AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 T22.1 - نزدیکی مجازی تانترایی و بیدارسازی انرژی

 
19 آگوست 2015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من یک زن مجرّد و محجوب هستم و نوشتۀ من برای شما بدین دلیل است که برای اولین بار، مسائل (جنسی) برایم آتشین، سردرگم کننده و خارج از کنترل شده است.

 

من جدیدا از طریق یک "مرد تانتریک" با نزدیکی مجازی (Cybersex، نزدیکی از راه دور و از طریق کامپیوتر و اینترنت - مترجم) آشنا شدم. باید بگویم که این نوع نزدیکی در من باعث بیداری انرژیِ قدرتمندی شده و از این طریق، سطح عمیقی از معرفت الهی را تجربه کردم. من مدت های طولانی و از وقتی که تمرینات یوگا را پذیرفتم از هر نوع سکس پرهیز کرده ام. امری که حتی پس از خواندن مجموعه دروس تانترا (که همیشه برایم اساسی و دوست داشتنی بوده) ادامه یافته است. من هیچگاه بسمت نزدیکی مجازی یا چیزی از این دست نیز نرفته بودم. اما باید گفت که این تجربه ای سراسر جدید و بطور غیر قابل باوری زیبا بود و من هنوز از امواج پر حرارت و شدیدِ رسانایی اکستاتیک (حاد) در "رنج" هستم. تجربه ای که همچون برون ریزیِ عشق الهی بود و هست. من تا اینجا (در تمرینات اصلی و تانترا) زیاده روی نکرده بودم و واقعا نمیدانم چرا و کجا اینگونه شد؟ (قابل توجه اینکه یوگانی در سطور زیر، چنین نزدیکی هایی را بی اساس میداند - مترجم).

 

طبیعتا توجه من اینک به تانترا معطوف میشود. وقتی سال ها پیش کتاب تانترای AYP را مطالعه کردم بنظر میرسید که بیشترِ مطالب آن مرتبط با مردان باشد و آن زمان فکر نمیکردم که به کار من نیز بیاید. اما الان ...

 

من از کجا باید شروع کنم؟ دانستن کدام مطلب بیشترین کاربرد را برایم دارد؟ و آیا میتوانم (فعلا) از چنین رابطۀ راه دوری برخوردار باشم؟ آیا یک چنین رابطه ای اعتیاد آور، توهین آمیز و یا منجر به سوء استفاده نمیشود؟ آیا من درست پیش میروم؟ کمی نگرانم.

 

ممنون از راهنمایی شما.

 

پاسخ: هر رویکردی به تانترا در یک رابطه شامل هر دو طرف میشود. بنابراین احساسات شریک شما و آشنایی با اصول تانتریک اولین نکته ای است که باید در نظر بگیرید. اگر هر دویِ شما تانترا را بشناسید و آن را بکار گیرید آنگاه میتواند اکتشافات بسیاری صورت گیرد و اگر طرف مقابل با تانترا و اصول آن آشنا نیست، حداقل شما میتوانید کماکان در یک رابطه و در همراهی با انرژی های خود "تانتریک" باقی بمانید. امری که میتواند گاهی با وجود رابطه و گاهی نیز بدون آن تداوم یابد. هیچگاه رویۀ همه و یا هیچ چیز را در پیش نگیرید. (یا فقط رابطه و یا فقط تجرّد).

 

رابطۀ فعلی شما همچون هر نوع رابطۀ جنسی، میتواند خطر (ریسک) موارد منفی که ذکر کردید (اعتیاد، سوء استفاده و غیره) را در پی داشته باشد. من فکر میکنم که بزرگترین خطر در این مورد، خزیدن بسمت یک رابطۀ جنسی و صمیمیت با هرکس خواهد بود. امری که میتواند صرفا به هدف  آنچه که جنبۀ "تانتریک و معنوی" نامیده میشود انجام بگیرد. مجموعه دروس AYP داشتن سکس صرفا بخاطر دلایل و جنبه های تانتریک را توصیه نمیکند. چنین رویه ای مملو از خطرات است. در عوض بسیار بهتر است اجازه دهیم که تانترا به شکل طبیعی از راه رسیده و در روابط عادی با یار و همسر ما بکار گرفته شود. هر کس که خود را بعنوان "شریک تانترایی" ترویج داده و مطرح میسازد مشکوک است. البته معمولا همیشه استثنائاتی هم وجود دارد. اما بدانید که درآویختنِ در هر کس فقط بمنظور نزدیکی تانتریک میتواند منجر به مسائل و مشکلات گردد. چراکه اولویت اول در هر نوع رابطه ای نگرانی واقعی در ارتباط با سلامت (جسمی و فکری) طرف است و یافتن چنین شریکی چه برای تانترا و چه برای زندگی براحتی ممکن نیست. شما فقط وقتی شریک خود را مستقیم ببینید میتوانید در این مورد قضاوت کنید.

 

اصول پایه در سکس تانتریک، چه بصورت انفرادی و یا در همراهیِ با شریک، بر حفظ و پرورش انرژی جنسی استوار است. امری که از طریق ماندگاری در پیش از ارگاسم حاصل میشود. اینکه کتاب تانترا و مجموعه دروس تانترای AYP مرد محور بنظر میرسند بدان دلیل است که اصولا و در درجۀ اول این مرد است که مدت زمان یک اتحاد جنسی را تعیین میکند. زن قطعا میتواند یاریگر این فرآیند باشد اما اگر مرد نخواهد که پیش از ارگاسم باقی بماند زن کاری از پیش نخواهد برد. بنابراین در وهلۀ اول صحبت کردن از چنین موردی بشرطی ضروری است که فرد کلاً علاقمند به پیگیری و دنبال کردن نزدیکی تانترایی باشد. بدین ترتیب نزدیکی تانتریک امری اجباری نخواهد بود. یعنی زمانیکه این نوع نزدیکی در نتیجۀ انجام روال هماهنگی از تمرینات معنوی، در سالم ترین شکل خود پدیدار میشود. جایی که سکوت درونی و انرژی های اکستاتیک غالب و فائق تر میشوند. این همان جایی است که نقش انرژی جنسی واضح تر شده و بدین ترتیب ممکن است گرایشی طبیعی در جهت طولانی تر کردن نزدیکی و ماندن بیشتر پیش از ارگاسم بوجود آید. امری که یاریگرِ پرورشِ جریان انرژیِ اکستاتیک (سرورآمیز) در نوروبیولوژی (عصب های) ظریف خواهد شد.

 

در ارتباط با نزدیکی مجازی باید گفت که چنین مواردی میتواند منجر به روابط در دنیای حقیقی شده و یا نشود. این امر بستگی به دیگر اشتراکات طرفین، شرایط شخصی، چگونگی رشد جنبه های عاطفی (قلبی) و غیره خواهد داشت. درست مثل نزدیکی در زندگی واقعی که میتواند با یک دلباختگی آغاز و شاید نیز منجر به یک ارتباط ماندگار شده و یا نشود. اگر این انرژی و شیدایی بیش از حد گسترش یافت و تبدیل به اختلال در زندگی شد آنگاه شاید خردمندانه این باشد که از طریق خودگامی آن را تعدیل کرده (که در صورت عاشق شدن امر ساده ای نیست) و یا اگر که شدنی است، این رابطه را در دنیای حقیقی ادامه دهید. امری که ممکن است به یک رابطۀ ماندگار و طولانی مبدّل شود. هزار راه است که میتوانید برگزینید و اینها همه ماجرایی در راه عشق خواهند بود.

 

همچنین لازم به ذکر است که جریان عشق در هر رابطه ای (بویژه برای یوگی ها و یوگینی ها) میتواند بسمت باکتی  تغییر جهت داده و کمک بزرگی برای  مسیر و طریق ما ایجاد سازد. امری که انگیزه و انرژی لازم را در جهت تمرین و پیشرفت در راه های توسعۀ معنوی فراهم می آورد. هرچند ممکن است که ما بطور طبیعی از چنین انگیزه و باکتی ای برخوردار باشیم. اگر احساسات ما (عشق ورزی ها و علائق) بسمت عرصۀ الهی تغییر جهت دهند پیامد بسیار خوبی میتواند حاصل شود. اگر چنین علائق و احساساتی ،مثل وضعیت کنونی شما بیش از حد شد، اطمینان یابید که با خود مهربان بوده و با گام های متناسب با خویش به پیش میروید. گام هایی که برای شما بهترین خواهد بود.

 

سخن آخر اینکه: اگر شما عاشق کسی هستید که پتانسیل یک عمر زندگی با او وجود دارد، آنگاه به هر طریقی که دوست دارید عمل کنید و ببینید روند چگونه پیش میرود. اگر شما در ارتباط با سکسِ حقیقی، شرم و حیا دارید میتوانید آن را به بعدها موکول کنید. بدیهی است که سکس پیشنیازی برای دوران آشنایی و نامزدی نیست. این امر با اهداف نزدیکی تانترایی و رویکرد دروس AYP نیز هم راستا است. تمایلات و خواسته های زندگی شما بسیار مهم تر است و شما باید به آنها احترام بگذارید. اگر فردی در پیشگاه شما حضور واقعی نداشته باشد، پس تانترایی نیز در کار نخواهد بود. هرچند که این امر از اقدام شما در اکتشاف انفرادی اصول تانتریک ممانعت بعمل نمی آورد. اصولی که هر زمان میتوانید در تنهایی بکار بگیرید. برخی از نشست تمرینات AYP طبیعتا منجر به چنین تجاربی میشود. (رعایت اصول تانتریک در تنهایی و بدون شریک در دروس آینده شرح خواهد شد – مترجم).

 

با شرم و حیا و وقار هیچ مشکلی بوجود نمی آید. اگر این صفات جزء طبیعت شما است، کسی که برای شما اهمیت قائل باشد به این اوصاف شما نیز احترام گذاشته و بنحوی پیش خواهد رفت که مورد قبول هر دوی شما باشد.

 

امیدوارم این مطالب شما را یاری کند و آرزوی بهترین ها برای شما در عشق و در مسیر معنوی!

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp