AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 208 پرسش و پاسخ - تلاطماتِ انرژی درونی و تجربۀ احساسات قدرتمند

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 10 ژوئن 2004 ساعت 3:29 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: در حال حاضر حدودا یکسال است که به کوندالینی یوگا پرداخته و بتازگی یک مربی گرفته ام که در جهت برنامۀ تمرینی، ابتدائا به من یک سادانا (Sadhana) داده است. اوایل صرفا برای خودم و یا در کلاس تمرین میکردم و دیروز نیز اولین اجرای سادانا در منزل به انجام رسید. (سادانا در سنسکریت و فرهنگ یوگا بمعنای رعایت و انجامِ تمارین و نشست های منظم مرتبط با یوگا است - مترجم). پس از آن تا شب احساس خوبی داشتم. اما ناگهان بسیار عصبانی شدم و میخواستم با مشت در چیزی بکوبم. احساسی که برای من معمول نبوده و امروز صبح نیز داشتم. تعجبم از اینکه شاید سادانا کار زیادی روی کوندالینی به انجام رسانده و شاید سیستم (بدنی - روانی) من بیش از حد و زودتر از معمول پاکسازی شده است. واقعا مطمئن نیستم و خواستم با انتقال این مطالب خدمت شما، نظرتان را جویا شوم. تجربه ای که گویی مرا در اختیار گرفته و احساساتی کاملا درهم شکسته برایم خلق کرد. امری که تاکنون بی سابقه بود. چراکه اصولا من آدمی بی خیال هستم و از زمان کودکی تاکنون بدین نحو خشمگین نشده بودم.

 

پاسخ: زمانیکه انرژی درونی با انسدادهای موجود درسیستم عصبی تصادم و با آنها اصطکاک زیادی پیدا میکند چنین احساسات قدرتمندی میتوانند ایجاد شوند. جالب این است که تجربۀ اکستاتیک نیز به طریق مشابهی ایجاد میشود. آن نیز نوعی افزایش جریان انرژی است با این تفاوت که در تجربۀ اکستاتیک، انرژی در جهت صحیحی به جریان افتاده و سازو کارهای پالایش عصبی (بجای بروزِ بیرونی) درونی انجام میشوند.

 

بدیهی است که این موارد (آزار دهنده) تجارب ثابت و همیشگی نخواهند بود. اگر ما بدون زدودن کافی و اولیۀ انسدادها به افزایش جریان انرژی مبادرت کنیم میتواند تصادمات و اصطکاک های ناخوشایندی ایجاد شود. اگر بیش از حد و زودهنگام به زدودن انسدادها مبادرت کنیم آنگاه جریانِ معمول انرژی درونی با آزادسازی انسدادهای عمیق، موجبات تندخویی و تحریک پذیری را فراهم خواهند ساخت.

 

در این مجموعه دروس، ما گستره ای از تدابیر را در دسترس داریم که در بطن و حواشی تمرینات، حضور یافته و تمرین گر را از جنبه های آزار دهندۀ چنین موقعیت هایی در امان نگاه میدارد. تدابیر و استراتژی هایی که بیشترین بازدهی را داشته و باعث میشوند تا بتوانیم پالایش و گشودگی سیستم عصبی خود را با لطافت و سرعت به پیش بریم. 

 

در مورد تاثیر کوندالینی یوگای شما، به عقیده من افرادی با چنین نشانه هایی که شما ذکر کردید بیشتر دچار تجربۀ گشودگی زودهنگام تاج هستند. من از جزئیات تمرین و سادانای شما بی اطلاعم، اما اینگونه علائم و نشانه ها، اغلب در همراهی با تمرینات مرتبط با تاج سر ظهور می یابند. شما میتوانید به دروسی که در چند هفتۀ اخیر ارسال شد و مرتبط با تاج و گشودگی آن است مراجعه کنید. 

 

گشودگیِ تاج باعث ایجاد جریان انرژیِ بسیار زیاد درونی میشود. اگر این گشودگی زودهنگام باشد، مسلما انسدادهای بسیاری را نیز به سطح خواهد آورد که هنوز در سیستم عصبی بیتوته دارند. گشودگی زودرس تاج برای یک سیستم عصبیِ کم و بیش رشد یافته و متوسط الحال گزینۀ خوبی نخواهد بود. و اگر بر چنین گشودگیِ نابالغی پافشاری شود میتواند منجر به سالها مصیبت و درماندگی گردد. گوپی کریشنا (Gopi Krishna) مرجع اصیل و موثقی در این نوع "انتخاب مسیر با فشار سخت" در نیل به روشن بینی بشمار میرود.

 

هموارترین و اصیل ترین جاده بسوی روشن بینی، همانا از طریق پالایش و گشودگیِ عصب نخاعی (از چشم سوم تا ریشه) شکل خواهد گرفت. رویکردی که در این مجموعه دروس مطرح شده و مرتبا از زوایای مختلف و با سیستم جامعی از تمارین بدان پرداخته شد. با چنین ابزارهایی است که تاج بواسطۀ تاثیر غیر مستقیم گشوده گشته و از شدت یافتن جریان انرژی درونی که اصولا با انسدادهای عمیق در سیستم عصبی منافات دارد و سبب ساز مشکلات است، اجتناب میشود. در عوض، با چنین سبکی از تمرین، جاده و مسیر، سرشار از خیزش سکوت درونی پایدار و اکستاسی میشود. هدفی که ما از یوگای خویش دنبال کرده و طلب میکنیم.

 

بنابراین با توجه به توضیحات اندکی که عنوان کردید، این بهترین حدسی است که میتوانم ایراد کنم. یعنی احتمالا شما انرژی بسیار زیادی را بسمت تاج گسیل داشته اید. درحالیکه میبایست ابتدای امر با کار روی عصب نخاعی از چشم سوم تا ریشه، مقدمات لازم را فراهم می ساختید. جزئیات بسیار بیشتری نیز در اینباره در مجموعه دروس سایت موجود است. بویژه در درس هایی که ماه گذشته اضافه گردید.

 

امیدوارم همۀ شما در جادۀ انتخابی خویش موفق باشید.

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp