AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 27  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - موقعیت مانترا

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : چهارشنبه 3 دسامبر 2003 ساعت 0:08 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: آیا من باید آگاهی نسبت به مانترا را در جای مشخصی از بدن تصور کنم؟ گاهی اوقات مانترا به سمت موقعیت هایی فیزیکی در بدن من کشیده می شود.

 

پاسخ: نه ما مانترا را عمدا در یک موقعیت فیزیکی قرار نمی دهیم. این سؤال ظریفی است، زیرا همانطور که قبلا در سوال مربوط به کیفیت ارتعاشیِ مانترا گفته شد، مانترا یک کیفیت موجی دارد که سیستم اعصاب را به روش های ویژه بیدار می کند. بنابراین همانطور که شما گفتید ممکن است که در جاهای مختلف تجربه شود. اما ما به این امر توجهی نکرده و  همیشه همان روند سادۀ استفاده از مانترا را دنبال می کنیم.

 

سیستم اعصاب در بیشترین قلمروهای ظریف خود شبیه یک دیاپازون است. حتی می توان گفت جمع کثیری دیاپازون، که فقط تعداد اندکی از آنها ارتعاشات همۀ دیگر را هماهنگ می کنند. (دیاپازون وسیله‌ای فلزی است دارای دو شاخه. با وارد شدن ضربه به یکی‌ از شاخه‌ها، امواجی ایجاد میشود که صدای آن قابل شنیدن است. دیاپازون کاربردهای مختلفی‌ از جمله کوک نت های موسیقی دارد - مترجم). مانترا رویِ همین چند دیاپازون اصلیِ هدایت کننده طنین انداز می شود. بعدها ما مانترا را ارتقاء می دهیم تا نفوذِ اثر این دیاپازون را گسترش دهیم. در نتیجه، سکوت درونیِ پایدار ما عمیق تر و وسیع تر گشته و بصورت سرور آگاهی خالصی که در ما ظهور می یابد تجربه می شود.

 

اگر شما مانترا را در موقعیت ویژه ای می یابید، اشکالی ندارد. این خوب است. ما در برابر آن مقاومت نمی کنیم، ولی آن را ترغیب نیز نمی کنیم. فقط همان طور که به مانترا اجازه می دهیم که در سطوح ساکن تر و ساکت تر مستقر شود، همانطور هم به آن اجازه می دهیم تا بطور طبیعی در هر جایی از بدن که هست باشد. اگر در جای خاصی بروز نکند هم اشکالی ندارد. مانترا در ارتباط با موقعیتی فیزیکی نیست. مانترا  بطور طبیعی مطابق با فرآیند پالایشیِ پیچیده ای که در موقع مراقبه در درون ما صورت می گیرد، طنین انداز می شود. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که به آسانی روند مراقبه را دنبال کرده و هر وقت متوجه شدیم که از آن دور شده ایم دوباره به آن بازگردیم.

 

دلیل دیگر مهم بودن سؤال شما در ارتباط با موقعیتِ مانترا این است که ما بزودی دربارۀ پرانایاما صحبت نموده، و یک تمرین پیشرفتۀ تنفسی را قبل از هر نشست مراقبه به انجام خواهیم رساند. این تمرین مستلزم آن است که حرکتِ توجه خود را به شیوه ای خاص از طریقِ بدن فیزیکی و با تنفس همسو کنیم. ما این دو تمرینِ پرانایاما و مراقبه را که هر یک روندی کاملاً متفاوت دارند، به دنبال هم بکار خواهیم گرفت. آنها چنانکه خواهید دید، یکدیگر را بطور فوق العاده ای تکمیل خواهند کرد. این امر، آغازی بر ترکیب همۀ تمرینات مهم و پیشرفتۀ یوگا خواهد بود. گرچه هر یک از این تمارین بطور مستقل نیز انجام می شوند، اما با انجامِ  ترکیبی این دو روش (پشت سرهم)، نوعی یکپارچگی و انسجام در درون ما شروع به رخ دادن خواهد کرد. همیشه کُل، از مجموعِ اجزاء بیشتر خواهد بود. بجای استفاده از  یک گذرگاه طبیعی (ذهن) برای نیلِ به الوهیت درونی، ما از دو مسیر استفاده خواهیم کرد (اضافه نمودن تنفس). همراه کردن این دو روش با هم، سیستم عصبی ما را با میزانی از سرعت بیشتر و پالایشی عظیم تر دگرگون خواهد نمود. امری که با تجاربِ مرتبط و مطابق با این نوع دگرگونی در ما انعکاس خواهد یافت. این فرآیندِ ادغام تمرینات، بتدریج بطور کامل تری در آغوشِ همۀ مسیرهای طبیعیِ توسعه یافته در درون ما گسترش یافته و سرور آگاهی خالص را از درون ما به روش هایی پویا و با چرب زبانی و نوازش بیرون خواهد کشید. این ترکیب تمارین، فرآیندی ظریف و حساس و بیشتر شبیه نواختنِ یک آلت موسیقی است. ما باید بتوانیم یک کار را در یک زمان و کار متفاوت دیگر را در زمان دیگر انجام دهیم. با برخی تمرینات، ما چند کار را همزمان انجام خواهیم داد. اینها  همه بخشی از یک گشودگیِ طبیعی در درون ما است، و خودِ تمرینات همین که در مسیر قرار گیرند، طبیعی شده و بطور خودکار انجام خواهند شد. نتایج تجربه شده و درستی و حقانیّت آنها را نمی توان با کلمات نوشت، مگر شاید در قالبِ شعر. شما باید به آنجا رفته و به چشم خود ببینید آنچه را که از برای خود شماست. این بمعنای واقعی، "مرز نهایی" است. این کیهان شکوهمند است و شما دروازۀ آن هستید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp