AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T4  روش عقب کشیدن (وقفه)، پلکانی به بهشت  (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 1 فوریۀ 2004 ساعت 2:49 بعد از ظهر

 

 

*به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

(خوانندگان دروس تانترا متن زیر از کتاب تانترا نوشته یوگانی در این قسمت بعنوان پیش درآمِد ورود به تمرینات تانتریک درج میگردد تا نقشی راهنما و آگاهی ساز برای شما ایفا نماید:

 

اگر فرد در روابط نامشروع و غیر اخلاقی گرفتار باشد داستانی متفاوت میشود. آنگاه ثبات خانواده و آینده فرزندان ما به خطر می افتد و تاثیری که روی دیگر اشخاص میگذارد را ذکر نمیکنم و نیز اینکه روند یوگای ما جدّا بخطر می افتد. در چنین موقعیت هایی، انجام تمرین روزانه با روال مستحکم و منظم، بهترین تدبیر است. اگر زندگی ما پرچالش بوده و از این چاله به آن چاه درافتیم، حفظ و تداوم تمرینات یوگا امری آسان نخواهد بود.

 

اشتیاقِ بودن با زنان دیگر برای مردان طبیعی است و چه بسا که در تخیلات و تمایلات پنهانی زنان نیز وجود دارد. اما پیروی کردن از اینگونه احساسات و درافتادن در روابط، جزیی حیاتی از فرآیند روشن بینی محسوب نمیشود. در عوض پاسداری و پرورش انرژی جنسی (براهماچاریا) بخشی حیاتی از این فرآیند است که میتواند هم در حالت تجرد و هم در روابط پایدار میسر گردد. لذا ما میتوانیم از تمایلات پنهان جنسی خود به خوبی بهره بگیریم همانطور که میتوانیم از تجلی بیرونی تمایلات جنسی خود استفاده کنیم. هرکدام از این موارد میتوانند جهت ارتقاء ما بکار گرفته شوند. این باکتی است که قادر است برای خدمت به آرمان معنوی والای ما، تمایلات ما رادگرگون سازد)

 

 

یک نزدیکی جنسیِ بی نقص چگونه است؟ آیا چنین چیزی وجود دارد؟ این مثل آن است که بپرسیم روشن بینی چیست؟ شاید اینها مواردی مشابه باشند. هرچند ممکن است آنها در پایان راه، با یکدیگر شباهت یابند. (معاشقۀ الهی). اما ما فعلا باید از جایی که هستیم آغاز کنیم. فرآیند و سفری وجود دارد که میتوانیم بدان ورود یافته و متعهد شویم. (روشن بینی). اگر باور داشته باشیم که چیزی فراتر وجود دارد آنگاه میتوانیم از جایی که هستیم آغاز نموده و رو به پیش حرکت کنیم. ساختنِ این سفر نیازمند اشتیاقی مداوم و پیگیر است. 

 

در کیفیت روابط جنسی عوامل بسیاری دخیل هستند که سازگاری طرفین بزرگترین نقش را ایفا میکند. آیا ما با هم کنار می آئیم؟ آیا ما با هم در بستر "راحت" هستیم؟ در این مورد نکات ظریف بسیاری وجود دارد، شامل اولویت های شخصی و سبک و سیاقی که ما بر حسب علاقۀ خویش در نزدیکی دنبال میکنیم. آیا من برای او جذاب هستم؟ آیا او برای من جذاب است؟ آیا پیش از نزدیکی، معاشقۀ درستی انجام گرفته است؟ آیا نزدیکی در مکان مناسبی انجام میشود؟ در اتاق خواب، زیر زمین، میز آشپزخانه ؟!

 

در این دروس ما آنقدرها روی این موارد تمرکز نخواهیم داشت. قطعا آنها موارد مهمی هستند. اما آنچه که میخواهیم اینجا و بر آن تمرکز کنیم در واقع، خودِ عمل است. بویژه آنکه در حین تحریک جنسی چگونه پرانا (انرژی جنسی) تحت تاثیر واقع شده و برای سوق دادن این تحریک بسمت قلمرو تمرین یوگا، ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ بدیهی است که بخش مهمی از این مبحث به پاسخ این سوال مربوط میشود که "من از سکس چه میخواهم؟". اگر پاسخ عبارت بود از "چیزی فراتر از ارگاسم جنسی"، آنگاه ما برای آغاز آزمایش روش های نزدیکی تانتریک آماده هستیم. 

 

این روش های نسبتا ساده در ارتباط با مدیریت تحریک جنسی و ارگاسم قرار گرفته و نوعی لوله کشی برای مردان محسوب میشوند. (کانال کشی جریان منی بسمت بالا). زمانی که شما به این مسائل فکر میکنید، شاید بسیار دنیوی و مادی بنظر برسند. اما قبول کنید که افراد بسیاری، بارِ روانی بسیاری را با خویش به بستر میبرند. هر کس به دلمشغولی های جنسی خویش آگاهی دارد. موضوعی که باعث سردرگمی افراد بسیاری شده است. اما در واقع این امری نیست که بخواهد بغرنج و مخرّب شود.

 

افراد بسیاری در رابطه با آمیزش جنسی دارای دلمشغولی و وابستگی های قویِ احساسی هستند. اجازه دهید به خود یادآوری کنیم که در این دروس ما در جهت مقصودی والاتر، برای نزدیکی به بستر میرویم و بیائید تا با استفاده از باکتی، دلمشغولی های جنسی خویش را بسمت این مقصود عالی جهت دهی کنیم. حتی اندکی باکتی میتواند راه درازی بپیماید.

 

بخش مهمی از این مقصودِ عالی، یادآوری این نکته است که نزدیکی تانترایی در واقع مرتبط با نیازهای شریک جنسی ماست. اگر این نکته توسط طرفین قلباً ادراک شود، موفقیت بزرگی در نزدیکی تانتریک یا هر نوع سکس و رابطۀ دیگری ایجاد خواهد شد. امری که همانند کوانِ بودیسم (Buddhist Koan) است. یک معمای غیر قابل حل. (کوان به داستان ها، مکالمات، سوالات یا حالاتی معما گون گفته میشود که در تمرین ذن بکار گرفته میشود. هدف این است که بواسطۀ اینگونه طرح ها، تمرین گر به آزمون گذاشته شده و به ادراکی والاتر دست یابد - مترجم). اگر هر دو شریک در طلب خدمت به یکدیگر باشند، چه کسی خادم است و چه کسی مخدوم؟ اگر طرفین از نیاز شخصی خویش فراتر رفته اند، پس نیازی که در این میان ارضاء میشود از آنِ کدامیک است؟

 

البته خدمت 100% شرکاء به یکدیگر آرمان و هدفی است که بتدریج و در طی مدت زمانی طولانی تحقق می یابد. هر از گاهی در حین نزدیکی جنسی توجه خود را به آسانی بدین موارد معطوف کنید. این امر تفاوتی را ایجاد خواهد نمود. اگر شما صادقانه بسوی نزدیکی تانتریک روی آورده اید احتمالا از قبل فکر میکردید که این عرصه، مرتبط با احترامِ به شریک جنسی و سرشار نمودن او با اکستاسی الهی است. بنابراین اتخاذ اصول تانترا با نوعی تایید ذاتی همراه است. نزدیکی تانتریک مرتبط با شریک جنسی شماست و البته طرفین هیچگاه در ارتباط با خدمتگزاری به یکدیگر نگرانی یکسانی نخواهند داشت. این اشکالی ندارد. بخشش از این نوع، مستلزم پاسخ و جبران نیست. عشق ورزی (Lovemaking نزدیکی)، یک معاملۀ تجاری نیست بلکه ایجاد (Make) "عشق" (Love) است. ما از طریق بخشیدن و نثار، عشق میورزیم. با انجام خدمت به کسی غیر از خود و بدون چشمداشتِ هیچ بازگشتی برای آن. این مفهوم عشق است. عشق لزوما بمفهوم ایجاد تعهدی مادام العمر و موضوعی مرتبط با گذشته و آینده نیست. عشق مفهومی مرتبط با خدمتِ در همین لحظه دارد.

 

گاهی عشق ورزی بمعنیِ گفتن "نه" خواهد بود. محبت، غَلط خوردن بر روی هر خواسته ای از جانب شریک جنسی نیست. بویژه خواسته ای که ممکن است آسیب زا باشد. تحت این شرایط، گفتن "نه" هم عاشقانه است. عشق یک فشار بیش از حد نیست. عشق خردمندی است. عشق اقتدار است. عشق پرتوِ نور و آرامش را به همۀ زندگی میتاباند و این بخش مهمی از آن کیفیتی است که قصد داریم در نزدیکی تانترایی پرورش دهیم. امری که با پیشرفت ما در مسیر، بشکلی طبیعی رخ مینماید.

 

پس این موارد اصول پایه محسوب میشوند. یعی فهم این مسئله که نزدیکی تانترایی مرتبط با پرورش انرژی جنسی بسمت سطوح بالای سیستم عصبی است. تمارین پیشرفتۀ یوگا، پیشنیازِ لازم برای ایجاد چنین پرورشی در سلسلۀ اعصاب را فراهم می آورند و تحت این فرآیند است که ما کیفیتی فراتر از ارگاسم جنسی را ادراک کرده و برای رضایت شریک خویش به بستر میرویم.

 

حال اجازه دهید در ارتباطِ با روش عقب کشیدن یا وقفه صحبت کنیم.

 

در این دروس ما اندام جنسی مردانه را "لینگام" و اندام جنسی زنانه را "یونی" مینامیم. اسامیِ سنتی و سانسکریت که در تانترا برای اندام های تولید مثل مردانه و زنانه بکار گرفته شده اند. اندام هایی که اتحاد اکستاتیک (وجدآمیز) را در گستره ای از سطوح فیزیکی تا عالیترین سطوح ظریف و معنوی پوشش میدهند.

 

آسان ترین راه انجامِ روش عقب کشیدن (وقفه) در حالتی است که ... بدینگونه است که روابط جنسی بسمت تمرین یوگا تغییر مسیر میدهند.

 

این مروری بود بر روش و شیوۀ عقب کشیدن (وقفه). این تمرینی نیست که قرار باشد شما دوبار در روز و در دقایقی بسیار انجام دهید بلکه تمرینی برای انجام در زندگی معمولِ عاشقانۀ شما است. به هر ترتیبی که هست. شاید نزدیکی جنسی آنچنان برای شما جذابیتی نداشته باشد. بدین ترتیب شما به هیچیک از این روش ها نیاز نخواهید داشت. این مطالب برای آن دسته افرادی است که بدان نیاز دارند و اینجا برای ترویج سکسِ بیشتر ارائه نشده اند. آنچه که ما میخواهیم ترویج دهیم، تمارین پیشرفتۀ بیشتری از یوگا است. نزدیکی تانترایی فقط جنبه ای از آرایش رو به رشدِ ابزارهایی است که ما برای پالایش و گشودگیِ سیستم اعصاب بسمت تجارب عالی حوزۀ الهی درون خویش در دسترس داریم. 

 

در مرحلۀ بعد ما در مورد نصب یک دستگیرۀ بهتر بر روی ارگاسم مرد صحبت خواهیم کرد. شناخت روش عقب کشیدن (وقفه) بتنهایی برای همۀ مردان در جهت پایداری در برابر ارگاسم و از همان ابتدا کافی نخواهد بود. حتی اگر برای انجام آن اشتیاق زیادی وجود داشته باشد. این تکنیکی نیست که بتوان براحتی در آن به مهارت رسید. تمرینی که مستلزم گذر زمان، خودآموزی و تمرین ویژه است. 

 

بنابراین کمک های بیشتری در این راه لازم است.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp