AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T33  پرسش و پاسخ - تنفس ستون مهره ای در نزدیکی تانترایی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 10 ژوئن 2004 ساعت 2:48 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: در شاخۀ چپ تانترا (Vama Marga)، شکلی از کریا به نامِ تنفّس کُبری (Cobra) وجود دارد که در حین آمیزش جنسی تمرین میشود. تمرینی که شامل چهار مرحله بوده و در میان کریاهای معمول، روشی شتاب آفرین با مزایایی سرعت بخش است. با این حال، شما در این مجموعه دروس به ما عنوان کردید که تمرین تنفس ستون مهره ای فقط در دو نشست تمرینیِ روزانه به انجام میرسد و از تلفیق آن با تمرینات سکس تانتریک حرفی به میان نیاوردید. اما با توجه به منافع بیشماری که تلفیق تنفس ستون مهره ای با تمرینات تانترا ایجاد میسازد، چرا تابحال چنین توصیه ای بعمل نیاورده اید؟

 

پاسخ: بله. تنفس ستون مهره ای میتواند در نزدیکیِ تانترایی انجام شود. دلیل آنکه چنین موضوعی تابحال در این دروس پوشش داده نشد، انتظار من برای ایرادِ چنین سوالی بود، که (خوشبختانه) شما اجابت کردید! اما (خارج از مزاح)، به چند دلیل، این موضوع تا بدین مرحله از دروس مطرح نشده است. دلایلی که در خود دروس نیز اشاره شده اند.

 

1 - رابطۀ جنسی، عملی نیست که بتوان با گنجاندن آن در تمرینات اصلی، بشکلی بی وقفه، دوبار در روز و سرِ ساعت انجام داد.

 

2 - رابطۀ جنسی، عملی نیست که بتوان تکنیک های بسیاری را در آن گنجاند. (آنهم برای مبتدی هایِ اصول تانترا).

 

3 - ترکیبِ نشست تمارین با سکسِ تانتریک میتواند منجر به آزادسازیِ بیش از حدّ انسدادهایی شود که می بایست بنحوی حساب شده و تدریجی خروج یابند تا مشکلات حادی ایجاد نکنند.

 

4 - رابطۀ جنسی عملی است که اغلب براحتی بسمت یک تجربۀ سِرِندیپیتی انحراف می یابد. (Serendipity بمعنای اکتشافی لذتبخش و غیر منتظره است. واژه ای که ریشۀ فارسی داشته و ادیبان غربی آن را از کتاب امیر خسرو دهلوی (سه شاهزادۀ سرندیپ) به اقتباس گرفته اند. بسیاری از کشفیات مهم علمی نیز نوعی سرندیپیتی بوده است. منظور یوگانی از تجربۀ سرندیپیتی، ارگاسم جنسی است - مترجم). امری که همسو با هیچیک از اصول یوگا و تانترا نیست. اما تمرین گرانِ منضبط و متعهد متقابلاً میتوانند بر آن فائق آیند.

 

در یوگا، مسائل مرتبط با زمانِ تمرین از اهمیت بسیاری برخوردارند. بدون داشتن نظم و قاعده و زمان بندی صحیح تمرینات، یوگا میتواند بسرعت از کنترل خارج شود. افراد زیادی در دروس اصلی با پرسش و پاسخ های خود، به ذکر چنین ناملایماتی پرداخته اند. در حقیقت بیشتر پرسش و پاسخ ها دربارۀ تمرینات گام به گام و تجارب مربوطه است. برقراری تعادل در تمرینات پیشرفتۀ یوگا میتواند امری دشوار و مستلزم دقت زیاد باشد. به همین دلیل استفاده از رابطۀ جنسی بعنوان ابزار اصلیِ یوگا همانند تلاش برای راندنِ قایقی کوچک از میانِ اقیانوسی طوفانی است.

 

آیا این امر بدین معناست که تنفس ستون مهره ای نباید در رابطۀ جنسی انجام گیرد؟ خیر، اینگونه نیست. منظور این است که چنین تلفیقی نباید بعنوان تمرین اصلی ملاحظه شود. تمرینی که دوبار در روز، در مدت زمان تنظیم شده با ساعت، و قبل از صبحانه و شام به انجام میرسد (منظور، نشست پرانایاما و مراقبه است که در دروس اصلی عنوان شد).

 

اگر روابط جنسی داریم، میتوان هر از گاهی که حادث شد، در آن تنفس ستون مهره ای را بکار گرفت. امری که بالتبع برای هر نشست تمرین دیگری نیز صادق است. مطمئنا افراد بسیاری چون شما بر چنین نکته ای واقفند. تمرینات بسیار زیادی برای انتخاب وجود دارد. اما باید دانست که در اینصورت تمرین گر با یک چالش و مخاطره روبروست. چالشی که عبارت است از: امکان تحریک و رهایش بیش از حد انسدادها در سیستم عصبی.

 

اگر ما تنفس ستون مهره ای و دیگر تمرینات را با فعالیت جنسی ترکیب کنیم، بواسطۀ نوع احساسی که (ساعات و روزهای) پس از آن داریم خواهیم دانست که آیا با چالشِ خروج بیش از حد انسدادها مواجه هستیم یا خیر.

 

تنفس ستون مهره ای در حین یک اتحاد جنسی براستی تکنیک قدرتمندی است. اما این قدرت بمعنای پیشرفتی فوری نیست. در واقع ما از قبل نیز در نشست تمارین به روش های قدرتمندی دسترسی داشته ایم. مهم آن است که بتوان چنین قدرتی را جذب کرده و بکار گرفت. ما فقط قادریم با سرعت خاصی در روش ها و تکنیک ها پیشروی کنیم. سرعتی که سیستم عصبی بتواند در همسویی با آن، خروج انسدادها و عوامل بازدارنده را تاب آورد. اینگونه روش ها چه در ترکیب با رابطۀ جنسی و چه بدون آن، قدرت بی حدی دارند. بنابراین درصورت هرگونه احساس ناراحتی، از طریق خودگامی به عقب بازگشته و تمرینات خود را تعدیل کنید.

 

این خودگامی همان چیزی است که در نزدیکی تانتریک نیز کاربرد دارد، البته نه آنقدرها در ارتباط با استفاده از روش عقب کشیدن که برای تسهیل یک اتحاد جنسیِ پیش ارگاسمیک و طولانی به انجام میرسد. معمولا روش عقب کشیدن منجر به خروج مازادِ انسدادها نشده بلکه صرفاً به سُرور اکستاتیکِ بیش از پیش می انجامد. سروری که پس از نزدیکی، باقی مانده و حتی به نشست تمرینات ما تسرّی می یابد. به همین دلیل در این مجموعه دروس بر روی روش عقب کشیدن و نیل به اتحاد جنسی طولانی و پیش ارگاسمیک، تاکید و تمرکز شد. این موارد معمولا سبب سازِ بی تعادلی در انرژی های درونی نگشته و سیستم عصبی ما را برای نشست های تمرین فوق العاده ای آماده میکنند. نشست هایی که با فرارسیدن زمان آن (ساعاتی بعد یا روز بعد) به انجام خواهند رسید. این همان بهره و پیامد واقعیِ نتیجه شده از یک اتحاد (آمیزش) تانتریک است. پیامد پرارجی که فقط آمیزش های پیش ارگاسمیک و طولانی (زمان دار) است که به ایجاد آن می انجامند. مطالب بسیاری برای گفتن وجود دارد که در ادامۀ این مجموعه دروس، دربارۀ انجامِ نزدیکی تانترایی و نشست تمرینات (بطور جداگانه و نه بموازات هم) ارائه خواهند شد.

 

با تنفس ستون مهره ایِ افزوده شده به فعالیت جنسی، انسدادهای درونیِ مازادی در سیستم عصبی آزاد خواهند شد و شما در می یابید که برای اجتناب از وقوع چنین هجمه ای، نیازمند تعدیل و تنظیم در تمرین هستید. چنین تعدیلی در بحبوحۀ معاشقه، تا حدی دشوار و مستلزم بذل توجه است. مگر آنکه طرفین در هماهنگیِ بسیاری بسر برده و بتوانند در حین آمیزش رو در روی هم (چهره به چهره) در حالت "V" شکل (یا سایر وضعیت های نیمه عمودی) بنشینند. (که مستلزم نشستن روی بالشچه ای بعنوان تکیه گاه است). در چنین وضعیتی میتوان تنفس ستون مهره ای را بین 5 تا 15 دقیقه و یا بیشتر (هر میزان که برای طرفین مناسب باشد) انجام داد. اینگونه آمیزش، خیلی عاشقانه و رومانتیک بنظر نمیرسد. درست؟ در هر حال، انجام تنفس ستون مهره ای در چنین وضعیتی میتواند منجر به رهاسازیِ انسدادهای بیش از حدی در طرفین شده و به ترشروییِ بیش از حدی نیز پس از نزدیکی بیانجامد. میتوانید امتحان کرده و ملاحظه کنید. اثر تمرینات روحی قدرتمند، پس از انجام آنهاست که نمود می یابد.

 

بنابراین ملاحظه کردید که چرا تاکنون بسمت اینگونه ترکیبات تمرینی خیز برنداشتیم؟ چراکه چنین ترکیباتی منجر به ظهورِ عوارض و مشکلات بالقوه میشوند. هدف این مجموعه دروس، اتخاذ رویکردهایی ساده با حداقل مشکلات و عوارض است که در عین حال برای پالایش و گشودگیِ سیستم عصبی در جهت تجربۀ الهی نیز بسیار موثر خواهند بود. 

 

بنابراین ما بجایِ انجام چنین ترکیباتی، نوعی تحریک جنسی (ملایم) را با استفاده از سیداسانا، مولاباندا و شامباوی (که در صورت وجود رسانایی اکستاتیک، بسیار سکسی هستند)، تدریجاً و میزان بندی شده بسمت نشست تمرینات میکشانیم. تمریناتی چون نولی / اودیانا، پمپ چانه و باستریکای ستون مهره ای، از اواسط راه به بعد، کاملا سکسی میشوند. (یعنی در سیستم عصبی ایجاد تحریک جنسی میکنند. حسی که با تحریک شهوانی متفاوت است - مترجم). همۀ این روش ها را میتوان بشکل قاعده مند و تدریجی به نشست تمارین وارد ساخت. البته همۀ این موارد میتوانند بطور قاعده مندی در ترکیب نشست تمرین و خودارضایی نیز بکار گرفته شوند. اما حتی چنین ترکیبی هم میتواند از کنترل خارج شده و ما را رهسپار تندخویی و سردرد سازد. همۀ آنها باید بتدریج و میزان بندی شده به چرخۀ تمرینات ما افزوده گردند. اگر بیش از ظرفیت به تمرین و ترکیب بپردازیم برای مدتی امکان ناراحتی و توقف (گیر کردن) وجود خواهد داشت. تا وقتیکه این انرژیِ مازاد و بی تعادلی های ناشی از آن بهبود یافته و تصحیح شوند. تمرین یوگا باید به گونه ای انسدادهای درونی را خُرد کند که ما قادر باشیم روز به روز و مدت های طولانی آن را ادامه دهیم. چنین روندی از تمرینِ یوگا بتدریج سرور اکستاتیک را برافراشته و آن را بسوی فعالیت های روزانۀ ما جاری میسازد.

 

اگر شما از شریک جنسی برخوردارید، میتوانید در حین مقاربت جنسی بطریقی میزان بندی شده و تدریجی به این تلفیق بپردازید. با رعایت خودگامی خواهید توانست با نتایجی مثبت، تمرینات اصلی و تانترا را پیوند دهید. اگر این پیشنیازها را رعایت کنید، خواهید توانست که با تمام قوا در این ترکیب سازی به پیش روید. اما هوشیار باشید که معاشقۀ جنسی، یک رخدادِ سرندیپیتی است که پتانسیل ارتقاء فوق العادۀ راه یوگا (و تمرینات آن) را دارد. عاقلانه این است که همواره نشست تمارین را بعنوان یوگای اصلی در نظر گرفته و به انجام رسانید.

 

اگر بتوانیم انرزیِ فوق العاده عظیمی را که بواسطۀ ترکیبِ تنفس ستون مهره ای، پمپ چانه، باستریکای ستون مهره ای یا یونی مودرا کومباکا با روابط جنسیِ پیش ارگاسمیگ تولید میشود، مدیریت کنیم، آنگاه است که این تلفیق، نقش ارتقاء گرِ برجسته ای ایفا خواهد کرد. از طرف دیگر نیز چنین تلفیقی میتواند ( طبق دلایل فوق) به ناکامی و شکست بیانجامد. آزمایش کرده و آنچه را که رخ میدهد ملاحظه کنید. خودگامی را (حتما) بکار بگیرید.

 

میتوانید بدون ورود به اینگونه تلفیقات، هرگاه میل داشتید، فقط از نزدیکی پیش ارگاسمیک و طولانی با معشوقۀ خویش لذت ببرید. اطمینان داشته باشید که هنوز هم هر گاه روزی دوبار بروی کوسن مراقبۀ خود بنشینید، اقیانوسی از سرور اکستاتیک (کسب شده در نزدیکی تانتریک) در دسترس شما بوده و به نشست شما تسری خواهد یافت.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ تنفس ستون مهره ای به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp