AYP persian - تنفس ستون مهره ای
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تنفّس ستون مهره ای سفری به فضای درون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) - سفری به فضای درون

 

 Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space

 

 

  اثری از یوگانی 

 

 

انتشارات AYP (نسخۀ اصلی آپریل 2006 - نسخۀ فارسی 2016) - این کتاب، آموزش های کاربردی و پایۀ یکی از موثرترین تکنیک های تنفسی در جهت پالایش و گشودگیِ سیستم اعصاب به سمت قلمروهای درونی ما را شامل می شود. تنفس ستون مهره ای، مکملی حیاتی برای مراقبۀ عمیق و در جهت گسترش آگاهیِ خالص و سرور آفرین است. امری که باعث روح بخشیدن به رسانایی اکستاتیک (وجد آمیز) و پرتو افشانی آن از درون ما به محیط اطراف خواهد گردید.

 

 

 

خرید کتاب

 

 

 

 

                                توضیح و فهرست مندرجات :                                

 

 " تنفّس ستون مهره ای" یکی از مهمترین تمرینات در همۀ سبک های یوگا به شمار میرود. تمرینی که اثراتی بسیار مثبت در سلامت، تندرستی و هر جنبه از زندگی روزمره خلق میکند. بعلاوه، این تمرینِ سادۀ روزانه باعث پاکسازی و گشودگیِ سیستم عصبی در قلمروهایِ وجد آمیز درونی شده و ما را در سفری هیجان انگیز به سوی فضای درون رهسپار می سازد. پیامدهای این سیر و سیاحت در عمل، بسیار عمیق و پابرجا خواهد بود.

 

این کتاب با فراهم ساختن آموزش هایی ساده برای آغاز و تداوم تمرینِ "پرانایاما - تنفس ستون مهره ای" نگاشته شده و جزئیات بسیاری از تجارب و سوالاتی را که در شکلی شگفت آور برای شما رخ می دهند را مدیریت و راهنمایی می کند.

 

یوگانی نویسندۀ دو کتابِ بسیار برجسته و تاثیر گذار دربارۀ موثرترین تمرینات معنویِ است: " تمرینات پیشرفتۀ یوگا –  دروسی آسان برای زندگیِ سرور آمیز" کتابی جامع و محبوب و اسرار وایلدر ، یک رمانِ قدرتمند معنوی.

 

مجموعه کتب روشن بینیِ AYP، این تمرینات عمیق را برای نخستین بار در مجموعه ای از کتب آموزشیِ دقیق در دسترس عموم قرار داده است. کتاب "تنفس ستون مهره ای" کتاب دوم از این مجموعه به شمار می رود. 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین

 

 مقدمۀ کتاب

 

فصل اول - تنفس و نیروی حیاتی

 

 

فصل دوم - پرانایامِ  تنفس ستون مهره ای (اسپاینال)

    - چطور تنفس ستون مهره ای انجام دهیم ؟

    - چه وقت و کجا تمرین کنیم ؟

    - سوالات نخستین در ارتباط با این تمرین

    - ارتقاء تاثیرِ تمرین تنفس ستون مهره ای

       - تنفس کاملِ یوگایی

       - گشودن در دم ، انقباض در بازدم

       - بالا کشیدن ملایم چشم ها

    - قابلیت هایی که در اثر این تمرین رشد می یابند

 

 

فصل سوم - سفر به فضای درون

    - مدیریت در پاکسازی و گشودگی ها

       - طول مدت یک چرخه از تنفس ستون مهره ای

       - طول مدت یک جلسۀ تنفس ستون مهره ای

       - استفاده از ساعت بجای شمارش تنفس ها

       - ترکیب سایر تمارین با تنفس ستون مهره ای

       - تنفّس متناوب از سوراخ های بینی

       - آیا تنفس اسپینال به تنهایی می تواند تمرینی ثمر بخش باشد ؟

       - خودگامی

       - آهسته شدن تنفس یا توقف آن

       - تحریک جنسی در تنفس ستون مهره ای

       - به جریان افتادن انرژی در بدن - جنبشی جدید

       - تعرّق در طول تنفس ستون مهره ای

       - تغییرات در گوارش

       - جریانات شبه الکتریکی و تکانه ها

       - فوائد و ضعیت های یوگا و تمارین

       - یوگای خود به خود و پیامدهای آن

   

    - تجارب انرژی و جلوه های بصری

      - رابطۀ بین انرژی ، حسّ ها ، قلب و ذهن

      - تغییر شخصیت عصب نخاعی

      - فضای قلب

      - بازشدگیِ  چشم سوم

      - تونل و ستاره

      - موجودات پست تر و عالی تر

      - چاکراها و کوندالینی

      - اجتناب از گشودگیِ زودرس چاکرای تاج

 

    - تکامل رسانایی اکستاتیک

 

 

فصل چهارم -  کیهانی در شما

    - ازدواج قطب ها

    -  سُرور اکستاتیک

    - عشق الهی و خود بی انتها

 پشتیبانی و سایر کتابها 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp