AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 76  پرسش و پاسخ – کرامات (سیدهی ها یا قدرت های ماورایی) : آیا این قدرت ها واقعی هستند ؟

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : شنبه 10 ژانویۀ 2004 ساعت 4:31 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا کراماتِ مشهور (Siddhis) واقعیت دارند؟ ...البته طبق تجربۀ شما! اگر آنها واقعیت دارند آیا این تمارین میتوانند منجر به تجربۀ آنها گردند؟ من شنیده ام که بسیاری از اساتید هشدار داده اند که آنها فقط موجب انحراف ذهن و دامی برای نفس هستند، اما برای من، آنها باید سندی از توانایی انسان فراسوی آنچه که می اندیشیم باشند.

  

پاسخ: آیا شما احیانا اهل میزوری نیستید، ایالتِ "به من نمایش بده" ؟ (خنده) فقط بعنوان مزاح.
 
این سوال خوبی است.

 

اگر شما به عهد جدید (اِنجیل New Testament) یا بی شمار حکایات (کتب) دیگر معتقد باشید، این قدرت ها واقعی هستند. اما من هیچگاه به خاطر (سوال) شما، شتابان در آسمان پرواز نکرده و روی دیوارها قدم نخواهم زد. نه 5000 نفر را سیر خواهم کرد و نه مرده را زنده. اینجا هیچ ادعایی مبنی بر مقام و مرتبت گورو وجود ندارد. بنابر این از من انتظار انجام  هیچیک از این موارد را نداشته باشید. من فقط یک آدم معمولی مثل هرکس هستم.

 

این نکته مهم است که ما آدمهای معمولی می توانیم بطور مستمر تجارب معجزه آسایی را در زندگی خویش پرورش دهیم. بلحاظ تمرین، بین این موضوع و قدرت های ماورایی ارتباط وجود دارد.

 

همانطور که شاید شما بدانید، در "یوگا سوتراها"یِ پاتانجالی فرآیندی به نام "سامیاما" Samyama وجود دارد که بعنوان منبع قدرت های ماورایی شناخته شده است. سامیاما قصدهای خاصی را بطور اصولی در سرور آگاهیِ خالص بنیان می نهد. اما سامیاما برای قدرتهای ماورایی انجام نمیشود. بلکه انجام آن برای پالایشی است که در سیستم اعصاب تولید میکند. امری که مسیر ظهور کرامات را نیز گشوده میسازد. سامیاما یک تمرین معنوی است که می تواند با همۀ دیگر تمارین معنوی که ارائه میکنیم ترکیب و یکپارچه شود. تأثیرات اصلی سامیاما حرکت دادن سرور آگاهی خالص و گسترش اکستاسی در درون و ورای بدن است. سامیاما گسترشی از هر چیز دیگری است که ما در تمارین پیشرفتۀ یوگا انجام می دهیم. در اولین درس از این مجموعه و در لیست مواردی که در این دروس پوشش داده خواهد شد عنوان گردید که ما به "پرورش ادراکِ درونی سکوت و هدایت آن به بیرون به کمک روشهای قدرتمند" خواهیم پرداخت. این همان سامیاما است.
 
ما در چندین ماه آینده بسمت (آموزش) سامیاما سوق خواهیم یافت. امری که برای گسترش بیشتر سرور آگاهی خالص و اکستاسی الهی خواهد بود نه برای ظهور قدرت های ماورایی، هرچند که آنها بطور طبیعی در این مسیر به حرکت در می آیند. زمانی فرا میرسد که کرامات پدیدار میشوند. آیا ما به آنها اهمیت خواهیم داد؟ زندگی ما مدت ها قبل از (چنین رویدادی) مبدل به سرورِ اکستاتیک ماندگار و دائم خواهد شد. (امری که باعث بی توجهی ما به قدرتها و کرامات میشود - مترجم). و این یک معجزۀ واقعی است.

 

من سؤال شما را میفهمم، و اینکه چرا آن را می پرسید. آیا شما خواستار قرار یافتن در سرور آگاهی خالص و اکستاسی بی پایان هستید؟ موردی که اگر مشتاق آن بوده و در راستای آن تلاش کنیم میتوانیم فراوان بدست آوریم. این دروس در ارتباط با همین موضوع هستند. شما اگر بخواهید می توانید با پذیرفتن تمارین پیشرفتۀ یوگا در جادۀ قدرتهای ماورایی قرار بگیرید. اما زمانی که شما آنها را بدست آورید احتمالا آنقدرها به آنها دلبستگی پیدا نخواهید کرد، چراکه نفس (ego) شما مدت های مدیدی است که با بیکران پیوسته است.
 
(یادداشت مترجم : کتاب یوگا سوتراهای پاتانجالی تاکنون با چهار ترجمه در ایران انتشار یافته است: 1) هستیِ بی کوشش / ترجمۀ ع. پاشایی / انتشارات فراروان 2) چهار فصل رهایی / ترجمۀ جلال موسوی نسب / انتشارات فراروان 3) رسالۀ پاتَنجَل - ترجمۀ عربیِ ابوریحان بیرونی از متن سانسکریت/ برگردان و شرح : برزو قادری / انتشارات نیاکان 4) و اینک رهایی / ترجمه و تحقیق در سوتراهای پاتانجالی / برزو قادری / نشر مثلث). 

 

 

استاد در درون شماست. 
 
توجه : برای مباحث بیشتر در ارتباط با سامیاما و سیدهی ها (کرامات) به کتاب "سامیاما پروش سکون در عمل" مراجعه نمائید.

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp