AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 206 پرسش و پاسخ - تنوعاتِ تنفس ستون مهره ای

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 5 ژوئن 2004 ساعت 11:54 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: چه تفاوتی بین روش های مختلف تنفس ستون مهره ای است؟ دو کریای مختلف وجود دارد که توسط پائولسن ارائه شده است. (نورمن پائولسِن Norman Paulsen در کتاب "دانش مقدس" (Sacred Science) به شرح تفصیلیِ آناتومیِ سوشومنا و کارکردِ تنفس ستون مهره ای پرداخته است - در کوندالینی یوگا، کریا Kriya عبارت است از مجموعه ای از وضعیت های جسمانی، تنفسی و اصواتی که به هدف کسب نتایجی ویژه به انجام میرسند. تمرین یک کریا، زمینه سازِ سلسله ای از تغییرات فیزیکی و فکری شده و همزمان بر روی سه بعد جسمانی، ذهنی و روحی اثر گذار است، کریا در اینجا به تکنیک ویژۀ تنفس ستون مهره ای اشاره دارد - مترجم). یکی از کریاهای اصیلِ لَهیری ماهاسایا نیز در اینترنت قابل دسترس است. (کریایی که شامل دم و بازدم در طول ستون فقرات همراه با ذکر اُم است که آگاهانه در شبکه های عصبی پیچیدۀ نخاعی طنین انداز میگردد). بنظر میرسد صرف وقت برای شناختِ نسخه های دیگری از کریاها ارزشمند باشد، هرچند که فکر میکنم هر شخص از کریای متفاوت و مناسب خود برخوردار است. 

 

پاسخ: همگی نسخه های تنفس ستون مهره ای فقط به تجسم ختم میشوند و جزء اساسیِ همۀ آنها نیز عطفِ توجه به مسیر ریشه تا میان ابروها است که با تنفس آهسته انجام میگیرد. بیش از 90 درصد نتایج حاصله از تنفس ستون مهره ای حاصل از همین روند مشترک در همۀ آنهاست. روندی که بسیار نیز ساده است. پیچیده کردن این روند کار ساده ای خواهد بود. مثل افزودن تجسم چاکراها، اصوات، رنگ ها، مانتراها و غیره به تمرین. اما چنین ترفندهایی فقط ما را با خطر کاهش تاثیر تنفس ستون مهره ای مواجه میسازد. بود یا نبودِ این الحاقات سهم بسزایی در تاثیر گذاریِ واقعیِ تمرین ندارد. در واقع همگی این تنوعات میتوانند کارکردِ حیاتیِ پالایش و گشودگی عصب نخاعی بین چشم سوم و ریشه را با اخلال مواجه سازند.

 

همانطور که از این دروس میدانید، توجه و آگاهی در مراقبۀ عمیق، منحصر به همین تمرین است و تفکیک نمیشود. ما هیچگاه با انجام همزمانِ تنفس ستون مهره ای و مراقبۀ عمیق، ذهن و توجه را تقسیم نمیکنیم. البته هر کس آزاد است که تنفس ستون مهره ای دلخواه خود را داشته و شاید جای دیگر روش متفاوتی را آموخته باشد. اما سعی ما در این مجموعه دروس، حفظ حداقل وجه مشترک در همۀ تمرینات و تنوعات است، طوریکه اکثریت افراد، امکان بهره مندی از یک رویکرد سر راست و واضح را داشته باشند. به همین دلیل است که تنفس ستون مهره ایِ این دروس در شکل سادۀ آن ارائه شده است.

 

اگر بلافاصله پس از انجام شکل سادۀ تنفس ستون مهره ای، مراقبۀ عمیق انجام گیرد، تاثیر آن بنحو قابل ملاحظه ای ارتقاء می یابد و نیازی به اِعمال تنوعات گوناگون نخواهد بود. شما میتوانید به آسانی تنوعات بسیاری را به تنفس ستون مهره ای خود اضافه ساخته و بگوئید : "این همان بهترین تمرین است". اما آنچه که ما در این دروس ارائه کرده ایم، تنفس ستون مهره ایِ بدون زرق و برق و حواشیِ غیر ضروری است که بسیار هم خوب کار میکند. تمرینی حیاتی که زمینه سازِ پیوند چشم سوم و ریشه میگردد. فلسفۀ وجودیِ این تنفس همین است. تمرینی که در نتیجۀ آن انرژی های درونی و فرآیندهای مربوطه بطور خودکار در سیستم عصبی جاری میشوند. وقتی به شکلی موثر در حال پیوند دو انتهای عصب نخاعی هستیم، دیگر نیازی به انجام کارهای اضافی و بیهوده نیست.

 

در رویکرد این دروس بجای گرفتار کردن خویش در تفصیلات بسیارِ تنفس ستون مهره ای، به اصول اساسیِ آن میچسبیم و آنگاه فرصت می یابیم تا با سرعت بیشتر بسمت سایر تمرینات (مولاباندا، شامباوی، سیداسانا، پمپ چانه، باستریکای ستون مهره ای و غیره) حرکت کنیم. چنین رویکردی است که تفاوت معنی داری را در پیشرفت معنوی ما رقم میزند. بنابراین بجای "طلاکاریِ بیهودۀ" تنفس ستون مهره ای، سعی کنیم با استفادۀ صحیح از اصول اصلی آن، طلای بیشتری اکتشاف کنیم. بدین نحو ما قادر به توسعۀ قدرتمند و جامع از تمریناتی یکپارچه میشویم. تمریناتی که در مدت زمانِ کوتاه و معقول، بدون اضافاتِ غیر ضروری و خسته کننده به اجرا میرسند. 

 

بنابراین من با این ایده که هرکس نیازمند شکل خاصی از تنفس ستون مهره ای است موافق نیستم. مطمئنا هر شخصی ممکن است اولویت های مبتنی بر سنت خود، علائق شخصی و ...  را داشته باشد. این اشکالی ندارد. فقط به یاد داشته باشید، این تردد بین ریشه و چشم سوم است که نتایج را ایجاد میکند. ما سرانجام با پیوند این دو قطب الهی، غرق در سُرور اکستاتیک میشویم.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ تنفس ستون مهره ای به کتاب "تنفس ستون مهزه ای" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp