AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T11  پرسش و پاسخ - روش انسداد و تکامل بیولوژی معنوی

 

 
نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 22 فوریۀ 2004 ساعت 10:34 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من فقط یک سوال داشتم در رابطه با تکنیکی که شما ارائه کردید. انسدادِ انزال از طریق انگشت باعث یک انزال معکوس شده و مایع منی به سمت مثانه کشیده میشود. در حین ادرار مشخص خواهد شد که ادرار در ترکیب با منی، ابری رنگ و متمایل به سفید است. بنابراین اگر قرار باشد منی نهایتا (از طریق ادرار) دفع شود، آیا بهتر نیست کلا این تکنیک، تمرین نشود مگر بعنوان آخرین گزینه و راه حل (برای عدم خروج مایع منی) ؟

 

پاسخ: سپاس از شما. این سوال بسیار خوبی است. پاسخ این سوال، چندین بخش دارد، چراکه گسترش تمایلات جنسی مردانه (و همچنین زنانه) بسمت اهداف یوگا و تانترا نوعی فرآیند تکاملی است و در مراحل مختلفِ خود در امتداد مسیر، دارای عملکردی متفاوت است.

 

بله شما درست گفتید. در مراحل آغازینِ اجرای تکنیک انسداد، منی بسیاری به داخل مثانه رفته و همانطور که شما ذکر کردید به آسانی نیز در حین ادرار مشاهده میشود. اما این روندی است که فقط در ابتدا و در یک مرحلۀ آغازینِ تغییر در کارکرد جنسی رخ میدهد.

 

زمانیکه باکتی (اشتیاق برای حوزۀ الهی) به این روند اضافه شود، برای کار در جهتِ باقی ماندن در مقابل ارگاسم، انسداد نوعی دلگرمی ایجاد میکند. همچنانکه این موارد پیشرفت می یابند، انسداد کمتر و کمتر نیاز خواهد شد. درست مثل چرخ های کمکی. بمرور زمان، اجرای تکنیک انسداد بطور طبیعی کاهش می یابد. در تقابل با چرخ های کمکیِ دوچرخه که ما آنها را به کناری پرتاب میکنیم، تکنیک انسداد برای همیشه بعنوان تدبیری مناسب و گزینه ای آخر در لحظات واپسین، باقی خواهد ماند. تکنیکی که ما پس از یادگیری و تعالی در آن، برای همیشه در کیف ابزار خود خواهیم داشت.

 

واژۀ "تعالی" به مراحل پیشرفته تر کارکرد جنسی اشاره دارد. در مراحلی که بیشترین میزان منی و بلکه همۀ آن در آنسویِ انسداد محفوظ باقی می ماند. امری که حتی در صورت ارگاسم جنسی نیز صادق است. بنابراین با رعایت انسداد در آن مراحل، آنقدرها منی به مثانه سرازیر نگشته و بیشتر آن در کیسه های منی محفوظ خواهند ماند. (کیسه های منی Seminal Vesicles در پشت مثانه و روی غدۀ پروستات قرار دارند - مترجم). منی تحت این شرایط از این کیسه ها و از طریق مسیرهای دیگری در بدن بسمت بالا حرکت خواهد کرد. اما هدف ما، داشتن ارگاسم جنسیِ بدون انزال (از طریق انسداد) نیست. رسیدن به مرحلۀ قطع کامل انزال بواسطۀ انسداد در اوایل شاید بسیار مشکل باشد و داشتن چنین هدفی نیز منجر به از دست رفتن منی بسیاری در طول مسیر خواهد گردید. امری که در هر حال کمکی به تکامل معنوی ما نخواهد کرد. آنچه که در این میان به انجام میرسد و هدف ماست، پرورش طولانی ترِ زمان پیش از ارگاسم است. ما میخواهیم که در روابط جنسی از پلکان بهشت به بالا صعود کنیم. نه اینکه ببینیم میتوانیم چه تعداد از ارگاسمهای بدون انزال (از طریق تکنیک انسداد) داشته باشیم. 

 

حال در این مرحله تغییر جهتی رخ میدهد. یکی از مسیرهایی که منی بطور طبیعی از طریق آن در بدن بسمت بالا میرود مثانه است. این بدین معنی نیست که ما با انجام روش انسداد قصد داریم که منی را به مثانه خود منتقل کنیم. این کار در ابتدای امر که مثانه در حال پیشروی بسمت عملکرد معنوی والاتر است کمکی به ما نخواهد کرد. بتدریج و در طول زمان با پیشرفتِ چنین کارکردی، بدون هیچ انسداد و حتی هیچگونه پرورش ارادیِ انرژی جنسی، منی بطور خود به خود بسمت مثانه بالا می آید. حال متوجه شدید که با چه ترفندی چنین تغییر بیولوژیکی ایجاد میشود؟ مردان یوگیِ پیشرفته همیشه از خیزش رو به بالای منی در بدن خود برخوردارند. جریانی که همیشه از طریق مثانۀ آنها به بالا میخیزد. البته نه در حد مقادیری که در اوائلِ مرحلۀ انسداد رخ نموده و شما بدان اشاره کردید.

 

خوشبختانه تمامی این روندها دشواری چندانی برای ما ایجاد نمیکنند که بخواهیم دربارۀ این تمارین نگرانی داشته باشیم. بموازات انجام تمارین پیشرفتۀ یوگا و از جمله نزدیکی تانترایی (اگر در رابطۀ جنسی بسر میبریم) بیولوژی بطور خودکار تغییر خواهد نمود. 

 

بنابر این روش انسداد از مرحلۀ تا حدی بدقواره و ناشیانه آغاز شده (شما این اصطلاح را قبلا نیز در در مورد سایر تمارین از من شنیده بودید. درست است؟) و در طول زمان تعالی می یابد. تعالی و تلطیفی که در دو حوزه انجام میشود: اول اینکه هرچقدر ما با توانایی افزایش یافته ای در قدرت خودداری و ماندنِ در پیش از ارگاسم روبرو گردیم، نیاز به انسداد کمتر و کمتر میشود. دوم اینکه بمرور زمان با انجام روش انسداد و تکامل کارکرد جنسی در ما، کنترل بیشتری بر روی انزال ایجاد شده و روش انسداد کمتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

بطور شگفت انگیزی چنین فرآیند مشابه و قابل قیاسی برای یک زن نیز وجود داشته و به پیش میرود. هرچند که این امر تابحال تقریبا به وضوح و بروزِ در مردان نبوده است. یک زن غده ای معادل با پروستات دارد که درست در مقابل قسمت داخلی یونیِ او واقع است. ناحیه ای تحریک پذیر که نقطۀ جی (G-Spot) نام گرفته است. این غده در حین اوجِ تحریک، ماده ای شیری رنگ و شبیه به منی از خود رها میسازد که میتواند از طریق مجرای ادراری زن انزال شود. در سال های اخیر "انزال زنانه" به مبحث داغی مبدّل شده است. امری که با خیزشِ آزادی های جنسی برای بسیاری از زنان بمثابه مرحلۀ گذار مهمی در زندگی است. نقش این غده در تولید مثل بسادگی قابل ذکر نیست. دلیل بازگو کردن چنین مطلبی در اینجا برای آشکار ساختن این موضوع است که بیولوژیِ معنوی ایجاد شده در مثانۀ زن و مرد از روند یکسان و مشابهی تبعیّت میکند. هرچند بعید است که یک زن همانند مردان به استفاده از روش انسداد نیازمند گردد اما اجزاء بیولوژیکیِ مشابهی در او حضور دارند. البته در زن اجزاء جنسی متفاوتی نیز وجود دارد که بخشی از کارکرد معنویِ سکس را تشکیل میدهند. بنابراین نمیتوانیم بیش از حد به این مقایسه ادامه دهیم. زنده باد تفاوت های طبیعی بین دو جنس!

 

در هر دو جنس نوعی تکامل معنوی شتاب میگیرد، امری که از تمارین پیشرفتۀ یوگا نشات گرفته و در امتداد راه، از مراحل متنوعی برخوردار خواهد بود. 

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp