AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 28  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - آیا من آدمی  مطیع  ( بدون قاطعیت ) خواهم شد ؟

 


نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : چهارشنبه 3 دسامبر 2003 ساعت 4:08 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: کارمندانم به من می گویند که نسبت به گذشته کمتر بد اخلاق هستم. من مطمئن نیستم که این امرِ خوبی باشد؟ آیا من از طریق مراقبه، یک فرد ملایم و غیر قاطع خواهم شد؟

 

پاسخ: نه حتما چنین نیست. شما از طریق مراقبه بسیار قوی تر می شوید، بدین معنی که شما مبدّل به کسی می شوید که در بنیادی ترین سطح هستید. همزمان و به مرور کمتر و کمتر رفتار آسیب زننده و عصبی از خود بروز خواهید داد. شما کمتر بداخلاق و ترشرو بوده و با آرامشِ بیشتر نسبت به مسائلی که برایتان مهم است تصمصیم گیری می کنید. مردم تا حالا نیز متوجه این تغییرات در شما شده اند. این امری نیکو است. شما اکنون برای انگیزه بخشیدن به کارمندان خود در وضعیت بسیار بهتری خواهید بود، چرا که شما بجای سطح خشم و تنش، بیشتر، از یک سطحِ قدرت درونی عمل خواهید نمود .

 

البته اعتقاد بر این است که تنش، بخصوص در تجارت برای حرکت و انگیزه بخشیدن به افراد (برای کار) ضروریست. آنها می گویند که "ترس بزرگترین محرک است". ترس محرک است اما آن فقط وقتی مفید است که مردم را در دست یافتن به ادراکِ عظیم ترِ حقیقت درونی ترغیب نماید. امری که موجبات رشد فرد به فراسویِ حوزۀ ترس را فراهم می سازد. اگر ترس ما را وادار به یافتن حقیقت نکند، فقط یک چرخ آسیاب خواهد بود و چرخۀ بی پایانی از بدبختی که تداوم می یابد. هیچکس واقعا نمی خواهد که روی این چرخه باقی بماند، حتی کسانی که آن را چرخانده و دیگران را در زیر آن می غلطانند. تا بحال بنظر می رسید که جایگزین دیگری وجود ندارد. اما وجود دارد و مسائل می توانند تغییر کنند. با مراقبه و بطور روزانه به درون بروید، شما چرخه را متوقف خواهید نمود و به دیگران نیز کمک خواهید کرد تا آن را متوقف نمایند. شما درخواهید یافت که تجارت و همۀ زندگی همچنانکه ترشرویی های شما محو می شود بسیار بیشتر (بیش از پیش) محقق میگردد. بدخلقی همچنانکه سرور آگاهی خالص ظهور می کند، محو و ناپدید میشود و زان پس هیچ محدودیتی از برای آنچه که می خواهید صورت دهید وجود نخواهد داشت.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp