AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T2  مراقبه، باکتی و نزدیکی تانترایی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 27 ژانویۀ 2004 ساعت 2:59 بعد از ظهر

 

 

*به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

توصیه به بازگشت و مرور دروس اصلی و از آغازِ مباحث تمرینات پیشرفتۀ یوگا امری جدّی و پراهمیت است. در ابتدای آن مجموعه دروس بود که ما به شرح اشتیاق و ارتباط آن با مراقبه پرداختیم. ما عنوان کردیم که برای در پیش گرفتن و آغاز مراقبه، باید که اشتیاق ما بقدر کافی بر روی این روند متمرکز باشد. فرآیندِ شیرجۀ عمیق، درون سرورِ آگاهی خالص در مراقبه منجر به پرورش نوعی هوشیاری خاموش در سیستم عصبی میشود که از اعتباری ذاتی برخوردار است. اعتبار و تاییدی که با آن مواجه میشویم بواسطۀ معرفتی فزاینده، در ما طنین انداز شده و آنگاه است که برای حوزۀ الهی اشتیاق بیشتری خواهیم داشت. اشتیاقی که ما را بسوی تمریناتِ بیشتری هدایت میکند. این خیزشِ اشتیاق برای تجربۀ الهی "باکتی" نامیده میشود. باکتی محصولی از اشتیاق ما است که با پالایشی که در سلسلۀ اعصاب رخ میدهد ترکیب میشود. باکتی بخشی از قصد و نیت ما خواهد بود. ما با انتخاب خویش به عرصۀ اشتیاق الهی وارد میشویم. با انجام تمرینات روزانه، باکتی همچون چنبره ای مارپیچ به بالا میخزد و ما را بسمت سطوحِ همواره عالی ترِ تمرین یوگا و تجربۀ الهی ترغیب نموده و پیش میراند.

 

اما باکتی چه نقشی میتواند در ارتباط با نزدیکی تانترایی داشته باشد؟   

 

اشتیاقی که در آغاز کار، ما را به آنچه که نزدیکی تانترایی نام دارد نزدیک میسازد، جستجوی یک نزدیکی بهتر و تحت بهترین شرایط است و در واقع این همۀ منفعتی است که در آغاز ورود به روش های جنسی تانتریک نصیب فرد خواهد شد. نوعی نزدیکی بهتر و یک پیروزیِ کوتاه مدت. اما درصورتیکه ما با امواجِ باکتیِ ایجاد شده بواسطۀ روال روزانۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا به عرصۀ سکس تانتریک ورود یابییم، آنگاه این وضعیت، یک بازی با توپ کاملا متفاوت خواهد بود. در اینصورت است که ما سرشار از اکستاسی پایدارِ الهی خواهیم شد. بنابراین اولین توصیه در ارتباط با نزدیکی تانترایی، قرار دادنِ پایه ای قوی از مراقبه، پرانایاما و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگا در زیر آن است. نزدیکی تانترایی بدین شکل حتی قبل از آغاز به انجامِ آن بطور طبیعی از راه خواهد رسید. نوعی نزدیکی که از پتانسیل واقعیِ معنوی برخوردار است.

 

این همان هدف مشابهی است که بکارگیری تمرینات پیشرفتۀ یوگا از قبیل مولاباندا و سیداسانا را نیز بدین منظور آغاز کردیم. در واقع هر دو حوزۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا و فنون تانترا با هدف تحریک انرژی جنسی بسمت عرصه های بالاتر در سیستم عصبی به انجام میرسند. ما با انجام پرانایاما، مراقبه، سیداسانا، مولاباندا و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگا، قبل از ورود به حوزۀ تانترا، قصد داریم تا بعبارتی، انرژی را از میان کانال های عمدتا مسدود، بسمت بالا گسیل داریم. کانال هایی از سلسلۀ اعصاب که از قابلیت محدودی برای پیامدی موفقیت آمیز برخوردارند. پس در ابتدا بهتر است به انجام مقادیری خانه تکانی پرداخته و آن را هر روز ادامه دهیم. روندی که منجر به آغاز حرکتِ انرژی جنسی بسمت قلمروهای عالی و والاتر سیستم اعصاب ما میشود. در آغازِ ورود به عرصۀ نزدیکی تانتریک نیز همین روند بکار گرفته میشود. 

 

اما ما چطور بدانیم که برای تکنیک های نزدیکی تانترایی آمادگی داریم یا خیر؟ تشخیص این امر کاملا آسان است. ما به مرحله ای میرسیم که خواهیم خواست تا از طریق زندگی جنسی خویش کاری احیاء کننده انجام دهیم. این امر برای ما اهمیت خواهد یافت. هرچه باکتی در ما بیشتر شود، این شکل از نزدیکی، بهتر به اجرا خواهد رسید. سطح باکتی در ما براحتی حس میشود و دیگران نیز براحتی متوجه این موضوع میشوند. همچنانکه سیستم عصبی بعنوان نتیجه ای از تمارین پیشرفتۀ یوگا در خود پالایش می یابد، باکتی نیز پدیدار میگردد. باکتی نوعی جاذبۀ مغناطیسی است که با ظهور خویش، ما را برای حرکت به ماوراء صدا میکند. باکتی ندایی قدرتمند است که ما را بسمت حالتی جدید از فعالیت جنسی با گرایش معنوی سوق میدهد. حالتی که مستلزم رعایت روش هایی غیر معمول و ساختار شکن بوده و تعهدِ اجرای این شیوه ها در نزدیکی تانتریک نیز مستلزم یک اشتیاق غیر معمول و انقلابی است. ما عازم سفری در جهت تغییر مسیر رودخانه ای قدرتمند هستیم. در نزدیکی تانترایی ما یاد میگیریم که سکس را در وهلۀ اول بمنظور پرورش انرژی جنسی بسمت بالا بکار گرفته و دلمشغولی عمیق و ریشه دار خویش برای ارگاسم را به اولویت دوم موکول کنیم. پس ابتدا پرورش معنویِ انرژی جنسی، و ارگاسم در مرتبۀ دوم. این امر تغییر جهتی بزرگ در آرمان و اشتیاق ما است. اگر باکتی ما قوی باشد، قادر به گسترش کارکرد جنسی خویش بسمت حالتی پرورش یافته خواهیم بود. درست همانند سیداسانا که بواسطۀ آن و با گذشت زمان، برانگیختگی جنسی خود را بسمت بالا و کارکردی بسیار والاتر تربیت میکنیم. چنین روند مشابهی نیز در نزدیکی تانترایی بوقوع میپیوندد. یعنی نوعی پرورش و تربیت تدریجی انرژی جنسی در طول دورۀ زمانی طولانی. نزدیکی تانترایی یک دستاورد یک شبه نیست. بلکه تکاملی است که در طول زمان و در طی ماه ها و سال های متمادی رخ مینماید. همچنانکه باکتی ما قدرت میگیرد، این نوع از نزدیکی نیز ظهور میکند. چراکه برای تحقق سفر روشن بینیِ ما ضروری است و باید ایجاد شود.

 

سیاحت جنسی بواسطۀ تمرینات یوگا و تانترا برای هرکس یکسان نیست. همانطور که تمایلات جنسی برای هر یک از ما متفاوت است، آن نیز متفاوت خواهد بود.

 

برای آن دسته افرادی که تمایلات جنسیِ سبک و ملایمی دارند، آموزش اصول تانترا و کشاندن روش های یوگا بسمت روابط جنسی آنها ضرورت چندانی ندارد. اگرچه که یادگیری نزدیکی تانترایی قطعا موجب ارتقاء کیفیت نزدیکی جنسی و همچنین بقیۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا میشود. سکسِ گاه و بیگاه، آنقدرها برای روشن بینی، مانع محسوب نمیشود و روش های سنتی یوگای بحث شده در دروس اصلی (تانترای دست راست) برای تکمیل سفر روشن بینیِ اینگونه افراد، بیش از حد نیز کفایت خواهند کرد.

 

برای آنهایی که در تجربۀ جنسی، بیش از حد فعال هستند، داستان متفاوت است. هرچند که پرانا در ناحیۀ لگن، دارای میزانِ ذخیرۀ عظیمی است اما در اینکه شخص چه میزان از آن را بیرون ریخته و هنوز هم بلحاظ معنوی از طراوت برخوردار باشد، محدودیت وجود دارد. امری که بخصوص برای مردان بیشتر صادق است. مردان با انزال منی در حین ارگاسم، مقادیر بسیاری پرانا از دست میدهند. امری که تا حدی برای زنان نیز مصداق دارد اما نه به همان اندازۀ دور ریز پرانا در مردان. این مرد است که کلیدهای نزدیکی تانترایی را در دست دارد و اوست که بزرگترین زیانِ دور ریز پرانا در حین ارگاسم را تجربه میکند. به همین خاطر هم، اوست که طول مدت یک اتحاد جنسی را تعیین میکند. در واقع مَرد، گسترۀ انرژی جنسی را که میتواند در حین نزدیکی جنسی پرورش یابد تعیین میکند. هرچند، زنی که سرشار از باکتی است میتواند انرژی جنسی خود و شریک جنسی خود را بالا و بالاتر بکشاند، اما این باکتی مرد است که گسترۀ پرورشی که میتواند در حین اتحاد جنسی صورت بگیرد را تعیین خواهد کرد. (منظور از حد و گستره در یک رابطۀ جنسی، طول زمانی و مدت زمان آن است. مسلما طول دادن زمانِ یک نزدیکی جنسی که جزء اصول و فنون تانترا است کار آسانی نیست و نیازمند باکتی و اشتیاق در بکارگیری فنون مختلف است و چون اصولا با انزالِ مرد نزدیکی به اتمام میرسد، پس این مرد است که کلید این گسترش زمانی را در دست داشته و تعیین گرِ زمان آن خواهد بود- مترجم). بنابر این نقش زن و مرد در نزدیکی تانتریک تا حدی متفاوت است اما در کل، نقش یکسانی را در تقابل با یکدیگر ایفا میکنند چراکه برای رخ نمودن نزدیکی تانترایی، مرد و زن هر دو باید در مدیریت و تاخیر هوشمندانۀ انزال مرد نقش داشته باشند. این واقعیتِ مراحل آغازین نزدیکی تانترایی است. واقعیتی که برای برهه ای از زمان باقی بوده و نقش خواهد داشت. 

 

زمانی فرا میرسد که مرد بواسطۀ تمرین، استادِ منی خویش گشته و دیگر برای کنترل انزال به کمک شریک جنسی خود وابسته نیست. با رسیدن به این سطح از مهارت و خبرگی، هر دو شریک جنسی عملا آزاد خواهند بود تا بشکل نامحدودی به پرورش انرژی جنسی خویش بپردازند. روندی که بعبارتی با یک سیداسانای عالی (سوپر سیداسانا) و رو به پیش برابری میکند. همۀ ما هنرهای تجسمی آسیایی ها را ملاحظه کرده ایم. آثار هنری که در آن عشاقِ تانتریک در کنار هم به نواختن سازهای موسیقی، خواندن شعر، انجام مراقبه یا گفتگویی عاشقانه و طولانی مشغول هستند. معمولا این موارد با آنچه که در مغرب زمین بعنوان سکس یا حتی سکس تانترایی تصور میشود منافات دارد. اما در واقع اینها همان نزدیکی جنسی تانتریکِ واقعی هستند. یعنی همان امرِ پرورش انرژی جنسی که در معاشقه و لحظات پیش از ارگاسم صورت میگیرد.

 

حال به تذکر برخی نکات مهم میپردازیم :

 

اول اینکه نزدیکی تانترایی به تنهایی و بدون تمرینات یوگا، پایان خوبی نخواهد داشت و عرصه ای نیست که بتواند بطور مستقل در برابر تمارین یوگا قد علم کند. نزدیکی تانترایی به خودی خود تمرینی ضعیف برای پالایش جامعِ سیستم عصبی است. اما برای این منظور، مراقبه و پرانایاما ابزارهای اصلی بشمار میروند. با پدیدار شدن میزانی از پالایش، خودِ تمرینات سنتی از قبیل بانداها، مودراها، سیداسانا و کومباکا برای تحریک انرژی جنسی بسمت بالا بسیار مفید هستند. تمریناتی که منجر به یک خیزش رسانایی اکستاتیک در سوشومنا (عصب نخاعی) و هزاران عصب دیگر در بدن میشوند. نزدیکی تانترایی در واقع میتواند با این پیش شرط، نقش اصلی خود را بویژه برای یوگی ها و یوگینی ها ایفا کند. نزدیکی تانترایی روشی نیست که با انجام آن، خود را بیش از پیش به فعالیت جنسی واداریم. بلکه این روش برای افرادی است که از قبل به فعالیت جنسی عادت داشته و میتوانند با انجام آن فرآیند یوگای خویش را بهبود بخشند. بنابراین مجموعه دروس و مباحث تانترا بدین منظور نیست که همۀ افراد را برای واداشتن به فعالیت جنسی بیشتر و آنهم در شکل تانترایی آن فرا بخواند. اگر شما میل جنسیِ سبک و متعادلی دارید و در تمرینات پیشرفتۀ یوگای خویش شاد و مسرور هستید، در وضعیت بسیار خوبی بسر میبرید. به هیچ عنوان بخاطر تجربۀ این مباحث، به ورطۀ شطینت ها و ماجراجویی های جنسی سقوط نکنید. این مجموعه دروس در ارتباط با نزدیکی تانترایی برای آن دسته افرادی طراحی شده که از قبل فعالیت جنسی بسیاری داشته و در جستجوی راه هایی هستند تا لذات جنسی خود را بسمت طیف گستردۀ تمرینات یوگا بکشانند. 

 

 دوم اینکه ما برای توسعۀ توانایی و پرورش انرژی جنسی بسمت سطوح بالاتر و در شکلی بی پایان، ارگاسم را تاحدی به تاخیر انداخته و نادیده میگیریم. امری که شاید بنظر برخی از افراد ایدۀ جالبی نبوده و به قول معروف حکم تف سر بالا را دارد. در واقع ارگاسم عمیق ترین لذت شناخته شده در زندگی همۀ ما بوده و بهمین دلیل این نگرانی، طبیعی و دارای اعتبار است. سوالی که یکمرتبه به ذهن خطور میکند این است که:

 

ارگاسم واقعا چیست؟ و در حین آن چه اتفاقی می افتد؟

 

این دروس و مجموعۀ مباحث آن ضد ارگاسم نیستند. در حقیقت، جادۀ تمرینات پیشرفتۀ یوگا جادۀ لذت و اکستاسی است. ارگاسم واکنشی اکستاتیک در بدن است که بواسطۀ نوع مخصوصی از تحریک ایجاد میشود. همان تحریک جنسی که بلحاظ بیولوژیک به تولید مثل می انجامد. حالتی در سیستم اعصاب که ما "روشن بینی" مینامیم نیز واکنشی اکستاتیک در بدن است که بواسطۀ نوع مخصوصی از تحریک ایجاد میشود. همان تحریکی که بواسطۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا صورت گرفته و بلحاظ بیولوژیک به تولّد هوشیاری ما در سرورِ آگاهی خالص و اکستاسی بی پایانِ الهی می انجامد. 

 

آیا روشن بینی در گرو قربانی کردن ارگاسم است؟ خیر. روشن بینی در واقع شکوفایی ارگاسم است. نوعی گسترش ارگاسم در کل بدن بسمت شکفتنی کامل و بی پایان.

 

راما کریشنا میگوید که اکستاسی الهی همچون ارگاسمی دائم است که در هر اتم و منفذ از بدن ما صورت میگیرد. اتم ها و منافذی که همانند آلت های زنانۀ (Yonis) بی شمار میشوند.

 

بنابراین هرچند در آغاز ممکن است چنین بنظر برسد که ما در حال نادیده انگاشتن امری مهم (ارگاسم) هستیم، اما در واقع آنچه را که ما با تمرینات پیشرفتۀ یوگا و از طریق پالایش و گشودگی سیستم عصبی خویش به انجام میرسانیم، گسترش تدریجی واکنشِ ارگاسمیک ما بسمت قلمروهای کیهانی است. جایی که ما اکستاسی را در عظمتی بیکران و بی زمان درخواهیم یافت. رخدادی که فقط بستگی به پرورش سیستم عصبی ما دارد تا آنچه که از قبل در درون ما وجود داشته است، عیان شود. 

 

تمامی این موارد بواسطۀ اشتیاق ما است که صورت خواهند پذیرفت و ما هر روز از نو بر راه خویش تاکید کرده و آن را انتخاب خواهیم کرد.

 

حال اجازه دهید تا ویژگی های تمرینات (آداب) نزدیکی تانترایی را معرفی کنیم.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای توضیحات بیشتر در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp