AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T24  پرسش و پاسخ - خودتحریکی تانتریک در نشست تمرینات ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 12 آوریل 2004 ساعت 11:51 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: پس از خواندن مجموعه مباعث دروس تانترا به نتیجۀ شگفت آوری رسیدم و آن اینکه تحریک جنسیِ بیشتر در حین نشست تمرین امری است که میتواند به پیشرفت سریع تر من در این راه یاری رساند. (که البته در حال حاضر چنین تحریکی در من با خودِ تمرینات صورت نگرفته است). سیداسانا هیچ نوع انرژی جنسی خاصی در من تولید نمیکند و شاید این بدلیل مصرف پروزاک (یا فلوکستین، نوعی داروی ضد افسردگی - مترجم) است که قابلیت بدنم را هم در ارتباط با تحریک جنسی و هم تحریکات مرتبط با استرس ها کاهش میدهد. من این دارو را برای اضطراب و افسردگی مصرف میکنم و امروز به نکته ای آگاه شدم و آن اینکه شاید آنچه که باید در من اتفاق افتد کاهش تحریک و اضطراب نبوده بلکه دگرگونی آنها به انرژی معنوی است. دامن زدن به اضطراب قبل از نشست تمرین در خودم باید کار سختی باشد اما دامن زدن به تحریک جنسی نباید آنقدرها سخت باشد. به همین دلیل کنجکاوم بدانم که آیا خودارضایی پیش ارگاسمیک میتواند بعنوان بخشی از نشست تمرین، در افزایش جریان انرژی مفید بوده و منجر به اکستاسی شود؟

 

امیدوارم تمریناتی را که شما ارائه و آموزش داده اید سرانجام مرا به ترک مصرف پروزاک سوق دهد. اما فعلا و بسرعت نمیتوانم مصرف آن را قطع کنم.

 

پاسخ: من با این نکته موافقم که شما نباید درمان خود را تا رسیدن به یک حساسیت بیشتر در سیداسانا قطع کنید. این تحریک (جنسی) در حین نشست ها امری حیاتی و لازم نیست. پیشرفت یافتن در ایجاد و پرورشِ سکوت درونی که در مراقبه شکل میگیرد نیازی به تحریک جنسی ندارد و همانطور که تاکنون میدانید سکوت درونی مهم ترین رکن روشن بینی است.

 

به یاد داشته باشید که بیشتر مطالب دروس تانترا برای آن دسته افرادی است که از قبل دارای سطح مشخصی از روابط جنسی بوده و از این طریق می آموزند که چگونه به بهترین وجه آنها را در راستای یوگا و مقصود آن بکار گیرند. مجموعه دروس تانترا برای ترغیب همۀ افراد به داشتن روابط جنسیِ فعالانه و ورای روال عادی طراحی و ارائه نشده است. هیچکس نباید برای سهیم شدنِ بیشتر در تمرینات جنسیِ تانتریک، فعالیت جنسی عادی خود را افزایش دهد.

 

البته من میفهمم که چگونه ایدۀ نیاز به توسعۀ تحریک جنسی برای نشست تمرینات در ذهن شما شکل گرفته و در واقع سیداسانا به همین منظور طراحی شده است. هرچند که تحریک فعالانه (خودارضایی) و انجام آن در نشست تمارین، اضافه بر تحریکی که سیداسانا ایجاد میکند، بهترین گزینه نخواهد بود. بهتر آن است که اجازه دهید این تحریک، بطور طبیعی در حین نشست سیداسانا انجام گرفته و ایجاد گردد. ضمن اینکه مولاباندا، مودراها و سایر تکنیک ها را فراموش نکنید که در این راستا ارجح بوده و همگی با رسانایی اکستاتیک (جنسی) در سلسلۀ اعصاب در ارتباط قرار میگیرند.

 

شما میخواهید بدین ترتیب به پیشرفت معنوی خود کمک کنید و این به اندازۀ کافی عادلانه است. مسلما بهتر است که خودارضایی قبل و یا در حین نشست تمرینات انجام نگیرد. امری که بیش از حد تحریک آمیز است درحالیکه ما میخواهیم در تمرینات، سیستم عصبی خود را برای ورود به سکون (بی تلاطمی) مهیا سازیم. شما میتوانید تمرینات تانتریک را در سایر زمان ها بکار بگیرید که دراینصورت نتایج آن در سیستم عصبی ذخیره و افزایش یافته و آنگاه بشکلی طبیعی برای سیداسانا (نشست تمارین) و همچنین زندگی روزانه برتری می یابیید.

 

شما میتوانید در حین انجام نشست تمارین با نگاه داشتن اندام جنسی در دست (حالتی مثل بادکشِ ساکن) به سیداسانا یاری رسانید. این خودارضایی نیست و صرفا یک کمک آرام و اندک برای انرژیِ شما است. اگر این کار به نقطه ای رسید که روند آسانِ تنفس ستون مهره ای و مراقبۀ شما را مختل کرد، انجام آن را متوقف کنید. برقراری نوعی تعادل ظریف و دلپذیر، امری است که ما میخواهیم. این تعادل جایی است که به یک سیداسانای موثر ختم میشود. نقطه ای که در آن یک تعادل دلپذیر بین انرژی اکستاتیک و سکوت درونی برقرار میشود. انرژی اکستاتیکی که از درون ما فواره زده و سکوت درونی عمیقی که در مراقبه و سایر نشست تمارین برمیخیزد. در نهایت این دو ویژگی برای خلق سرورِ اکستاتیکِ بی پایان و برون ریزِ عشق الهی در ما ترکیب میشوند. 

 

توجه به این نکته ضروری است که خیزشِ سرورانگیزِ (اکستاتیک) کوندالینی منحصراً مرتبط با تحریک جنسی نیست. سکوت درونی (که واقعا سازنده است)، پرانایاما و سایر تمرینات بسیار لازم بوده و بدون آنها همۀ تکنیک های تحریکِ پیش ارگاسمیک در دنیا (شامل سیداسانا) نیز نقش کاملی در گشودگیِ سیستم عصبی ما ایفا نخواهند ساخت.

 

اگر گاهی (خارج از نشست تمارین) به خودارضایی تمایل می یابیید، به هر نحو ممکن از تکنیک های تانترا بهره بگیرید. همین روشِ شمارش اگر بطور منظم و قاعده مندی بکار گرفته شود میتواند با کاراییِ بالا در جلسات طولانیِ انفرادی یا در همراهیِ با شریک، انرژی جنسی را به سطوح والاتری سوق داده و ترغیب نماید. امری که بتدریج سیستم عصبی را برای بودن در حالت اکستاتیک و آرام بخشی که بطور طبیعی در همۀ لحظات جاری است پرورش میدهد. آنگاه است که سیداسانا با اثراتی فزاینده روبرو خواهد شد چراکه انرژی پیشاپیش به حرکت درآمده است.

 

بنابراین اگر شما گاهی خارج از نشست تمارین و بر منوالی قاعده مند (با روش های تانترا) بر روی انرژی جنسی خود کار میکنید، امری است که به سیداسانا و سایر تمرینات شما یاری خواهد کرد. روش های تانترا و همۀ آنچه که در مجموعه دروس آن شرح میشود تمرینی مجزا و جداگانه محسوب میشوند و نباید بصورت یکپارچه و در حین زمانِ نشست تمارین انجام شوند. ما در ادامه، برخی از شیوه های تمرینیِ مجموعه دروس اصلی را به تمریناتِ نزدیکی تانترایی خواهیم افزود (روش هایی چون نوع تنفس، وضعیت ها و غیره). برخی از این ترکیبات بسیار مفید خواهند بود. اما هر آنچه که ما در حین زمان نزدیکی خود بکار میگیریم، نباید موجبات انحراف بیش از حد نشست تمرینات منظم و قاعده مندِ ما بدان جهت را فراهم آورد. (یعنی کاستن از انجام نشست تمارین و افزایش انجام جلسات نزدیکی تانتریک - مترجم). در اینصورت است که ما کیفیتیِ را در این میان از دست خواهیم داد. کیفیتی به نامِ تعادل ...

 

نشست تمارین در واقع آب و نان یوگا محسوب میشوند. ما هر روز برای پیشرفت به آنها نیاز داریم. تمرینات جنسیِ تانتریک بمثابه کیک هستند. ما از آنها هر زمان که توانایی داشته باشیم لذت میبریم اما نه بصورت یک رویداد برنامه ریزی شده و دوبار در روز. به یاد داشته باشیم که نزدیکی تانترایی جایگزینی برای تنفس ستون مهره ای و مراقبۀ عمیقِ روزانه نخواهد بود.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp