AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 128  پرسش و پاسخ - سیداسانا و فشار در سر

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 25 فوریۀ 2004 ساعت 1:14 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: بسیار ممنونم برای بحث روشنگرانۀ سیداسانای "چپ" و پادماسانای "راست". تجربیات من با این دو آسانا، کاملا با مواردی که شما شرح دادید هماهنگ است. متوجه شده ام درصورتیکه بیش از 1.5 ساعت در حالت سیداسانا بنشینیم فشار شدیدی ایجاد شده که بتدریج بسمت سر روانه میشود (تا حدی همانند فشار مشابهی که شخص در حین انجام مولاباندا در سر حس میکند). آیا روش ویژه ای وجود دارد که از طریق آن بتوان شدت این فشار را کاهش داد؟ در ارتباط با پادماسانا نمیدانم آیا شخص میتواند با استفاده از جسمی مصنوعی (پروتز) روی عجان به این نشست کمک کند؟ بنظر من چنین حالتی میتواند فوائد هر دو وضعیتِ سیداسانا و پادماسانا را ایجاد نماید.

 

پاسخ: خوشحالم از اینکه درس (قبلی) را مفید یافته اید. برای تعادل بخشی به فشار در سر، اطمینان یابید که تنفس ستون مهره ای را به انجام میرسانید. همچنین در حین مولاباندا و سیداسانا، شامباوی را نیز انجام دهید. نهایتاً شما کچاری را نیز خواهید داشت، تکنیکی که نقش برجسته ای را در ارتباط با ایجاد بیولوژی جدید در سر، بازی میکند. همۀ این روش ها در کنار هم زمینه ساز خیزش انرژی هایی میشود که عملکرد متعادل معنوی در ما را رقم میزنند.

 

با ظهور بیولوژی (جدید) معنوی (در ما)، تنظیمات خاص و ویژه ای در ناحیۀ سر بوجود خواهد آمد. تنظیماتی که حتی شامل "دردهایی فزاینده" خواهد بود. رنج و دردهایی که مرتبط با اعصاب بوده و فقط برای شفا و پاکسازی مسیر خویش متحمل میشویم. من خودم گاهی در ناحیۀ بصل النخاع (ساقۀ مغز) درد و ناراحتی داشته ام، دردی که از این ناحیه پیچیده و بسمت چشم سوم پیش میرفته است. همۀ این رنج ها از زمان باستان تاکنون (برای تمرین گران) وجود داشته و برای شما نیز محقق شده اند. اگر این درد ناراحت کننده شد، کاری که میکنید، توقف در مودراها، بانداها و کومباکا است. یعنی به نوعی به خود استراحت بدهید. بدین ترتیب چنین مشکلی باید ظرف یکی دو روز التیام یابد. امری که بسیار شبیه تمرینات و پیشرفت های ورزشی است. ما باید بتدریج خود را با سطوح جدیدی از ظرفیت (جسمی، ذهنی و روحی) هماهنگ سازیم. ظرفیتهای جدیدی که قبلا از آن بی بهره بوده ایم. از خودگامی استفاده کنید و در تمارین زیاده روی نکنید. اگر ناراحتی در سر، مزمن (دیرینه) است و بواسطۀ تغییر در تمارین بهبود نمی یابد، به پزشک مراجعه کنید.

 

در یکی دو هفتۀ پیشِ رو ما بسراغ یادگیری جالاندرای حرکتی خواهیم رفت. تمرینی که هر فرآیندی را در ناحیۀ قلب تا سر ارتقاء داده و با دندۀ بالا (سرعت بیشتر) به حرکت درخواهد آورد. پس کمربندهای خود را محکم ببندید!

 

در ارتباط با ترکیب پادماسانا و سیداسانا با استفاده از جسم مصنوعی، من هیچگاه آن را امتحان نکرده ام. اما زمانۀ فعلی مبتنی بر علم و دانش و جستجوی بهترین کاربردهای آن است. پس چرا چنین نشست ترکیبی را امتحان نکرده و از اثرات آن بر خویش آگاه نشوید؟ مسلما شما خواهان سنجش چنین نشستی هستید، بشرط آنکه در آن زیاده روی نکرده و جریانات انرژی درونی را آشفته نسازید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ سیداسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

 بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp