AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 207 پرسش و پاسخ - بی تعادلی های نیمۀ راست یا چپ بدن

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 6 ژوئن 2004 ساعت 10:48 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: سه هفته پیش در حین مراقبه دچار شهودی آنی شدم. در اتاق زیر شیروانیِ خانه ای بسیار بزرگ و مجلل قرار داشتم. من این خانه را از بالا تا پایین تمییز کرده بودم، طوریکه بشکل بی نظیری پاکیزه بود. خانه ای که میدرخشید و عالی بنظر میرسید! پس از تمییز کردن خانه به اتاق زیرشیروانی رسیدم و در ورودی آن را یافتم. وقتی آن را باز کردم متوجه بخشی از خانه شدم که آن را ندیده بودم و بشکل وحشتناکی کثیف و بهم ریخته بود. روی هر چیز این اتاق چند سانتیمتر خاک بود. چوب های پوسیده، آب گندیده، کپک های بسیار، شیشه های شکسته و ... اوضاع بدی بود! من فقط میخواستم در را ببندم و هرآنچه دیده بودم فراموش کنم.

 

خانه (در واقع) منم و اتاق زیر شیروانی چشم سوم من است. در آن لحظه ادراک کردم که نیم تنۀ راست بدنم بسیار پر انرژی و قدرتمند است و نیم تنۀ چپ ضعیف و لاغر و دارای گرفتگی است. گیج شده بودم !!! تجربه ای برجسته که همانند دیدن خود در آینه برای اولین بار بود. برای اولین بار ادراک کردم در سی سال گذشته با فیلی که به پشت خود بسته بودم راه میرفتم. چطور میتوانستم از دست آن خلاصی یابم؟ بعد از گذشت چند روز، احساس کردم من دو شخص متفاوت هستم که در مرکز بدن بهم پیوند خورده اند.

 

با تلاش توانسته ام انرژی را به نیم تنۀ چپ بدن هدایت کنم. هرچند ابتدائاً در نیمۀ چپ چشم سوم درد شدید فیزیکی داشتم اما مدتی است که تعادل، از راست به چپ در حال برقراری است.

 

این موارد نشانۀ چیست؟

 

پاسخ: انسدادهای موجود در سیستم عصبی میتوانند تقریبا هر شکلی به خود گرفته و گاهی نیز به نیمۀ راست یا چپ بدن انحراف یابند. شناخت اینکه چگونه انسدادها این مسیرها را طی میکنند، مشکل است. اما تمرینات یوگا قادرند بتدریج آنها را در همۀ مسیرها از میان برداشته و ما را به تعادل از دست رفته بازگردانند. این حقیقت که شما اینک چنین مواردی را بوضوح مشاهده میکنید، نشانۀ پالایشی است که از تمرینات شما و بویژه در چشم سوم رخ داده است. کاری که باید انجام دهید، تداوم تمرینات است و اینکه اجازه دهید تا فرآیند پالایشی در شکل طبیعی خود به پیش رود.

 

بطور کلی ایدۀ خوبی نیست که سعی کنید فرآیند پالایش را در جهت خاصی خارج از چشم سوم تا ریشۀ عصب نخاعی یا به ورای تاثیراتِ جامعِ مراقبۀ عمیق و سامیاما، هدایت کنید. ما صرفا نمیتوانیم ادراکی عُقلایی از روال طبیعیِ پالایش داشته باشیم، جز آنکه وقتی کانال های پالایشی، حداقل مقاومت را یافتند، سکوت درونی و انرژی های اکستاتیکِ ما نمودار و ادراک خواهند شد. اینکه روند پالایش به چه نحوی پیش میرود، بستگی به عوامل کارمیکِ بسیار زیادی دارد که در هرکس نیز منحصر بفرد است. بواسطۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا، همۀ این موارد و فرآیندهای طبیعیِ پالایش درونی میتوانند در طریقی ایمن و متعادل، به ثمر نشینند. 

 

اگر فکر کنیم در نیم تنۀ چپ خود نوعی بی تعادلی داریم و برای رفع چنین حالتی، توجه را بر آن متمرکز کنیم، همین امر میتواند سبب ساز بی تعادلیِ بیشتر گردد. برای رفع چنین بی تعادلی هایی بهتر است از مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای، مودراها و بانداها، یونی مودرا، باستریکای ستون مهره ای، پمپ چانه و دیگر تمرینات بهره بگیریم. همۀ این تمرینات با کار روی سرتاسر طول عصب مرکزی (نخاعی)، بی تعادلی های نیم تنۀ راست و چپ را از میان برده و تولید ثبات میکنند. اگر شما از بی تعادلیِ نیم تنۀ راست یا چپ برخوردارید، بهترین راه از میان بردن آن، انجام تمرینات در حد متعادل است. برای یادگیری تمرینات، روی دروس سایت متمرکز شوید. اگر شما با تنفس ستون مهره ای، مراقبه و سایر تمرینات در طریقی معتدل و میانه رو ادامه دهید، افزایش تعادل از سر تا به ریشه و در دو نیم تنۀ بدن را ادراک خواهید کرد. عصب نخاعی (سوشومنا)، بین چشم سوم تا ریشه، شاه کلید اصلی است که با پالایش آن، هر چیز دیگری تعادل می یابد.

 

تمریناتی که شما را به این سطح از بینش و تجربه رسانده اند، موارد مشابهی هستند که میتوانند (مثل تمرینات سایت) بشکلی ایمن، موجبات پاکسازیِ انسدادهایی که بیشتر آشکار میشوند را فراهم سازند.

 

به یاد داشته باشید که در ارتباط با جلوه های بصری و مکاشفات، راهبرد بدین ترتیب است که اگر چیزی رویت کردیم، نبایست آن را طرد و تکذیب کنیم و یا بیش از حد بدان وابسته شده و بشکل افراطی خود را درگیر آن کنیم. ما فقط به آسانی به تمرینی که در حال انجامیم بازگشته و فرآیند پالایشی را ادامه میدهیم.

 

با حفظ یک روال تمرینیِ دوبار در روزِ تمرینات پیشرفتۀ یوگا که با یک زندگیِ فعالانۀ همراستا با علائق ما تعادل یافته است، بطور ثابت و استوار بسمت روشن بینی حرکت خواهیم کرد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp