AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 174 پرسش و پاسخ - سکس و شامباوی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 27 آوریل 2004 ساعت 11:44 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: همچنانکه من به تمرین یوگا بر اساس آموزه های شما ادامه میدهم برخی سوالات مرتبط با مسائل ویژه ای ایجاد میشوند. امیدوارم شما بتوانید به این موارد پاسخ دهید:

 

1) تحریک جنسی در حین مراقبه - در حین مراقبه و پرانایاما، من تحریک جنسیِ شدیدی را تجربه میکنم. میدانم که این نشانۀ معمولی است. اما بنظر این تحریک برای من تاحدی افراطی و خارج از حد است. گاهی این حس ها بسیار قوی هستند و علاوه بر این، گاهی حتی در حین مراقبه انزال میشوم (البته در حین این رخداد من متوجه نیستم و فقط پس از انجام نشست مشخص میشود). من هنوز حتی به تمرین سیداسانا نپرداخته ام. این تحریکات به آسانی در حین پیگیری مانترا حادث میشوند. آیا این تجربه، نوعی اتلاف ناگوار پرانا محسوب نمیشود؟ و آیا هیچ راهی برای اجتناب از این مورد وجود دارد؟

 

2) کانونی شدن چشم ها در حین شامباوی - فعالیت مستقیم چشم ها برای حرکت بسمت نقطۀ میانی ابروها کاملا باعث نگرانی من شده است. مسلما این یک عمل طبیعی نبوده و حتی وقتی بملایمت انجام میشود برای چشم ها تقلا و فشار بسیاری بهمراه دارد. بخصوص با توجه به تجمیع اثرات آن که در دراز مدت ایجاد میشود. آیا این نوع عملکرد چشم ها خطرناک محسوب نمیشود؟ آیا نمیتواند اثر منفی بر بینایی شخص داشته باشد؟

 

پاسخ: حقیقت این است که تحریک جنسی بدون سیداسانا، نشانۀ متداولی در حین مراقبه و تنفس ستون مهره ای نیست. این علامت خوبی است مبنی بر اینکه موارد خوبی در حال وقوع بوده و یک تجربۀ پیشرفتۀ پالایشی محسوب میشود. اینگونه برون پاشی ها خیلی ادامه نخواهند یافت بنابراین خیلی در مورد آنها نگران نباشید. این تجربه را بعنوان یک مرحله ملاحظه کنید، درست مثل احتلام ها (رویاهای خیس). اینگونه احتلامات در طی طریق معنوی شما رخ داده و سرانجام منجر به یک بلوغ دوم در عرصۀ معنوی میشوند. تحریک تناسلی و برون پاشی ها (انزال)، با خروج انسدادها متوقف گشته و کارکرد طبیعی و اکستاتیکِ مراکز (عصبی) پایین (بدن) شما در پیوند با مراکز بالاتر، رشد و تکامل خواهد یافت.

 

اگر شما به نشست سیداسانا بپردازید، بیش از آنکه به تشدید این وضعیت بیانجامد، شما را یاری خواهد رساند. اول از همه اینکه، این نشست، انرژی جنسی شما را برای سوق یافتنِ تدریجی بسمت درون و (مراکز) بالاتر متقاعد ساخته و تمایل این انرژی برای سوق یافتن به پایین بسیار کمتر خواهد شد. دوم اینکه سیداسانا میتواند برای انسدادِ برون پاشی ها بکار گرفته شود. زمانی که پاشنۀ پا بشکل مناسب و راحتی در ناحیۀ نرمِ پشت استخان خاجی قرار میگیرد، مجرای خروجی مایعات جنسی (میزراه) میتواند از طریق تکیه مختصر بر پاشنۀ پا مسدود شود. نه اینکه حفظِ معدود برون پاشیِ جنسی (در حین نشست ها) امری بسیار مهم و حیاتی باشد، بلکه مهم این است که چنین قابلیتی در سیداسانا وجود داشته و درصورت تمایل میتواند بدین منظور بکار گرفته شود. قبل از آنکه در این مورد مرا به باد پرسش و انتقاد بگیرید، لطفا مجموعه دروس تانترا در سایت را مطالعه کنید. لینک آن در بالای همین صفحه موجود است. شما آنجا دروس مبسوطی که مدیریت انرژی جنسی در طریق یوگا را پوشش میدهند خواهید یافت. مجموعه ای که با درس های بیشتر و شیوهای افزون تری تکمیل خواهد شد.

 

در ارتباط با شامباوی، همۀ تمریناتی که ما بکار میگیریم در ابتدا مرحله ای "بدقواره" داشته و هر تمرینی ممکن است در آغازِ امر تا حدی غیر طبیعی بنظر برسد. با جا افتادن در هر تمرین این ادراک تغییر میکند. هرچقدر که نقش این تمرینات در پالایش و گشودگی سیستم عصبی و تحریک آن بسمت تجارب عالی تر، قوت گیرد، مفهوم غیر طبیعی بودن آنها به حاشیه رانده میشود. آنگاه است که ما شک نخواهیم کرد که تمرینات دقیقا همسو با رسالتشان انجام شده و به پیش میروند. این یعنی رشد و پرورش قابلیت های طبیعی و معنویِ موجود در سیستم عصبی. با گذشت زمان به این نکته میرسیم که تمرینات به همان طبیعی بودنِ تنفس هستند. چراکه ما با بکارگیریِ آنها فورا سُرور و اکستاسی را تجربه میکنیم. علت و معلول تمرینات در سیستم عصبی، مبدل به بخشی جامع و خودکار از عملکرد نوروبیولوژیکی ما خواهد شد.

 

با شامباوی فشار وارد نکنید. جهت دادن چشم ها را بسیار آسان گرفته و بر احساس خلق شده توسط شیار دادن مختصر به نقطۀ میان ابروها آگاه باشید. زمانی فرا میرسد که این کار لذتبخش شده و بشکلی خودکار و آسان انجام خواهد گرفت. بینایی شما در خطر نیست. بلکه بر عکس، شامباوی دید درونی ما را گشوده ساخته و بصیرتی فراگیر و کیهانی عطا میکند. بینشی که بواسطۀ سیستم عصبی ای که بشکلی فزاینده اکستاتیک میشود توسعه می یابد. هزاران یوگی، فرزانه و قدیس برای هزاران سال شامباوی را بدون اثرات منفی بکار گرفته اند. شاید بخواهید درس اخیر ما در ارتباط با شامباوی را بررسی کنید که جزئیات بیشتری از این تکنیک را ارائه کرده است. (درس 131#).  

 

بطور جالب توجهی سوال شما دربارۀ شامباوی با سوال شما دربارۀ تحریک جنسی در ارتباط است. دلیل آن است که خیزش یک اتصال مستقیم جنسی بین فیزیک مغز و مراکز پایین تر، تجربۀ بیداری چشم سوم و کانال سوشومنا (عصب نخاعی) را خلق میکند. شامباوی یکی از بازیکنان کلیدی در این زمینه است. بخصوص اگر در همراهی با تنفس ستون مهره ای، مولاباندا، سیداسانا، کچاری، کومباکا و دیگر فنون به انجام برسد. شامباوی به هر شکل، در همۀ سنت های معنوی شناخته شده و نقشی برجسته دارد. وقتی که چشم سوم یا سوشومنا بیدار شد، شامباوی مبدل به ابزار اصلی و تحت اختیارِ ما برای توسعۀ "رسانایی اکستاتیک" در سیستم عصبی میشود. (درس اخیر 169# را دربارۀ رسانایی اکستاتیک ملاحظه کنید). آنگاه است که یک قصد ساده برای حرکت چشم ها کافی است تا در سیستم عصبیِ یوگی و یوگینی امواج اکستاسی را برپا سازد و این همان گنج شامباوی است.

 

زمانی که این رسانایی بواسطۀ همۀ ابزارهای مذکور آغاز به ظهور کند، بی شک پیامدهای جنسی نیز دربر خواهد داشت. رشد و تکاملی که از شهوت جنسی به اکستاسیِ معنوی گسترش می یابد. این دو تجربه با هم مرتبط بوده و بیان های متفاوتی از انرژی جنسی هستند که در سیستم عصبی ما به رشد و تعالی دست می یابد.

 

شما در حال حاضر در مراقبه و تنفس ستون مهره ایِ خود فقط سایه هایی از این وجدِ متعالی را تجربه میکنید و بی شک شامباویِ نوپای شما نیز در جهت ایجاد چنین تجربه ای انجام میشود. این علامتِ موارد خوبی است که از راه خواهند رسید. نگران نباشید، هر مشکلی در این راه، آرام و تدریجی و با تلاش رفع خواهد شد. هیچ چیزی برای ترس وجود ندارد.

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای مطالب بیشتر در ارتباط با شامباوی مودرا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp