AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T12  پرسش و پاسخ - احتلامات (خواب های جنسی) و انزالِ زودرس

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 23 فوریۀ 2004 ساعت 1:47 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من نوشته های شما را پیگیری کرده و سوالی از شما دارم؟ این سوال راجع به این مسئله است که چطور شخص میتواند با کنترل ذهن ناخودآگاه، بر احتلامات (Wet Dream : احتلام یا خوابی که در آن، فرد با دیدن صحنه های جنسی انزال میشود یا رویای خیس - مترجم) غلبه کرده و آنها را نداشته باشد؟ بیشتر دوستانم با چنین رویاهایی موافقت دارند. اما برخی از آنها (که بنظر من بلحاظ معنوی خالص تر هستند) هیچگاه ظاهرا چنین تجربه ای نداشته اند. من شخصا این موضوع را مرتبط با فقدان کنترل بر افکار و احساسات میدانم. آیا لطفا میتوانید در این مورد اظهار نظر کنید؟

 

پاسخ: رویاهای خیس معمولا محصولی از حساسیت های نابالغِ شهوانی هستند و هم خانوادۀ انزال زودرس محسوب میشوند. اینگونه تمایلات، هم ذهنی و هم جسمانی بوده و بطور نزدیکی با ذهن و بدن در ارتباط می باشند. (Wet Dreams یا رویاهای خیس، منظور خواب های جنسی هستند که منجر به ارگاسم در خواب میشوند – مترجم).

 

بلحاظ ذهنی اگر ما هر روز مراقبه کنیم سکوت درونی را که پدیدار میشود درخواهیم یافت و اینکه بتدریج در حالات بیداری، رویا و خواب عمیق (بدون رویا) خود را آگاه تر می یابیم. ما از عمق سکوتِ درون خویش، بیش از پیش "شاهد" این حالات (سه گانۀ هوشیاری) خواهیم بود. زمانی فرا میرسد که ما میدانیم در حال رویا دیدن هستیم و بدین ترتیب کمتر متمایل به رخدادهایی چون رویاهای خیس خواهیم شد. شاید شما همین نکته را در دوستان هماهنگ و معنوی تر خود دریافته اید. آنها آگاه تر بوده و آنقدرها در معرض ابتلا به چنین جولان هایی در رویاهای خویش نیستند.

 

بلحاظ ذهنی، کلید اصلی در توسعۀ سکوت درونی است. سکوتی که از پالایش بیش از پیش و عمیق سلسلۀ اعصاب نشات میگیرد. امری که مقدمتاً و در درجۀ اول از طریق مراقبه به انجام میرسد. برخی از افراد نسبت به دیگران با درونی پالایش یافته تر بدنیا می آیند. افرادی که (احتمالا) در زندگی های پیشین خود تمارین معنوی داشته و آنها را به انجام رسانده اند. همۀ ما میتوانیم با انجام این تمارین و در همین زندگی، خالص و آگاه تر گردیم.

 

بلحاظ فیزیکی، ما میتوانیم با بکارگیریِ ابزارهای موجود در این دروس (تانترا)، به توسعۀ بیش از پیشِ قدرت خودداری در برابر ارگاسم بپردازیم. امری که میتواند چه در تنهایی و چه با حضور شریک (جنسی) انجام پذیرد. هرچقدر که ما کنترل بر کارکرد جنسی خویش را بیشتر توسعه دهیم، هر دو مسئلۀ انزال زودرس و رویاهای خیس بهبود خواهند یافت. صد البته، با تکامل در این تکنیک ها و تمارین، از فوائد احساسی و ذهنی آنها نیز بهره مند شده و با افزایش اعتماد بنفس روبرو خواهیم شد.

 

همۀ این موارد بستگی به توسعۀ آگاهی دارد. تمارین و فرآیندهایی که آگاهی را در سیستم عصبی به ورای طبیعتِ نابالغ آن حرکت داده و به سرمنزلِ بلوغ طبیعی می رسانند. ترکیبی از تمارین پیشرفتۀ یوگا و روش ها جنسی تانتریک میتواند برای ما منافع بسیاری را در امتداد این مسیر به ارمغان آورد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp