 

ترجمه های دیگر این کتاب

 

Spanish   German   French   Arabic   Chinese  English

 

 

                                                                                                          ******

 

 

 

سامیاما - پرورش سکونِ در عمل ، معجزات و کرامات ( سیدهی ها )

 

توضیحات و فهرست   ارائۀ کتاب در سایت آمازون / ارائۀ کتاب در سایت اصلی

 

 

با مراقبۀ عمیق، سکون و تواناییِ عملی نمودن ایده هایی بزرگ در زندگی محقق می شود. این را سکونِ در عمل می گویند. امری که بنحو بسیار زیادی از طریق همین تکنیک ساده و قدرتمند سامیاما گسترش می یابد. جزییات آموزش های ارائه شده باعث می شوند تا کلیۀ فعالیت های ما از درون قلمروی بیکرانِ قدرت الهی هدایت شوند. 

 

 

خرید پی دی اف

 

 

تهیۀ کتاب چاپی:

 


     Amazon USA  Amazon CreateSpace  Amazon Canada   Amazon UK
Amazon France  Amazon Germany  Amazon Italy Amazon Spain
Amazon India  Amazon Japan  Amazon China  A&R Australia

 

 

ترجمه های دیگر این کتاب

 

Spanish   German   French   Arabic   English

 

 

  ******

 

 

 

رژیم غذایی ، شات کارماها و آمارولی - تغذیه و پاکسازی در یوگا برای سلامت و معنویت

 

 توضیحات و فهرست کتابارائۀ کتاب در سایت آمازون / ارائۀ کتاب در سایت اصلی

 

 

این کتاب فراتر از یک دستورالعمل رژیمی است. مجموعه ای از آموزش های جامع و بر پایۀ تغذیه در یوگا، بهداشت و جوان سازی که تسهیل گرِ یک سلامت خوب در فرآیند دگرگونی معنوی انسان خواهد بود. روش ها و رویکردهای ارائه شده زمانی حداکثر تاثیر را خواهند داشت که بعنوان بخشی از برنامۀ هماهنگ تمرینات یوگا بکار گرفته شوند .  

 

 

خرید پی دی اف


 

 

تهیۀ کتاب چاپی:


     Amazon USA  Amazon CreateSpace  Amazon Canada   Amazon UK
Amazon France  Amazon Germany  Amazon Italy Amazon Spain
Amazon India  Amazon Japan  Amazon China  A&R Australia

 

 

ترجمه های دیگر این کتاب:


Spanish   French   Arabic   English

 

 

******

 

 

 

 

خودکاوی - غروبِ رنج و طلوعی بر شهود

 

توضیحات و فهرست کتاب

 

در دست انتشار (pending)

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp