AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 124  پرسش و پاسخ - ساده گرفتن آن

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 21 فوریۀ 2004 ساعت 1:23 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من گورویی دارم که به من انرژی معنوی انتقال میدهد. من در بکارگیری این انرژی سردرگم هستم. تکنیک های مختلفی را مطالعه کرده ام که بیشتر باعث آشفتگی من شده است. بعنوان مثال دم گرفتن و دنبال کردن (نفس) رو به بالا، بازدم و دنبال کردن (نفس) رو به پایین. من در پرانایاما مبتدی هستم و نمیدانم چگونه از این انرژی که با آن تبرّک یافته ام استفاده کنم.

 

چنین احساس میکنم که ستون فقراتم انرژی گرفته است و من میخواهم که از این انرژی برای زندگی و پیشرفت معنوی خود استفاده کرده و بهره بگیرم. تقریبا اطمینان دارم که از وقتی این روند آغاز شده است از آن سود برده ام. اینک من در کشاکشِ یافتن تکنیکی هستم (که بخوبی از این امتیاز استفاده کنم). این انرژی در لحظات مختلفی بیدار شده و مرا در بر میگیرد و من سعی کرده ام که با آن مراقبه کنم. آنگاه فروکش میکند و من آنجا وانهاده (درازکش) میشوم. اما گاهی حس میکنم انجام این موارد کلا فرآیند بی فایده ای است. من از آموزه های شما متشکرم، چراکه تاکنون جایی برای ارائۀ اینگونه پرسش و پاسخ ها پیدا نکرده بودم. من حتم دارم که شما تاکنون نیز به نوعی (در دروس) پاسخ این سوال را داده اید اما لطفا مرا بسمت تکنیک و یا درسی که بتوانم بکار بگیرم هدایت کنید. من واقعا نمیدانم شاید در حال حاضر بر خلاف این انرژیِ معنوی عمل میکنم.

 

در حین مراقبه با نقطه ای مواجه میشوم که حس میکنم نمیتوانم از آن گذر کنم. نقطه ای که همچون مانعی سدّ راه من بوده و امکان حرکت آزادانه را سلب میکند. همچنین احساس ترس دارم. ترسی که بخاطر از دست دادن کنترل بر خویش به من دست میدهد. ترسی که در من از رها نمودن هر چیز (افکار و ...) در مراقبه ظهور میکند و اینکه واقعا نمیدانم در آن لحظات چه کاری قرار است انجام دهم؟ آیا من فقط باید (هر طور هست) با این تجارب به پیش بروم؟ آیا این موارد از طریق تمرینات تکمیلی مراقبه ای فروکش خواهد کرد یا اینکه چه چیزی میتواند یاریگر باشد؟ آیا در مجموعه کتبِ شما تکنیک هایی از کریا (Kriya) وجود دارد که بتوان از طریق آنها این موارد را مدیریت کرد؟ (در کوندالینی یوگا، کریا عبارت است از مجموعه ای از وضعیت های جسمانی، تنفسی و اصواتی که به هدف کسب نتایجی ویژه به انجام میرسند. تمرین یک کریا، زمینه سازِ سلسله ای از تغییرات فیزیکی و فکری شده و همزمان بر روی سه بعد جسمانی، ذهنی و روحی اثر گذار است - مترجم).

 

پاسخ: شما قطعا باید خیلی (زیادی) پیش رفته باشید. توصیۀ من این است که رویۀ خود را نسبت به برپایی سفر معنوی خویش ساده سازی کنید. و با هر بار یک گام، موارد را به پیش ببرید. اگر شما بخواهید این دروس را بعنوان مرجع اصلی راهنمای خود بکار بگیرید، به ابتدا بازگشته و به مرور مجموعۀ دروس و پرسش و پاسخ ها دربارۀ مراقبه بپردازید و ابتدا یک روال ثابت و پابرجا از مراقبه را پیدا کنید. خود را با پرانایاما یا هر تمرین دیگری به زحمت نیاندازید، تا زمانیکه برای حداقل چندین ماه در مراقبه استقرار (لازم) را بیابید. کلید ارتقاء تمارین و افزودن به آنها در قرار یافتن بر جایگاهی استوار از تمرین و عملکرد نهفته است. ابتدا باید چنین حالتی ایجاد شده و از راه برسد. در مجموعۀ دروسِ تمارین پیشرفتۀ یوگا از همان ابتدا مراقبه بعنوان کلید اصلی درنظر گرفته شده و تا زمانیکه شما آن را بنحو معقولانه و همواری به انجام نرسانید، هیچ چیز دیگری اضافه نمیشود.

 

اگر شما در حین مراقبه دچار احساسات و نگرانی های فکری میشوید با آنها همچون هرگونه فکر دیگری که پدیدار میشود رفتار کنید و  همانطور که در دروس و پرسش و پاسخ ها آموزش داده شد، به آسانی به مانترا باز گردید. در رها نمودن این احوالات در درون خویش هیچ چیزی برای ترس وجود ندارد. آنچه را که شما در درون خواهید یافت "خویشتن" خویش است. خویشتنی آکنده از آرامش، عشق و سرور... و آزادیِ از ترس. مسلما در تمرین، پستی و بلندی هایی وجود خواهد داشت. این طبیعی است. فقط به روند مراقبه ادامه دهید و آنگاه هر چیزی خوب و عالی خواهد بود. شما سکوت درونی و ظهور یافته در خویش را حس خواهید نمود. این نوعی بازگشت به خانه و موطن اصلی ماست.

 

در ارتباط با انرژی های درونی، آنها چه از یک منبع خارجی به سیستم عصبی منتقل شوند و یا بواسطۀ یک فرآیند درونی، میتوانند درست رفتار یکسانی داشته باشند. فقط اجازه دهید تا با پیگیری روند مراقبه، این انرژی ها در حین مراقبه به پیش روند. زمانیکه پالایش و شفا در درون صورت میگیرد ما نظارتی بر آن نداشته و این امر بطور خود به خود رخ خواهد نمود. فقط اجازه دهید تا این پاکسازی ها بدون نگرانی های بی مورد و یا نیاز به "انجام کاری خاص" رخ نمایند. 

 

بعدها و پس از چندین ماه ، زمانیکه در روال مراقبۀ خود احساس ثبات داشتید، میوانید همانطور که در دروس عنوان شد قبل از مراقبه، میزانِ سبُکی از تنفس ستون مهره ای را امتحان کنید. زمانی فرا میرسد که شما در مراقبه و تنفس ستون مهره ای به تثبیت قابل ملاحظه ای دست یافته و گسترش در آنها را ملاحظه خواهید کرد. همیشه جایگاهی استوار و تثبیت یافته از تمارین روزانه را بدست آورید.

 

این دروس در طی برنامه ای ویژه و گام به گام، تمارین پیشرفتۀ یوگا را در شما پیشرفت و توسعه میدهد. اگر این برنامه را بصورت جزء به جزء دنبال کنید آنگاه در مسیری منطقی قرار خواهید داشت. اما اگر شما موارد بسیاری را یکمرتبه امتحان کرده و انجام دهید آنگاه در مسیر سردرگمی و اغتشاش قرار خواهید گرفت. دنباله روی کردن از آموزه ها و سبک های متعدد نیز میتواند سردرگمی در پی داشته باشد. بنابراین تنها یک مسیر را انتخاب کرده و با همان بمانید. اگر شما قصد دارید که از یک گورو یا آموزه های سازمان معنوی خاصی پیروی کنید خیلی خوب است. آنگاه این دروس را فقط بعنوان ایده ای با ارزش برای تعمق و تفکر ملاحظه کنید. ابتدا باید صرفاً یک سبک و آموزه انتخاب شود و سپس همۀ دیگر آموزه ها فقط نقش خوراک فکری خواهند داشت.  

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp