AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 152 پرسش و پاسخ - تفکر دربارۀ معانی، بجای انجام تمرین سامیاما

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 1 آوریل 2004 ساعت 0:46 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من کمی سردرگم هستم و بنظرم در تمرین سامیاما، ابتدا فقط به کلمه فکر میکنم و سپس آن را رها میسازم. طبق آموزش های شما ما باید به کلمات فکر کنیم یا روی آنها مراقبه (Meditate) کنیم؟ سوال بعدی اینکه من در طول روز دچار طغیان هایی خوشایند در سطوح انرژی و حس های بدنی خود میشوم. طغیان هایی که موضعی بوده و بنظر میرسد که من میتوانم بر آنها کنترل داشته باشم. شاید اینها تحرکات کوندالینی باشد. سوالم این است که آیا این تجارب خوشایند نتیجۀ تمرین سامیاما است و یا اینکه اینها دلیلی بر آزاد شدن چیزی در من است؟

 

پاسخ: بله شما درست عمل میکنید. فقط برگزیدن و توجه به سوترا بشکلِ مفهومی کمرنگ و سپس رهایش آن انجام گرفته و آنگاه 15 ثانیه سکوت رعایت میشود. در اجرای تمرین سامیاما هیچگونه بحث و پیگیری پیرامون معنی سوترا انجام نمیشود. برخی افراد با تحقیق پیرامون سوتراها، معانی آنها را مطابق با فرهنگ بومی خود میفهمند. افراد بسیاری با زبان های مختلف این مجموعه دروس را مطالعه میکنند بنابراین میتوانید تصور کنید که آنها در ارتباط با معانی سوتراها چه رویه ای پیش میگیرند. (این مجموعه دروس به 18 زبان زندۀ دنیا ترجمه شده است. به قسمت ترجمه های سایت مراجعه کنید - مترجم). همچنانکه افراد در سوتراها و تمرین سامیاما جا می افتند، معانی آنها به ناخودآگاه نفوذ میکند. انتقال معانی، جزیی از تمرین سامیاما نیست چراکه ما آنقدرها در این تمرین به معانی نمی اندیشیم و این امری است که بطور خودکار انجام میگیرد. آنقدرها لازم نیست بفهمید که مثلاً آکاشا چیست؟ ... آکاشا همان چیزی است که باید باشد و این را ناخودآگاه میفهمد. فقط کافی است تجسس در باب معانی را فراموش کرده و براحتی روی واژه ها یا سوتراها سامیاما کنید. معانی در خود کلمات وجود دارند و ما در حین سامیاما به آنها نمی اندیشیم. مهم فقط گزینش و توجهِ محو نسبت به سوترا و سپس رهایش آن است.

 

"طغیان های انرژیِ" خوشایند تجارب بسیار خوبی هستند. سکوت درونی بواسطۀ سامیاما در شما به حرکت درآمده است. امری که میتواند به شکل های گوناگونی تجربه شود. درس بعدی (دربارۀ "فراطبیعی" شدن) در این رابطه به جزئیات بیشتری میپردازد. افراد بسیاری تجربیات یکسانی دارند. هیچ نیازی به "کنترل" این تجارب نیست. آنها دلایلی طبیعی و درونی دارند و اجازه دهید که رخ نمایند. آنها نتیجه ای از رهایش انسدادها و ظهور انرژی الهی هستند و در طول زمان به ثبات و استواری دست خواهند یافت. ثباتی که در شکل تابش اکستاتیک و سکوت طبیعی و سرورآمیزِ بیشتر در زندگی تجربه میشود. سامیاما درواقع انجام یوگا (اتحاد درونی) از درون به بیرون است که به تمارین ما اضافه میشود. تمارینی که (تابحال) از بیرون به درون به کار مشغول بودند.

 

آفرین! تجارب اخیر شما را خیلی از افراد با سامیاما داشته اند که بسیار شگفت انگیز است.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با تمرین سامیاما به کتاب "سامیاما - پرورش سکون در عمل" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp