AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 123 پرسش و پاسخ - اهمیت پرسش و پاسخ ها

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ: شنبه 21 فوریۀ 2004 ساعت 0:55 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا من باید قبل از حرکت بسمت دروس، همۀ پرسش و پاسخ ها را مطالعه کنم یا اینکه دروس، بخش اصلی بشمار میروند و باید بیشتر به آنها پرداخته و پرسش و پاسخ ها را صرفا برانداز کنم؟ مجددا بخاطر اطلاعات عالیِ موجود در این سایت تشکر میکنم. من تا اینجا نتایج فوق العاده ای را از تنفس ستون مهره ای احساس میکنم.

 

پاسخ: متشکرم از نوشتۀ شما. من از اینکه شما این دروس را مفید یافته اید بسیار خوشحالم. 

 

پرسش و پاسخ ها بخشی جدایی ناپذیر از دروس را تشکیل میدهد. بسیاری از آنها دستورات لازم در ارتباط با اجزاء جدیدِ تمرینی را به شما ارائه میکنند. بنابراین حرکتِ به ترتیب از میان همۀ دروس (از جمله پرسش و پاسخ ها) بهترین راه برای رسیدن به همۀ مطالب آموزشی است که در نوشته های این سایت درهم بافته شده است. عناوینِ سرفصل ها راهنمایی بسیار خوبی را دربارۀ محتوای پرسش و پاسخ ها ارائه میکنند که گاهی نکات حیرت انگیز و دلچسبی در میانۀ آنها پنهان شده است. پس شانس خود را امتحان کنید!

 

افراد بسیاری از سرتاسر دنیا سخاوتمندانه تجربیات، لذات و نگرانی های مرتبط با جادۀ معنوی خود را اینجا به اشتراک گذاشته اند. من از همۀ آنها، که یاریگر این راه هستند سپاسگزارم. در این سایت طیف وسیعی از تجربیات حقیقی که افراد مختلف داشته اند گردآوری شده و ما را قادر میسازد که تا حد امکان جزئیات بسیار مهم تری از تمارین را پوشش دهیم.

 

همۀ پرسش های ایمیلی، پاسخ داده شده اند. تا اینجا که من قادر به ادامۀ پاسخ به آنها بوده ام. بسیاری از پرسش و پاسخ ها قابلیت ارائۀ عمومی ندارند چراکه به شرح خصوصیات شخصی خویش پرداخته اند. پرسش و پاسخ هایی که بسمت دروس ارسال شده آنهایی هستند که اطلاعات مفیدی را دربارۀ تمارین پوشش میدهند. اطلاعاتی که برای همۀ اعضا و علاقمندانِ سایت تمارین پیشرفتۀ یوگا مفید خواهند بود و شما نیز یکی از آنها.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp