AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 179 پرسش و پاسخ - بازبینیِ تجربۀ ستاره

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 4 می 2004 ساعت 0:15 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من در حال مطالعۀ نوشته ها و درس های قبلی شما هستم و اشتیاقم برای بازگشت به تمرین یوگا و بخصوص مراقبه دوچندان شده است.

 

حدود چهار سال پیش من مرتبا مراقبۀ شبانگاهی داشتم و این تجربه ای است که برای من رخ داد: من همیشه ابر ارغوانی رنگی را میدیدم که با صدا کردن آن، آگاهی ام را از طریق یک تونل بسمت خود میکشید. مانترای من معمولا واژۀ خداوند و یا تصویری از این کلمه است. هر زمان که در این تونل پیشروی میکردم آنچه را که همانند دنیایی از ستارگان بود میدیدم. سرشار از پرتوهای سفید رنگی که بنظر انبوهی از ستارگان عرصۀ آسمان ها بود. من فقط آنجا به تماشا مشغول بودم.

 

اما این بار بمحض صدا زدن این ابر، بخش کوچکی از ستارگان و این پرتو شیری رنگ بسمت من حرکت کردند (بسمت غدۀ صنوبری و چشم سوم من). ابتدا به نوعی احساس خطر داشتم و سپس گفتم: "اجازه دهید فقط آنچه که از جانب خداوند است بر من جاری شود". و من به ذکر مانترای "خداوند" ادامه دادم. با نزدیک شدن این نور، آن را ادراک میکردم که گویِ سفید رنگ، زیبا و عظیمی بود که روبان های رقصانِ نورانی و بسیاری از آن فوران میکرد. این تلاطم همچون خودِ گویِ نورانی زیبا بود. 

 

نهایتا همچنانکه به مشاهدۀ این نور مشغول بودم، کاملا با من عجین شد. (با غدۀ صنوبری من). برای هفته های بسیار پس از این رویداد، من حتی در حین فعالیت های عادی خودم، برق نورهایی را میدیم که در قسمت پیشین مغزم تلالو می یافتند. 

 

من همواره از افراد مراقبه گر شنیده ام که میگویند: "روی این رویدادها تمرکز نکنید". پاسخم به این توصیه ها این است که: بی احساسی و فراموشی نسبت به اینگونه تجربه های قدرتمند تا حدی سخت است. هرچند توصیه بر این است که اینگونه موارد را به قدرتی برتر از خویش واگذار کنیم اما من واقعا مبهوت اثر و زیبایی چنین تجربه ای شده ام.

 

تشکر از شما برای اندیشه هایتان!

 

پاسخ: ممنون برای ارسال و اشتراک گذاری این مطلب.

 

شاید بد نباشد که درس 92# را مرور کنید. درس "ستاره"، که به جزئیات بیشتری در ارتباط با نوع تجربه ای که شرح دادید میپردازد. این درس شما را با چشم انداز ژرف تری از کالبد باطنی تان آشنا میسازد. تجربیات گزارش شده از اعضا و تمرین گران این سایت، در بسیاری از دروس و مرتبط با تمرین مطرح شده، ارائه شده است.

 

تجارب، "مناظری" هستند که ما در طول راه روشن بینی با آنها رو در رو میشویم. مسلما ما استحقاق لذت بردن از این مناظر را داریم. در عین حال به رسمیت شناختن این موضوع اهمیت دارد که تجربیات، محصولی از پالایش ایجاد شده در سیستم عصبی هستند. پالایشی که بواسطۀ تمرینات روزانه شکل میگیرد. مثل هر سفر و سیاحتی ما میتوانیم در طول راه از مناظر پیش رو لذت ببریم. اما بدیهی است که برای رسیدن به مقصد چاره ای جز پیمودن ادامۀ مسیر و سفر نداریم. این بمعنای پیگیریِ موقرانۀ تمریناتی است که انجام میدهیم نه پیگیریِ بیشترِ تجربیاتی که در حین این روال خلق میشوند. پس از انجام تمرینات و در حین روز اگر مناظر و جلوه هایی را رویت کردیم میتوانیم از آنها لذت برده و یا پیگیر کاری شویم که شاید در آن لحظه در حال انجامیم. این دیگر انتخاب ما است. تجربیات باطنی، به بخش قاعده مندی از زندگی ما مبدل شده و ما بسوی تجلیات همواره عالی ترِ درخشش الهی حرکت خواهیم کرد. زمانی فرا میرسد که ما به کانال خالصی از عشق الهی در دنیا مبدل میشویم.

 

این مقصدی است که بشریت بدان سو پیش میرود. یعنی روشن بینی بیشتر که در هر روزِ زندگی و در هر شخصی ظهور میکند. امری که با بکارگیریِ تمرینات روزانه توسط افراد بیشتر و بیشتری محقق خواهد شد. درواقع هر کسی که به انجام تمرینات مبادرت میکند بلحاظ انرژی و امواج به دیگر افراد نیز یاری میرساند. در مورد اینگونه یاری رسانی لازم نیست که هیچکس روانۀ هیچ کجا گردد. ما درست در همین لحظۀ زندگی و با گشودگیِ باطنی خویش به خدمت مشغولیم.

 

اگر شما آمادۀ از سر گرفتن تمرینات هستید، پیشنهاد میشود که از ابتدای دروس شروع کنید. این مجموعه دروس تمرینات جامعی را بشکل گام به گام و تدریجی با هدف تحریکِ پایدار و مستمرِ سیستم عصبی ارائه میدارد. تحریکی که به قصد پالایش و گشودگی است. بنظر من شما از این طریق اطلاعات جالبِ بسیاری را مرتبط با گشودگی معنوی درخواهید یافت. اگر شما در حال بکارگیریِ سیستم تمرینات دیگری از سایر منابع هستید، آنگاه این مجموعه دروس را صرفاً بعنوان "ایده ای برای تفکّر و تحقیق" درنظر بگیرید. شما خود مسؤل سفر و سیاحت خویش هستید.

 

امید دارم که همۀ شما در راه انتخابی خویش در سفر معنوی موفق باشید. پشت فرمان نشسته و از رانندگی لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شما است.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp