AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 74  پرسش و پاسخ – برای این زندگی و زندگیِ بعدی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 8 ژانویۀ 2004 ساعت 1:38 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من 73 ساله هستم و تنها زندگی می کنم، بنابراین فکر میکنم باید وقت زیادی برای آموختن مراقبه (در تنهایی) داشته باشم، اما به من گفته شده برای رسیدن به حالت سروری که مراقبه گران بدان دست می یابند یک عمر زمان لازم است. و من عمر چندانی در پیش ندارم. آیا هیچ پیشنهاداتی برای من دارید؟ 

 

پاسخ: اینکه شما می خواهید از زمانی که در پیش رو دارید، بلحاظ معنوی، بهترین را رقم بزنید بسیار الهام بخش است. بقیۀ ما نیز همه باید بدون اهمیت به میزان سن خود چنین اشتیاقی داشته باشیم.

 

بله، خط مشی در این مورد، سپری نمودنِ زمان بسیار است. اما همانطور که میدانید این امر نسبی است. در باگاواد گیتا (Bhagavad Gita) کتاب آسمانی و بزرگِ هند گفته شده که فقط یکبار غوطه ور شدن در بیکران، کشاکش های مادیِ عمرهای آینده را پاک میکند. بنابراین خواه ما 23 ساله باشیم یا 73 ساله، اگر بتوانیم غوطه وری در سرور آگاهی خالص را آغاز کنیم فرآیندی گسترده ایجاد خواهد شد. اگر شما بتوانید احتمال وجود تناسخ را بدین شکل خوش آمد بگوئید، میتوانید یک انگیزه بخشِ عالی داشته باشید. شما میدانید که این شکلی از باکتی (اشتیاق معنوی) است. همۀ ما بدون اهمیت به اینکه چقدر جوان یا پیر هستیم، باید برای معنویت تلاشِ بسیار  کنیم. هیچکس نباید یک دقیقه تاخیر کند.

 

یک چیز را می توانم برای اطمینان به شما بگویم. هر آنچه که اینک در  تمرینات معنوی صورت میدهید از دست نخواهید داد و بعدها شما آن را در سفر خویش بسوی روشن بینی در جای دیگر و از نقطه ای که رها کرده بودید ادامه میدهید. این نکته ای است که در طول سال های بسیار، نه تنها با هر پیر دانایی که روبرو شدم، شنیده و خوانده ام بلکه تجربۀ مستقیم من نیز هست. من در حال انجام تمرینات معنوی متولد شدم. چرا؟ (منظور نویسنده تمرین فیزیکی نیست بلکه احوالات روحی در سالهای اولیۀ کودکی است - مترجم). این باید از یک جایی آمده باشد. شاید من یک مرد 73 ساله بودم که تمرینات معنوی را زمانی در گذشته ادامه داده بود. چه کسی میداند؟ همۀ آنچه میدانم این است که من با ترنّمِ این موارد در درون خویش بدنیا آمدم. این حقیقت که شما علاقمند هستید، نشان می دهد که تمرینات معنوی هرگز مطلب جدیدی برای شما نیست. ما همه قبلاً اینجا بوده ایم. آنچه که ما اینک در تمرینات خود انجام می دهیم ما را به روشن بینی نزدیک تر می کند و این موارد از دست نخواهند رفت.

 

همچنانکه شما در دروس به پیش می روید مواردی را خواهید یافت که به لحاظ تمرینی خط شکن محسوب میشوند. به شما توصیه نمی شود که همۀ آنها را در اینجا امتحان کرده و بعهده بگیرید که مناسب سن و سال شما نیست و سختی و فشار بیش از حد به شما وارد می آورد. یوگای خط شکن برای مردمان جوانتر است. (تمرینات aggressive، خط شکن یا توفنده منظور تمرینات پیشرفته و قدرتمندی از یوگا است که انجام میزان اندکی از آنها بی تعادلی های بسیاری را در جسم و ذهن تمرین گر به سطح می آورد که مدیریت و تعادل بخشی آنها مستلزم رعایت خودگامی و حتی عقب نشینی در سطح تمارین است - مترجم). اما هنوز موارد فراوانی هست که می توانید انجام دهید. تمرین دوبار در روزِ مراقبه بهترین زیر بناست. تمرینی که به تنهایی کارهای بسیار بزرگی را صورت میدهد. همانطور که در بالا ذکر شد این همان غوطه ور شدن روزانه در لایتناهی است. قبل از مراقبه اگر شما مایل باشید و بتوانید، چند تنفس ستون مهره ایِ سبک و شاید چند وضعیت یوگای روزانه میتواند یاریگر باشد. تقریبا در هرکجا کلاس های یوگا (وضعیت ها) برای سالمندان وجود داشته و در دسترس خواهند بود و همین سه روش نیز بیش از حد، کافی هستند. اگر با پرانایاما (یا هر تمرین دیگر) ناراحتی هایی ایجاد شد به عقب بازگشته یا فورا توقف کنید. ببینید آیا می توانید یک روال راحت و پابرجای تمرینی پیدا کنید. مهمترین نکته داشتن یک روال روزانه، راحت و بدون فشار در تمرینات است. آنگاه با انجام هر روزۀ این روال در خواهید یافت که شما در حال ساختن سهم بزرگی از آیندۀ این زندگی و زندگی بعدی هستید.

 

من به حضور شما در اینجا احترام می گذارم. من به حضور هر کس در اینجا احترام می گذارم. این برای من امر مقدسی است. بسیار از شما متشکرم.

 

امید دارم که هر کس بر روی زمین، اینجا حضور داشته باشد. نه برای شخص من بلکه برای هر اشتیاق صادقانه ای که در بیرون از اینجا وجود دارد.
 
*(یادداشت مترجم : کتاب باگاواد گیتا تاکنون با شش ترجمۀ فارسی نشر یافته. اولین ترجمۀ این متن به زبان فارسی توسط داراشکوه انجام شده که کهن ترین ترجمۀ این متن به زبانی دیگر نیز محسوب و در هند انتشار یافته است. پنج ترجمۀ دیگر که در ایران چاپ و نشر یافته به ترتیب عبارتند از : 1) نغمۀ ایزدی / ترجمۀ پروفسور مهرین (شوشتری) / انتشارات عطایی 2) گیتا (سرود خدایان) / ترجمۀ محمد علی موحد / انتشارات خوارزمی 3) آوای آسمانی / ترجمۀ گیتی خوشدل / انتشارات پیکان 4) باگاوادگیتا - همانگونه که هست / مترجمان: فرهاد سیاهپوش، بزرگمهر گل بیدی و الهه فرمانی / انتشارات دانش جاودان 5) گیتا - کتاب فرزانگی/ ترجمۀ مهدی جواهریان، پیام یزدانجو / نشر مرکز).

 

 
استاد در درون شماست.
 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp