AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 96  پرسش و پاسخ - مروری بر راه اندازی تنفس ستون مهره ای

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : دوشنبه 26 ژانویۀ 2004 ساعت 4:09 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش : سوال من در این مورد است که باید در حین تنفس ستون مهره ای انتظار چه تجربه ای را داشته باشم. من خیلی به آسانی و خوب، تصوّر سازیِ (عصب نخاعی) را انجام نمیدهم و برای من تجسم هر چیزی که در طول ستون فقراتم به بالا و پایین حرکت کند امری بسیار مشکل است، چنانکه هنوز نمیتوانم هیچ رخدادی را در آن احساس کنم. من گاهی در حین این تمرین به خود می گویم ("...نوری که تا چشم سوم بالا می آید...نوری که از چشم سوم پایین می رود..."). جملاتی که اغلب بی صدا تکرار میکنم. 

 

آیا همینکه من در تجسم رو به بالا و پایینِ تنفس در عصب نخاعی جدی و مصمم هستم، کافی است؟ نگرانی من این است که تلاشی که در جهت متمرکز شدن بر روی این روند انجام میدهم مرا بیش از حد کلافه و عصبی کند. از طرف دیگر من در چالشِ تلاش برای حرکتِ تنفس به بالا و پایین در مسیر ستون فقرات گرفتار میشوم و معمولا در می یابم که زمان بیشتری را در پرانایاما نسبت به حد متعارف آن سپری کرده ام. (امری که برایم لذت بخش است!). با توجه به عرایض بنده آیا شما میتوانید بگوئید این تکنیک را بشکل صحیحی انجام میدهم یا خیر؟

 

پاسخ : بله شما بسیار خوب انجام میدهید. فقط به تجسمِ تنفسی که در درون عصب ظریفِ نخاعی بالا و پایین میشود ادامه دهید. امری که مدتِ زیادی طول میکشد تا بشکل عادتی ذهنی توسعه یابد. در این مورد همچون مراقبه آسان بگیرید. اگر آگاهی شما از تنفس ستون مهره ای انحراف یافت فقط به آسانی بدان بازگردید. هیچ انتظاری بیش از اینکه شما این فرآیند را به آسانی دنبال خواهید کرد وجود ندارد. اگر سایر جلوه های بصری پدیدار شده و توجه شما را تماما به خود جلب کردند فقط به تمرین سادۀ تنفس ستون مهره ای توجه و آن را ترجیح دهید. یعنی تنفسی که با آگاهی و توجه بسمت بالا و پایین حرکت میکند. هیچ تلاشِ زیادی در جهت این تمرکز ضرورتی نداشته و هیچ تصوّر سازیِ آنچنانی در این باره مورد نیاز نیست. شما باید خیلی زود قادر شوید تا از این تجسم سازی ها، رهایی یابید. بهترین رویکرد این است که در مورد این فرآیند آسان گرفته و راحت باشید.

 

دروسِ مرتبط با تنفس ستون مهره ای در یک یا دو ماه گذشته را مرور کنید. (با اجرای آنها) میتوانید پالایش زیادی را تداوم بخشید و شما بتدریج از مرحلۀ "ناشیانه" گذر نموده و بسمت مراحل بسیار هموار و خوشایندتر در تمارین خود سوق خواهید یافت. زمانی فرا میرسد که شما خواهید خواست که عناصر تمرینی بیشتری را اضافه نمایید. همۀ آنها در این دروس موجود هستند. شما خواهید دانست که چه زمانی آماده هستید. فقط در هر زمان یک گام برداشته و با آن راحت باشید. اطمینان یابید که همیشه پس از پرانایاما مراقبه را دنبال میکنید.  

 

موارد خوبی در حال وقوع هستند.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp