AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 205  پرسش و پاسخ - نکات بیشتری دربارۀ کِچاری

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: جمعه 4 ژوئن 2004 ساعت 3:51 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: ناماسته - من از شما درخواست دارم تا تصویری را ارائه دهید که در آن مراحل مختلف کچاری بوضوح نشان داده شود. توصیف کلامی شما از کچاری مودرا بسیار دقیق و استادانه است. اما داشتن یک تصویر میتواند فهم آن را آسان تر کند. (درواقع یک تصویر میتواند ارزش هزار کلمه را داشته باشد!).

 

شخصی که تیغۀ غشایی (فرنوم) زیر زبان خود را بریده بود به من گفت که وقتی زبان خیلی دراز شود تکلم صراحتا مشکل میگردد. آیا طبق تجربۀ شما چنین امری واقعیت دارد؟ او همچنین بیان داشت که عناصر (پنج گانۀ بدن) در اثر این کار تعادل خود را از دست میدهند. (البته منظور او را دقیقا متوجه نشدم).

 

توضیحات شما دربارۀ کچاری مودرا در مقایسه با آنچه که تاکنون مطالعه کرده ام، فوق العاده و بی نظیر است. از این بابت بسیار ممنونم.

 

پاسخ: بله یک تصویر میتواند با هزار کلمه برابری کند. بویژه شرح کچاری که با واژه ها، به سختی ممکن است. شرح مصوّر مراحل 1 تا 4 کچاری در درس 108 ارائه شده است.

 

قیچی زدن های بسیار کوچک و تدریجی (که من ترجیحا آن را "برش" مینامم) منجر به افزایش طول زبان نمیشود. بلکه فقط زبان را بتدریج  از قیومیت و لُگامِ بستر دهان آزاد میسازد. بدین ترتیب زبان قادر میشود به عقب غلطیده و بالا رود. در درسِ کچاری اشاره کردم که زبان در حالت عادی پتانسیل دراز شدن و انجام همۀ مراحل کچاری را دارد و اقداماتی را که شما میتوانید در اینباره انجام دهید نیز عنوان شد. مثل دوشیدن یا کش دادن زبان که موجب افزایش طول آن میشود.

 

اما برای نیل به یک کچاری موفق، این روش ها بهترین ابزار قلمداد نمیشوند و من نیز شخصا آنها را فقط در حد معمول و میانه رو بکار گرفته ام. (عدم افراط کاری در اینگونه روش ها). داستان هایی دربارۀ برخی یوگی ها وجود دارد که دارای زبان دراز هستند و قادرند حتی آن را از بیرون به میان دو ابرو رسانده و پیشانی خود را لمس کنند. این موارد، دیگر ضرورتی نداشته و نوعی افراط گرایی در یوگا محسوب میشوند. افراط کاری هایی که در مرام و منش من جایگاهی ندارند.   

 

من بیست سال پیش وارد مرحلۀ دوم کچاری شده و در ارتباط با تکلم، گفتار، بلع و هر اختلال فیزیکی دیگر (مرتبط با این مقوله) نیز با هیچ مشکلی مواجه نشدم. البته قصد ندارم بگویم که این فرآیند، همیشه هم آسان و کاملا بی اشکال خواهد بود. روشی که بویژه در مراحل پیشرفته، اساساً به تغییر ساختار و چیدمانِ انرژی های درونی میپردازد. شاید همین امر برای دوست شما نیز رخ داده که در مورد عناصر عنوان کرده است. اما این یک تغییر ساختار و چیدمانِ طبیعی است که منجر به روشن بینی بسیار بیشتر در زندگی میشود. دلیلی که برای آن در حال انجام یوگا هستیم. درست؟

 

همانطور که همۀ تمرینات یوگا مستلزم رعایت قدری خودگامی هستند تا بی تعادلی های انرژی که موقتا ایجاد میشوند، تعدیل شوند، کچاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بی تعادلی هایی که در نتیجۀ پالایش سیستم عصبی ایجاد شده و گاهی بیش از حد بحرانی میشوند. زمانی فرا میرسد که انرژی ها مجددا در سطوح عالی و پیشرفت یابنده تنظیم میشوند. سطوحی که تجارب معنوی عالی را نیز به ارمغان می آورند. آنگاه است که ما میتوانیم در سراسر نشست تمرینات خود و خارج از آنها در حالت کچاری باقی بمانیم. ماندن در کچاری بدون هیچ اشکالی و همراه با امواجِ سُرورِ اکستاتیک که از کل بدن برمیخیزد. در این شرایط چه کسی میتواند از کچاری حذر کند؟ من که نمیتوانم!

 

کچاری سفر و سیاحتی طولانی است که در مسیر خود چالش ها و پاداش های بسیاری نیز بهمراه دارد. سفری که طی طریق و پیشرفت در آن مستلزم باکتی بسیار و مجاهدت در آن نیز دارای ارزش فراوان است. (به سختی آن می ارزد). کچاری جنبۀ مهمی از سفر ما بسوی روشن بینی است. آیا این سفر بدون کچاری نیز ممکن است؟ شاید. من واقعا نمیتوانم با اطمینان بگویم. چراکه من یکی از افرادی بودم که راه کچاری را انتخاب کرده و نمیدانم بدون این روش به کجا راه می یافتم. اما قطعا بدون کچاری، دگرگونی روحی و معنوی بسیار کمتری را تجربه میکردم.

 

کچاری یکی از همان قابلیت های معنویِ طبیعی است که همۀ ما داریم. قابلیتی که هر وقت زمان آن رسید، رخ خواهد داد.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ کچاری مودرا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp