AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T23  پرسش و پاسخ - روش شمارش : چگونگیِ ماندن، پیش از ارگاسم  (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 11 آوریل 2004 ساعت 0:08 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: ممنون از شما برای مجموعه دروس عالیِ قسمت تانترا و بخش اصلی سایت. شما از من یک فرد با ایمان ساخته اید. من بخوبی در حال تلاش و تمرین بوده و یکی از آنهایی هستم که در چنگال ارگاسم گرفتارم. البته نمیدانم واژۀ گرفتار در این مورد صحیح است یا خیر. من فقط بر اساس آموزه های شما آغاز به حرکت کرده ام و با وجود اینکه میخواهم روش های تانترا را اجرا کنم و میدانم که آنها جزیی از راه و مسیر هستند اما نمیدانم به چه نحو باید پیش از ارگاسم متوقف شوم؟ من حتی شریک خودم را مجاب کردم که این درس ها را مطالعه کرده تا شاید بتواند مرا یاری کند. اما مشکل اینجاست که من در نزدیکی نمیتوانم ارگاسم را متوقف کنم. مثل قطار افسار گسیخته ای هستم که قادر به توقف نیست و سرانجام واژگون میشود. بارها و بارها امتحان کرده ام اما واقعا نمیدانم چگونه عمل توقف را انجام دهم. مدتی است که سیداسانا را شروع کرده و در باقی ماندن بصورت تحریکِ پیش ارگاسمیک در مراقبه به موفقیت هایی دست یافته ام. بنظر میرسد بدن و تحریکات من تنها زمانی قصد توقف دارند که آن رعشۀ بزرگ (ارگاسم) از راه میرسد و دیگر خیلی دیر شده است. لطفا راهنمایی کنید!

 

پاسخ: شما از جزء لازم و حیاتی برای موفقیت برخوردار هستید. یعنی اشتیاق. منظور من اشتیاق جنسی که شما از آن فراوان دارید نیست بلکه میتوانید از این اشتیاق در راستای منفعت و امتیاز (معنوی) بهره بگیرید. هر نوع اشتیاقی (از جمله اشتیاق جنسی) میتواند در جهت مقاصد والای معنوی دگرگون (استحاله) شود. کاری  که شما در حال آغاز آن هستید. این همان باکتی است.

 

شما با اشتیاق و علاقۀ شدید خود به این نتیجه میرسید که هر خواسته و اشتیاق مهمی را میتوان در راستای آنچه که برای سیاحت عمیق ترِ درونی لازم است دگرگون ساخت. دگرگونی ای که در همراهی با انرژی جنسی شما به پیش میرود. طول دادن زمان تحریکِ پیش از ارگاسم به همین منظور و در دوره هایی طولانی انجام میگیرد (تا این اشتیاق جنسی دگرگون و استحاله شود). بدین ترتیب فرآیندِ حفظ و پرورش انرژی جنسی رخ مینماید. این همان براهماچاریا است.

 

شما از دروس قبل به یاد دارید که حتی راهبه های مسرور (Ecstatic)، برای ماه ها و سال های بی پایان، خود را برای خداوند محفوظ و پر شور (سرشار از انرژی جنسی) نگاه میداشتند.

 

برای ما انسان های فانی و معمولی که از امورات جنسی و تناسلی دست نکشیده ایم این سوال مطرح است که چگونه پیش از ارگاسم باقی بمانیم وقتی خدایانِ باروری بطور بیرحمانه ای ما را بسوی آن پرت میکنند؟ در حال حاضر ما با اصلِ حفظ و پرورش انرژی جنسی آشنا هستیم. اما از طریق چه تمریناتی میتوان این اصل را بهتر محقق ساخت؟ علاوه بر روش هایی که تا اینجا در دروس تانترا مطرح شد، میتوان تکنیک تضمین شدۀ دیگری را نیز در این مورد بکار برد. البته این بمعنیِ بکار بردن آن بعد از انفجار دینامیت نیست بلکه باید فقط قبل از رسیدن به لبۀ ارگاسم انجام گیرد. در غیر اینصورت این تکنیک یاریگر نخواهد بود.

 

همۀ ما میتوانیم بشماریم، درست؟ این همان روش شمارش نام دارد. از این طریق میتوان برای لحظاتی از فضای سکس خارج شده و آتش برافروخته را کاهش داد. اما ما چه چیزی را باید بشماریم؟ گوسفندان را؟!!

 

خیر. ما به شمارشِ تعداد ضربه ها خواهیم پرداخت... روش شمارش میتواند بسیار در این مورد یاریگر باشد چراکه برای متوقف کردنِ تحریک، پیش از ارگاسم استفاده میشود. این همۀ آن چیزی است که باید انجام دهیم. شما فقط ابتدا باید کمی با این شیوه انس بگیرید. شیوه ای که منجر به بازایستادنِ تحریک در پیش از ارگاسم میشود. این پایان دنیا نیست. بلکه آغاز دنیایی جدید است.

 

... از روش شمارش برای فضا (ظرفیت) دادن به خود استفاده کنید. به خود اجازه دهید تا با چنین فضایی در پیش از ارگاسم خو بگیرید. این همان هدفی است که تکنیک شمارش برای آن به انجام میرسد. با انجام این کار، شما عصاره های جنسی خویش را برای نیل به سطوح والاترِ سیستم عصبی پرورش داده و پس از گذشت مدتی از انجام آن، خود را در حال ورود به قلمروی از اکستاسیِ آرامبخش حس خواهید کرد. بدانجا بروید و مدتی آنجا باقی بمانید. هرچقدر که این روند را طولانی تر کنید، سیستم عصبی شما بیشتر بعنوان وسیله ای ناب و کامل برای سیر در تجربۀ معنوی، دگرگون خواهد شد.   

 

 ... بدین طریق است که این قطار افسار گسیخته به کنترل در می آید. نوع جدید و شگفت انگیزی از تحریک و خوشنودی که ما در حال توسعۀ آن هستیم. مرد و زن هر دو میتوانند روش شمارش را با نتایجی خوب بکار گیرند.

 

شمارش ابزار خوبی برای توسعۀ عادتِ باقی ماندن در پیش از ارگاسم است... در این مورد نگران نباشید. این مرحلۀ گذاری کاملا عادی است که هرکس در مسیر توسعۀ سیداسانا از میان آن به انحاء مختلف عبور میکند. بتدریج با پیشرفته شدنِ تجربیات... با گذشت زمان درخواهید یافت که با اشتیاق بسمت سیداسانا و انجام نشست تمرینات خود رهسپار میشوید. نشست هایی که تماماً پیش ارگاسمیک بوده و به همان اندازۀ داشتنِ سکس (تانتریک)، لذت بخش است. حقیقت آن است که این نشست ها از لذت و ارضایِ بسیار بیشتری برخوردار هستند چراکه در آنها هیچ پرتگاه و سقوط رو به پایینی (بلحاظ انرژی) وجود نداشته و فقط در آنها بالاتر رفتن و اوج گرفتن تجربه میشود. تحت این شرایط، ارگاسم در سرتاسرِ بدن ما و فراسوی آن، بواسطۀ مراقبه و پرانایاما تولدی تازه می یابد. تولدی که در شکلِ سرورِ اکستاتیک و بی پایان است. وقتی تجارب ما بدین ترتیب بسیار اوج گرفته و پیشرفته شدند، دیگر نیازی به صرف نظر کردنِ از سکس (دست شستن از آن برای اهداف معنوی) نیست. چراکه اصول حفظ و پرورش میتوانند در هر دو حالت با بهترین منافع بکار گرفته شوند.

 

شما در حال تبدیل شدن به یک الهۀ تانتریک هستید و خود و معشوق خویش را با سرعت به ارتفاعات جدیدی از سرورِ اکستاتیکِ درونی رهنمون خواهید ساخت. همۀ این موارد و روش ها به شما یاری خواهند کرد تا نشست تمرینات بسیار لذتبخشی را برپا ساخته و فعالیت های روزانۀ خود را با اکستاسیِ فزاینده توسعه دهید.

 

 

استاد در درون شماست.  

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp