AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 95  پرسش و پاسخ – تثبیت کردن اکستاسی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : دوشنبه 26 ژانویه 2004 ساعت 4:07 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

سؤال: من از بیان این مورد عاجزم که چقدر در حال لذت بردن از تمارین هستم و همین اکنون نیز در وضعیت سیدهاسانا نشسته ام چراکه در آن احساس سرور بسیاری میکنم و گاهی انرژی بشکل باورنکردنی موج زده و انگار در کل بدنم طنین می افکند. چشم انداز من همه سرور است. من گاهی خدای عالمگیر را در هرکجا می بینم. امروز در حال رانندگی احساس بسیار خوبی داشتم و حس میکردم انگار باید از پنجره رو به بیرون فریاد بکشم و به همه بگویم که دوستشان دارم و شما نیز به تمارین بپیوندید. با رسیدن به خانه به رقص درآمدم... حال سؤال من این است که آیا باید در سطح فعلی باقی مانده و فقط لذت ببرم و یا به افزودنِ سایر تمارین اقدام نمایم؟ من نمیخواهم کوندالینی را بیش از حد تحریک کنم چراکه او (مونث) در عصبانیتِ با من قیام میکند. در حال حاضر احساس میکنم برخی روزها اتصالِ حالت سُرور، قوی تر و برخی روزها سبُک تر است. 

  

پاسخ: من از شنیدن چنین تجاربی که بسیار خوب پیش میروند خیلی خوشحالم.

 

با توجه به حساسیت (شگفت انگیز!) شما، باید فکر خوبی باشد که برای یک یا دو ماه دیگر یا شاید بیشتر، در سطح فعلی باقی بمانید. شما در مدت زمان خیلی کوتاه، نتیجۀ بسیاری گرفته اید. به موارد در حال انجام، فرصت و شانس بیشتری داده و اجازه دهید با ملایمت بیشتری پیش روند. مطمئن شوید که تمرینات و فعالیتهای روزانه به نرمی (همواری) ادامه می یابند. همراه با پالایش، یورش های بزرگِ اکستاسی در حال انجام است. این حالت، بخش مفرح خانه تکانی است، اما هنوز هم (صرفا یک) خانه تکانی است. زمانی فرا میرسد که، اصطکاک کمتری در سیستم اعصاب وجود داشته و اکستاسی تخلیص و تلطیف خواهد شد. تجربه ای که همچون تبسمی آرام و الهی است و برای همیشه از درون شما به بیرون پرتو افشانی میکند. پرتویی بسیار آرام بخش و بسیار قدرتمند.

 

زمانی که سطح تجربۀ شما بدون همراهی با طغیان های بسیار بزرگ (انرژی) به ثبات میرسد، شما خواهید دانست که برای مرحله و گام بعدی آماده هستید. یونی مودرا کومباکا بسیار قدرتمند است و شما میخواهید قبل از عزیمت بسمت آن اطمینان یابید که از ثبات برخوردار هستید. وقتی آن را انجام میدهید آهسته آغاز کنید، شاید فقط با یک یا دو تکرار در هر جلسه و ببینید چطور پیش میرود. با آن خیلی حساب شده عمل کنید چراکه امکان عکس العملِ تاخیری با کومباکا وجود دارد. راه خویش را بر اساس ظرفیت خویش احساس نموده و ادامه دهید.

 

دربارۀ توصیۀ این دروس به دیگران، اگر احساس میکنید امر خوبی است به هر وسیله ای این کار را انجام دهید. اینگونه رویکردِ غیر معمول از انتقالِ باز و گستردۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا، فقط درصورتیکه عدۀ بسیاری بدان جذب شده و موفقیت خوبی کسب کنند، رشد خواهد کرد. آنگاه چه کسی خواهد توانست اعتبار این دروس و تمارین را زیر سوال بَرَد؟ این امر، واقعا آزمونی است در این مورد که چه میزان همۀ ما برای علمِ معنویِ کاملا باز (علنی و در دسترس) آماده هستیم. جایی که هرکس میتواند روی صندلی رانندگیِ خودش قرار گرفته و بنشیند. زمان این امر را بازگو خواهد نمود.
 

 

استاد در درون شماست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp