AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 97  پرسش و پاسخ – تانترا : کمکی برای دیوانگانِ سکس و عشاق معمولی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 27 ژانویۀ 2004 ساعت 3:57 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من یکی از دیوانگانِ تجربۀ جنسی هستم که بنظر هیچگاه نمیتوانم نسبت بدان سیرایی داشته باشم. همسرم هر فرصتی را برای ترغیب من غنیمت میشمارد. طوریکه او نیز بنظر باید مثل من باشد. لازم به گفتن نیست که ما یک زندگی جنسی بسیار فعال داریم. در سال گذشته به تانترا و یوگا علاقمند شدیم، اما نتوانسته ایم روابط جنسی خود را تحت کنترل درآوریم. ما حتی نمی دانیم که قصد این کنترل را داریم یا خیر؟ دارم نگران میشوم از اینکه هر روز در حال دور ریز و تخلیۀ انرژی حیاتیِ خود هستم. من می دانم درصورتیکه بلحاظ معنوی امیدِ نیل به مواردی را داشته باشم نمیتوانم برای همیشه بدین ترتیب پیش رَوم. شما در اینجا خیلی از روش های عملی یوگا را ارائه کرده اید و ما (از این بابت) بسیار ممنون هستیم. اما هنوز در چنگال سکس اسیریم. پیشنهاد شما چیست؟

 

پاسخ: اگر اشتیاق شما برای کشاندن زندگی جنسیِ فعال خود بسمت قلمروِ یوگا قوی است با استفاده از روش های تانترا کارهای زیادی می توانید به انجام برسانید. این ضرورتا بمعنایِ محدود و مختصر کردن زندگی جنسی شما نخواهد بود. امری که میتواند بشکلی طبیعی همچون قبل به پیش برود. این بمعنایِ توسعۀ برخی انضباط ها خواهد بود که شما میتوانید در شکل تکنیک های ویژه در حین رابطۀ جنسی استفاده کنید. روش هایی را که میتوانید (حتی) با یکدیگر تمرین نمایید. تکنیک های دیگری هم وجود دارند که شما میتوانید به تنهایی تمرین کنید. آنگاه است که درخواهید یافت نزدیکی جنسی بتدریج بخشی از تصویر بزرگترِ سرتاسر تمارین یوگایِ شما میشود.

 

در بیشتر مواقع این مرد است که کلیدهای تانترا در روابط جنسی را بدست میگیرد زیرا اوست که بزرگترین زیانِ از دست دادنِ پرانا را تجربه کرده و اوست که معمولاً طول مدت فعالیت جنسی را تعیین میکند. بدون اهمیت به اینکه یک زن تا چه میزان ممکن است برای اتحادهای تانترایی اشتیاق داشته باشد، در واقع این مرد است که باید اول آنها را تسهیل کند. آنگاه است که (نزدیکی جنسی) میتواند برای هم مرد و هم زن به بهشت تبدیل گردد.
 
پس از اینکه یک مرد، متعهد به مدیریتِ دور ریزی و تخلیۀ پرانا میشود و بدین وسیله مدت اتحاد جنسی را طولانی میسازد، مُدل و قالب جدیدی از عشق بازی (نزدیکی) تکامل خواهد یافت که در راستای یوگا است. آنگاه سکس می تواند به یک تسهیل گرِ قدرتمندِ اتحاد انرژی های مردانه و زنانه در درون ما مبدل شود. همانطور که سیداسانا و مولاباندا نیز در امتداد همان خطوط به عمل مشغول هستند.

 

هرچند نزدیکیِ تانترایی (Tantric Sex) در قلبِ تمارین پیشرفتۀ یوگا نیست، اما مهارتی مهم برای توسعه بخشیدن است. بویژه اگر ما اغلب تمایل به نزدیکی جنسی داشته باشیم. این کار در واقع گسترشی از اصول سیداسانا است، جایی که ما در حال پرورش انرژی جنسی بسمت بالا هستیم و با استفاده از حوزۀ کاملی از تمارین پیشرفتۀ یوگا بتدریج پالایش سیستم اعصاب را به پیش می بریم. 

 

روش های جنسی تانترا که ما مورد بحث قرار خواهیم داد برای پشتیبانی از سرتاسر اهداف تمارین پیشرفته ای از یوگا است که در این دروس مطرح ساخته ایم. با آگاهی از اینگونه روش های تانترایی میتوان هر زمان که دوست داشتیم بدون قرار دادن هیچ نوع محدودیتی بر مسیر آزادی خویش، به عشق ورزی (نزدیکی) بپردازیم. با بکارگیری روش های جنسیِ تانترایی و تسلط تدریجی بر آنها ما از عواقب منفی که اغلب به سکس منسوب میشود آزاد میشویم. سکس تبدیل به جنبۀ دیگری از کالبد معنوی ما می شود که باید بوسیلۀ آن بسمت مقصودی والاتر یعنی روشن بینی ترغیب شویم. بدین ترتیب روابط جنسی بجای آن که مانعِ دست و پاگیری باقی بمانند، یاریگر تکامل معنوی ما میگردند. در عین حالی که ما بتدریج بسمت نوعی از لذت جنسی کشیده میشویم که شاید هرگز تصورش را نمیکردیم. یک تانترای خوب می تواند در سرتاسر راه، بسیار رهایی بخش باشد.
 
(توجه : برای مطالعۀ جزئیاتِ فنون و مباحث تانترا به قسمت مجموعه دروس تانترا در سایت مراجعه کنید.)
 
دروس، اینجا در گروه اصلی در راستای خطوطی که معین شده اند ادامه خواهد یافت. همانطور که میدانید مطالب بسیار بیشتری در ارتباط با تمارین پیشرفتۀ یوگا وجود دارند که باید پوشش داده شوند و ما اینجا بدان سمت در حرکت هستیم. انتظار میرود که بدنۀ اصلی این دروس تا اواسط سال تکمیل گردد.استاد در درون شماست.

 

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp