AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T14 پرسش و پاسخ - آیا نزدیکی تانترایی جایگزین نشست تمرینات است؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 3 مارس 2004 ساعت 4:54 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: ممنون از شما برای مجموعه دروس قدرتمندی که به زبان ساده ارائه کرده اید. من و شوهرم حدود یک ماهی است که روی تکنیک عقب کشیدن و انسداد کار کرده و در آن مهارت یافته ایم. او در این مورد اطمینان دارد. در نزدیکیِ دیشب، ما بیش از یک ساعت بدون ارگاسم باقی ماندیم. در لحظاتی من آگاهی معمول خود را از دست دادم. نمیدانم کی بود. فقط تجربۀ زیبایی بود. من از آرامشی عمیق و لذت عاشقانه و شیرینی در همۀ وجودم سرشار شده بودم. زمان و مکان ناپدید شد. تجربه ای فراسوی شرح و ورای لذتی که سکس تا به حال داشته است. من میخواهم برای همیشه در آن فضا و حالت باقی بمانم. بدان سو حرکت کرده و هیچگاه آنجا را ترک نکنم. حالتی که امروز هم هنوز با من است. اما کمرنگ شده. برای بازگشتِ همسرم از کار صبر و قرار ندارم و میخواهم دوباره این حالت عمیق را تجربه کنم. من زن شادی هستم. آیا نزدیکی تانترایی میتواند جایگزین سایر تمارین یوگا شود؟ با چنین احساسی بنظر میرسد که بتواند جایگزین شود. ما در حال انجام سایر دروس شما نیز هستیم و در ژانویه مراقبه را شروع کرده ایم. اما میدانم که مدتی است آن را کمتر انجام میدهیم.

 

پاسخ: این شگفت آور است که شما و همسرتان با روش های تانترا به چنین موفقیتی دست یافته اید. این امر برای قلب سالخوردۀ من حس خوبی در بر دارد.

 

هرچقدر شما ادامه دهید، این تجربه عمیق تر شده و در فعالیت روزانۀ شما نیز حضور بیشتری خواهد یافت. این همان پالایش و گشودگی سلسلۀ اعصاب بسوی تجربۀ حوزۀ الهی است. تجربه ای که حفظ و پرورش انرژی جنسی بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد.

 

آیا نزدیکی تانترایی، جایگزینی برای نشست تمارین که شامل مراقبه، تنفس ستون مهره ای، مودراها و غیره است محسوب میشود؟ خیر، به چندین دلیل اینگونه نیست.

 

اول اینکه نزدیکی تانترایی مقوله ای است مشابه و هم رده با مولاباندا، آشوینی و سیدهاسانا. یعنی تمارینی که تحریک گرِ انرژی جنسی هستند و توفیق در آنها بستگی دارد به پالایش جامع و مداومی که از طریق تنفس ستون مهره ای و مراقبۀ عمیق بعمل می آوریم. شما بدون پیشنیازِ تمارین، فقط میتوانید تا همین مرحله در نزدیکی تانتریک پیشروی کنید. بدین ترتیب پیشرفت شما روند نزولی می یابد چراکه برای پالایشی که مستلزم تدابیر عمیق و گسترده تر در سیستم عصبی است فقط از انرژی جنسی استفاده کرده اید. حالت مقابل آن نیز همین گونه است. یعنی وقتی که شما برای پالایش سیستم عصبی فقط به نشست تمارینی بپردازید که صرفا تحریک گر انرژی جنسی/ کوندالینی هستند (یعنی فقط مولاباندا/ آشوینی و سیدهاسانا انجام دهید). بدون تنفس ستون مهره ای و مراقبه هیچ چیز در این راه به سرانجام نرسیده و حتی امکان ظهور بی تعادلی ها و علائم حاد کوندالینی و غیره نیز بوجود می آید. بنابراین نشست تمارینِ تنفس ستون مهره ای و بویژه مراقبه بسیار مهم است. تمریناتی که این سفر را با حداقل رکود و انحرافات به سرانجام میرسانند. 

 

دوم اینکه پالایش و گشودگیِ سیستم عصبی بسمت تجربۀ الهی، بسیار وابسته به تمرین مرتب روزانه است. این یعنی تحریکِ خودکار و زمان بندی شدۀ سیستم عصبی برای دوبار در روز و هر روز. این امر آنقدرها از طریق روابط جنسی (تانتریک)، شدنی نیست. هرچند که شاید بسیاری دوست داشته باشند آن را امتحان کنند. بهتر آن است زمانی از سکس لذت ببریم، که بشکلی طبیعی ما را فرا میخواند. آنگاه است که میتوانیم با بکارگیری روش های نزدیکیِ تانترایی به حفظ و پرورش انرژی جنسی پرداخته و به تجارب عالیتری دست یابییم. نزدیکی تانترایی هر زمان که مایل باشیم لذتبخش بوده و کمک بزرگی به یوگای ما خواهد بود. اما در سایر زمان ها ما در حال انجام نشست تمارین منظم و روزانۀ خویش خواهیم بود. نشست تمارینی که حرکت مستقیم ما را در راستای پیشرفت معنوی، بیمه خواهد نمود.

 

بنابراین ما چه روابط جنسی داشته باشیم یا خیر، تمارین پیشرفتۀ یوگا، هر روز هم زمان، صبح و بعد از ظهر حضور خواهند داشت. اگر در این میان گاهی نزدیکی تانتریک نیز انجام گیرد، آنگاه حتی، یوگای ما بهتر پیش رفته و همۀ زندگی بطور زیبایی روشن خواهد شد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp