AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 127  پرسش و پاسخ - سیداسانا یا پادماسانا ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 24 فوریۀ 2004 ساعت 00:49 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من مدت هاست که در حالت پادماسانا (وضعیت نیلوفر) مراقبه میکنم. بعد از خواندن مطالب شما فهمیدم که در این حالت هیچ فشاری به ناحیۀ عجان وارد نمیشود. آیا لازم است که به سیداسانا تغییر وضعیت دهم؟ من آن را امتحان کرده ام اما بنظر میرسد خو گرفتن و استقرار در این نشست برای من کاملا زمان میبرد. به من بگوئید چگونه باید در این نشست  پیشرفت کنم. محدودیتی که در پادماسانا دارم این است که بعد از 45 دقیقه، ساق پاها کمی کرخت و بی حس میشوند. امری که تا حدی باعث حواس پرتی در حین تمرین میشود.

 

 

پاسخ: پادماسانا نشست بسیار خوبی است که منافع خاص خود را نیز دارد. هرچند که اکثر افراد نمیتوانند در این وضعیت بمدت طولانی و راحت قرار بگیرند. شکل ساده سازی شدۀ سیداسانا که در دروس مطرح شد برای باقی ماندن در نشست تمارین، وضعیت آسان تری است. اثرات سیداسانا حتی میتواند از طریق یک شیئ مصنوعی (پروتز) که جایگزین پاشنۀ پا میشود نیز پابرجا بماند. برای شرح وضعیت نشستِ در تمارین به دروس 33# و 75# مراجعه کنید.

 

حال کدامیک بهتر است؟ این بستگی به اولویت و رویکرد شما در رسیدن به اهداف تان در یوگا دارد. اگر شما تمایل به تحریک مستقیم انرژی جنسی برای خیزش کوندالینی ندارید، در مورد سیداسانا عجله ای نداشته باشید. از طرفی دیگر اگر شما تمایل دارید تا بواسطۀ ابزارهای مستقیم، انرژی جنسی را به بالا بکشید، سیداسانا وضعیتی بسیار مطلوب است. حتی مطلوب تر از پادماسانا.

 

این بستگی دارد به اینکه در کدام برهه از زمان ما بر روی "پلکان تانترا" بیافتیم. سیداسانا در سمت چپ مرکز این پلکان و پادماسانا در سمت راست آن قرار دارد. سمت چپ، کار بیشتری بر روی تجارب حسیِ در تمارین انجام میدهد و سمت راست کمتر با تجارب حسی سر و کار دارد. همانطور که میدانید ما در دروس تانترا خیلی بسمت چپ پیچیده ایم. سیداسانا نیز در همین راستا است. اینکه چطور تمایل به نشست سیداسانا پیدا کنیم بستگی به عملکرد باکتی ما داشته و مرتبط با میزان پالایشی است که در سیستم اعصاب خویش به انجام رسانده ایم. جالب اینجاست که هرچقدر پالایش بیشتری صورت گیرد، ما نسبت به بکارگیری و پرورش مستقیم انرژی جنسی در تمارین معنوی، بسمت بالا رغبت بیشتری می یابییم.

 

این ممکن نیست که در یوگا برای دورۀ زمانی نامحدود از سرو کار داشتن با انرژی جنسی اجتناب کنید چراکه دیر یا زود سیستم اعصاب بوسیلۀ خیزش کوندالینی فعال شده و اکستاسی از درون منفجر میشود. هیچ تجربه ای حسی تر و شهوانی تر از آن نیست. همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا برای توسعه و ترویج چنین اکستاسی طبیعی که در سیستم عصبی ظهور میکند طراحی شده اند. حتی مراقبه نیز نهایتاً با چنین تجربه ای برخورد می یابد. اکستاسی طبیعی از سکوت عمیق درونی پدیدار شده و بسمت اتحادِ سُرور اکستاتیک در هرکجای بدن و فراسوی آن به پیش میرود. به همین دلیل است که ما تمارین پیشرفتۀ یوگا را "دروسی آسان برای زندگی اکستاتیک" نام نهاده ایم. 

 

با این وجود هر کسی در تمرین یوگا از تمایلات شخصی خویش برخوردار است و در راه روشن بینی احترام به تمایلات هر شخص بسیار مهم تر از ارائۀ یک "قالب شیرینی پزی" مشابه برای هر فرد است. تکنولوژی فقط وقتی خوب است که به اندازۀ کافی انعطاف پذیر شود تا هر کسی بتواند از آن استفاده کند. به همین دلیل هم ما همۀ تمرینات را تا حد ممکن، ساده و سر راست ارائه کرده و در ارتباط با خودگامی بسیار صحبت کردیم. هرکسی باید در جادۀ مربوط به خود و سرعت متناسب با خویش سفر کند. اینجا جعبه ابزار موجود است و شما میتوانید با توجه به تمایلات و نیازهای خود ابزارهای مناسب را اختیار کنید. اگر ما در حال حاضر به ابزاری نیاز نداشته باشیم شاید بعدها بدان نیاز پیدا خواهیم کرد.

 

پس با توجه به گرایش و تمایل شما، شاید آنچه را که باید ملاحظه و انجام دهید، توسعۀ سیداسانا است. بتدریج در مسیر خویش روی آن کار کنید و ببینید آیا این تمرین بلحاظ انرژی نیز روی شما کارگر است. اگر اینگونه نیست میتوانید به نشست پادماسانا بازگردید. انجام هر دو وضعیت نشست نیز صدمه ای ایجاد نخواهد کرد. من خودم سال های بسیار پیش چنین حالتی را امتحان کردم تا در نهایت، تمارینم برای مدتی طولانی (تاکنون) با نشست سیداسانا انجام گرفت. من تاحدی در سمت چپ این نردبان باقی مانده ام چراکه بلحاظ تجربی (در عمل) این حالت حس بهتر و کامل تری را ایجاد میکند. هر آنچه که برای شما بهترین است کاملا مورد احترام خواهد بود.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ سیداسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp