AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

  

درس 10 - ( اولین درس از این مجموعه ) این مبحث برای چیست ؟                                                         

 

 

 نویسنده : یوگانی                                                                     

 

تاریخ : یکشنبه 16 نوامبر 2003 ساعت 11:45 صبح

 
 
هر کسی (ذاتا) می داند که وجودی خاص بوده و قلمروی ورای تولد، زندگی و مرگ وجود دارد. امری که از ژرفای وجودِ همۀ ما طنین انداز است. ما عمر خویش را در تلاش برای رسیدن به فراسوی آنچه که هستیم در یک یا چند راه سپری می کنیم. گاهی خراب می کنیم، گاهی پیشرفت می کنیم، اما اغلبِ موارد به این امید که کسی دری به روی ما خواهد گشود دور خویش پرسه زده تا با کوچکترین گشایشی مستقیم بداخل بدویم (پناه بریم). اما آیا چنین کاری می کنیم؟
 
این اولین قدم حیاتی و سرنوشت ساز است. خواستنِ برای ورود به آن حوزۀ فراتری که در درون ماست. اینکه حقیقتاً خواستار نیل بدان باشیم. هوَس و عطش آن را داشته باشیم. از جان گذشتۀ آن باشیم. من اینجا هستم چون خود برای سال های بسیار یکی از همین افراد بوده و می دانم که مشتاقان دیگری نیز باید وجود داشته باشند. من می خواهم روش هایی را عرضه کنم که کار می کنند. ابزارهایی که شما (ذاتاً) می شناسید. همۀ آنها برای ملاحظه و بررسی دقیق شما ارائه شده اند. بقیۀ آن با خود شما است.
 
ما اینجا از فلسفه سخن خواهیم گفت اما نه زیاده از حد. بیشتر درباره تمرینات یوگا صحبت خواهیم کرد، اینکه آنها چگونه کار می کنند، چه انجام می دهند و چطور آنها را بکار بگیریم و اینکه آنها به چه ترتیبی میتوانند در هم ترکیب یافته و به شکلی جادویی اهرم یکدیگر شوند. به همین دلیل شما در اینجا عبارت "تمارین ترکیبی" را  زیاد خواهید شنید. این عبارت مفهوم جدیدی نیست. در یوگا سوتراهای پاتانجالی (Yoga Sutras of Patanjali) یک طریقِ تمرینِ هشت شاخه ای آشکار و ارائه شده است. بیشترِ سنت ها (در یوگا) بر روی یک یا چند عدد از این شاخه ها تمرکز دارند. این کاملاً طبیعی است. مگر هر کسی چند توپ را می تواند همزمان در هوا نگهدارد؟ درواقع اگر شما واقعاً بخواهید که در این زندگی پیشرفت کنید، می بایست کوشش های خود را از کانال های مختلفی در جهت مورد نظر بکار اندازید. این در همۀ امور صادق است و تمرین معنوی نیز امر متفاوتی نیست.
 
ما در اینجا به دفعات درباره راه های مختلف رفتنِ به درون صحبت می کنیم. راههای رسیدن به خودِ الهی خویش و اینکه چطور می توان این راه ها را به سمت بالا گشوده ساخت. پس آیا شما واقعاً برای ورود به چنین قلمرویی آماده هستید؟ آیا اشتیاق کافی دارید؟ همه بدین عرصه علاقمند نیستند. اما دیر یا زود خواستار آن خواهند شد. در واقع کمی تمرین، آتشِ اشتیاقِ الهی شما را شعله ور می سازد. فقط کمی تمرین در را به اندازۀ کافی باز می کند تا شوقِ الهی شما از آن به بیرون فوران کند. آنگاه آتشِ درون شعله ور می شود و ما خواهان تمرین بیشتر و راه های قدرتمندتری برای رفتن به درون می شویم. امری که به نوعی اعتیاد مبدّل می شود. اعتیادی الهی. من اعتراف می کنم که به این بازیِ تمرینات معنوی معتاد شده ام. این بازی، چنبره ای مارپیچ و سرور انگیز است که ما را از ادراک محدود زمینی به سوی ماوراء می کشاند. به زودی همه چیز متفاوت به نظر خواهد رسید. ابتدا فقط کمی و بعد بسیار متفاوت. بنابراین اگر شما خواهان الهی شدن نیستید و نمی خواهید به عرصۀ الهی معتاد شوید بهتر است از این راه دور بمانید. زیرا در اینجا بهترین ابزارها و روش ها گردآوری شده است. فقط کافیست قلب و ذهن خویش را صادقانه با این خواسته همسو و هماهنگ کنید، در اینصورت قادر به انجام آن خواهید بود. آنگاه است که دیگر  هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود و زمانیکه با این واقعیت روبرو شدید با تمام وجود خواهید خندید!
 
چنین مباحثی برای روان های خردمند است. آنهایی که می خواهند و آماده اند هرکار لازم را برای هر مدتی که طول بکشد انجام دهند. آیا فرزانگان قدیم کمتر از این متعهد بوده اند؟ البته که نه. ما داستانهای شگفت آنها را در کتب آسمانی می خوانیم و حیرت می کنیم. امری که دقیقا امروزه نیز مصداق دارد. آنچه را که شما بواسطۀ تمارین پایه گذاری می کنید، برداشت خواهید نمود. همیشه اینگونه بوده است.
 
اما چرا باید زحمت این تمرینات ظریف و معنوی را به خود بدهیم؟ صادقانه بگویم. زیرا حقیقتاً لذت های روحی عالی ترین تجاربی است که می توان به خود دید. نوعی سرخوشی، فراسویِ هر لذت زمینی. تجربۀ ذات الهی، که سُروری ویرانگر و بی پایان و صلح و آرامشی بی تزلزل و ناگفتنی است. اما تنها به گفته های من اکتفا نکنید. بعضی از این روش ها را امتحان کرده تا به چشم خود ببینید. همه این تجارب در درون شما منتظر ظهورند. کافیست در ابتدا چند گام کودکانه بردارید. بزودی خواهید توانست گشودگی را با همۀ فراز و نشیب های آن مشاهده کنید. همۀ این مطالب با این فرض است که شما آماده باشید و بخواهید که هر روز فراتر روید. به یاد داشته باشید که این تنها چیزی است که ما می توانیم از این زندگی با خویش ببریم.
 
بعضی از تمریناتی که در اینجا توضیح میدهیم عبارتند از:
 
پرورش سکوت درونیِ پایدار از طریق مراقبه (مدیتیشن Meditation).
 
* گشودن عصب های ظریف از طریق پرانایاما (مهار تنفس Pranayama).

 

* برانگیختن انرژی الهی از طریق مجموعه حرکات ظریف و وضعیت های بدنی پیشرفته (آسانا، مودرا، باندا Asana, Mudra & Bhanda).

 

*پرورش اشتیاق الهی و عمل در هماهنگی با آن (باکتی Bhakti).

 

* پرورش انرژی جنسی برای منظوری جدید (تانترا Tantra).

 

* پرورش ادراکِ درونی سکوت و هدایت آن به بیرون به کمک روش های قدرتمند (سامیاما Samyama).

 
برخی از این تمارین آشنا و بقیه، انقلابی و غیر معمول به نظر خواهند رسید. زمانی که آن ها را به روش هایی خاص با هم تلفیق کنیم، به کمک هم سیستمی قدرتمند از یوگا را تشکیل می دهند. این ابزارها مفید تر از آن هستند که صرفاً در انحصار عده معدودی باشند. آنها به همه تعلق دارند. اگر شما نیز خواهان دانشِ دگرگونی انسانی هستید شایستگی آن را دارید که به این تمارین دسترسی داشته و به مکان درستی آمده اید. پس حسابی بهره ببرید.
 
 
استاد در درون شماست.                                                                                                                        

  بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp