AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T32  پرسش و پاسخ - قاعدگی، یوگا و آمارولی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 6 ژوئن 2004 ساعت 8:13 صبح

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من از خرد و معرفتی که شما صرف این دروس و اصول آن کرده اید بسیار آموخته و لذت برده ام. چقدر سعادتمندیم که شما قادر و مشتاقِ پاسخ به سوالات ما هستید. سوالات بسیاری که پاسخِ آنها مدت ها مجهول بوده اند.

 

شگفت انگیز خواهد بود اگر از تمرینی در یوگا یا تانترا اطلاع داشته باشید که یک زن بتواند با استفاده از آن، قاعدگی را کاهش داده و یا موقتاً محو کند. من در چندین منبع خوانده ام که (در تائوئیست؟) زنان به تمرینی به نام مَدار میکروکاسمیک (Microcosmic Orbit) میپردازند که در نتیجۀ آن، از فقدان انرژیِ ناشی از قاعدگی جلوگیری میشود. آیا از چنین تمرینی اطلاع دارید، و آیا اینگونه تمرینات برای تجرّد پیشگان مناسب هستند؟ (مدار میکروکاسمیک، نوعی تکنیک پرورش انرژی در تائوئیست چیگُنگ یا تائوئیست چی یوگا است. تمرینی که بعنوان "تحول گرِ شخصیِ چرخۀ قانون" و "گردش نور" نیز شناخته شده است. این تکنیک شامل تنفس های عمیق در همراهی با مراقبه و تکنیک های تمرکزی است که جریانِ چی (Qi) را در کانال های اصلی بدن توسعه میبخشد. این روش برای افرادی که در پزشکی سنتی چین، چیگُنگ (Qigong)، تای چی چوان و کیمیاگری تائویست (Neidan) مطالعه دارند، آشناست - مترجم). 

 

پاسخ: استفاده از مدار میکروکاسمیکِ تائوئیست و تاثیر آن، شاید مرهمی برای چرخه های (آسیب زایِ) قاعدگی باشد اما با اطمینان نمیتوانم بگویم. من آنقدرها به این تمرین اشراف نیافتم چراکه بیشتر، جذب روش های تنفس ستون مهره ای در مکتب یوگا شدم. تمرینی که برای دگرگونی معنوی، ساده و تاثیرگذارتر است. روش هایی که در این مجموعه دروس نیز بطور کامل شرح و ارائه گردید. (تنفس ستون مهره ای و بویژه باستریکایِ ستون مهره ای). این تمرینات تنفسی، بتدریج در همراهیِ با مراقبه و سایر تمرینات سایت، کارکرد جنسی را در جهت سطوح بالای سیستم عصبی گسترش میدهند. جهت رو به بالایی که شاملِ تغییر جهت جریانات در چرخه های قاعدگی نیز میشود. (کاهش خونریزی).

 

هر موردی که در دروس اصلی سایت ذکر شده است، برای زندگیِ مجردان نیز مناسب بوده و مصداق دارد. روش های دروس تانترا نیز میتوانند در شکل غیر آمیزشیِ آن مورد استفاده قرار گیرند. روش هایی چون سیداسانا و تمرینات انفرادی که نقش مهمی در پرورش رو به بالای انرژی های فرد خواهند داشت.

 

مورد دیگری که باید به ملاحظۀ آن پرداخت و تا بدینجا نیز در دروس مطرح نشده "آمارولی" یا ادرار درمانی (Urine Therapy) است. روشی که میتوان توسط آن به منافع سلامت آفرینِ حیرت انگیزی دست یافت که یکی از آنها عادی سازیِ مشکلات قاعدگی است. شما میتوانید دربارۀ آمارولی قدری جستجوی اینترنتی کرده و اطلاعات خوب و بسیاری کسب کنید.

 

امید دارم که هۀ شما در راه معنوی انتخابیِ خویش موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای اطلاعات بیشتری دربارۀ آمارولی به کتاب " رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp