AYP persian - الکل،تنباکو،مواد مخدر
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

 بعدی | قبلی

 

 

درس 29  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - الکل، تنباکو و مواد مخدر

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 4 دسامبر 2003 ساعت 1:04 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من دوست دارم زمانی که از سر کار باز میگردم یک نوشیدنی الکلی بنوشم. به نظر نمی رسد که این کار قبل از مراقبه خوب باشد، بعد از مراقبه هم احساس خوبی ایجاد نمی کند. آیا الکل و مراقبه با هم ناسازگارند ؟

 

پاسخ:  مراقبه عبارت است از پرورشِ پاکی و خلوص در سیستم اعصاب که با انجام آن نتایج مثبت بسیاری به زندگی روی می آورند. به همین دلیل است که مصرف موادی که روند پاکسازی سیستم عصبی را به تعویق می اندازند یاریگر فرآیند مراقبه نخواهند بود.

 

 

 

این یک درس اخلاقی نیست. بلکه عقل سلیم و به شکل بسیار پر اهمیتی امری تجربی است. اگر برخی چیزها احساس ما را بد می کنند، ما نهایتا انجام آنها را متوقف خواهیم نمود. شاید قبل از آغاز به مراقبه، یکی دو گیلاس مشروب باعث تسکین تنش های زندگی می شد. امری که با کند و کسل نمودن ادراک و یا تغییر آن با برخی روش ها، احساسی موقت از تندرستی به ما می دهد. اما بعد از شروع به مراقبه، تجارب تغییر می کنند. آرامش، شادی و شفافیتی را کشف می کنیم که از درون آمده و کاملاً با آن حالات شیمیاییِ موقت، که قبلاً احساس می کردیم، متفاوت است. این دو اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند و ما شروع می کنیم به داشتنِ چشم اندازی جدید. سرخوشیِ زودگذر نوشیدن الکل، درخشش خود را در مقایسه با نتایج لذت بخش و دائمیِ مراقبه از دست می دهد.

 

دوباره تأکید می کنم که این یک درس اخلاقی نیست. این یک "تو نباید" نیست. این همیشه انتخاب شماست. اگر انتخاب شما پیش رفتن برای چیزی بیشتر در زندگی است، پذیرفتنِ راه مراقبه و سایر تمارین پیشرفتۀ یوگا، بدون فکر و معطلی انجام خواهد پذیرفت. برخاستنِ تجربۀ سرور آگاهی خالص، نگرش شما را نسبت به الکل تغییر خواهد داد. اگر برای مدتی بطور مرتب مراقبه کنید، به شکلی طبیعی و در طول زمان، گرایش شما نسبت به چیزهایی که برای شما خوب نیست کاهش می یابد. علاوه بر الکل، افراد دریافته اند که نسبت به مصرف مواد تفنّنی، تنباکو و حتی کافئین هم اتفاقی مشابه می افتد. هیچ قوانینی در کار نیست. این امر فقط در نتیجۀ بر پاخاستنِ سرور آگاهی خالص که طبیعت واقعی شماست، رخ می دهد. همۀ ما باید روزی دوبار مراقبه کرده و آنچه را که سکوت درونی به ما می گوید، بشنویم. آنگاه است که خواهیم دانست چه کاری انجام دهیم.

 

داروهای تجویز شده داستانی متفاوت است. در مورد آنها مطابق دستورات پزشک خود عمل کنید. اگر شما فکر می کنید داروی تجویزی که در حال مصرف هستید با مراقبه تداخل دارد، با پزشک خود صحبت کنید. ببینید راههایی وجود دارد تا بتوان نیاز پزشکی و نیاز مراقبه ایِ شما سازگار با یکدیگر پاسخ داده شوند ؟ ( مسلما مراقبه گران بتدریج باید از داروهای شیمیایی دوری جسته و در حین بیماری به درمان های سنتی و داروهای گیاهی مراجعه کنند. آشنایی با مبانیِ طب سنتیِ ایرانی یا هندی برای مراقبه گران پارسی زبان می تواند بسیار کارگشا باشد - مترجم).

 

مبحث تکمیلی : و سوال دیگری دربارۀ الکل و تنباکو :

 

سوال : من یک مصرف کنندۀ سنگینِ الکل و سیگار هستم که قصد دارم هر دو را متوقف کنم. با امتحان مراقبه تحت آموزش های شما هیچ تجربۀ خاصی نداشته و اشتیاقم نسبت به الکل و سیگار فروکش نکرد. همۀ آنچه را که من از مراقبه کسب کردم، سردردی است که در حین مراقبه و پس از آن دچار شده  و بهمین خاطر، دارم اعتقادم را به این کار از دست میدهم. آیا واقعا مراقبه میتواند مرا یاری کند ؟

 

پاسخ : مصرف الکل و دخانیات ایجادگرِ انسدادهای بسیاری در سلسلۀ اعصاب می شود. امری که تواناییِ سرورِ آگاهیِ خالص در جهت ابراز و تجلّی را با محدودیت روبرو می سازد. اگر مصرف الکل و دخانیات در حد سبُک و متعادل باشد، آنگاه شاید مراقبه برای پاکسازیِ ناخالصی ها کفایت کند و همچنانکه فرآیند پاکسازیِ درونی بر انسدادها غلبه می یابد، با سرورِ طبیعیِ فزاینده ای که از درون برمیخیزد، اینگونه رفتارها کمتر جذاب و فریبنده خواهند شد. از طرف دیگر درصورتیکه مصرف الکل و سیگار بسیار سنگین باشد، مراقبه احتمالا به تنهایی، جهت چیرگیِ بر انسدادها کافی نخواهد بود.

 

فکر کنید که سیستم اعصاب شما مثل پنجره ای است که کثیف شده است. روش های یوگا برای پاکسازیِ این پنجره طراحی شده اند بنحویکه نورِ آگاهیِ الهی بتواند از طریق شما درخشش نماید. مراقبه ابزاری بسیار متعالی در این جهت بوده که قادر است پنجره عصبی را بسیار شفاف سازد. اگر چرکِ روی پنجره انبوه شده باشد، با زدودنِ هر روزه و بسیارِ این چرک ها، باز هم شاید مراقبه قادر نباشد که از پسِ آنها برآید. بنابر این اگر ما میخواهیم پنجره تمییز شود، خردمندانه اینست که از مقادیر جرم و ناخالصی که بر روی آن می افشانیم بکاهیم. بعبارت دیگر، از دیدگاه یوگا و تمارینِ آن شاید ایجاد برخی تغییرِ عادات در زندگی، ضروری بنظر برسند. امری که یاریگرِ تسهیلِ پیشرفتِ رو به پیش ما در این عرصه خواهد گردید. آیا این همان عقل سلیم نیست ؟

 

اگر به الکل، دخانیات و سایر مواد اعتیاد دارید، عاقلانه اینست که در جهت مدیریت آن، روش های مکملی را که بویژه در جهت غلبه بر اینگونه عادات طراحی شده اند بکار بگیرید. برنامۀ 12 قدم که با پیشگامیِ الکلی های گمنام  طراحی شده و در بسیاری از برنامه های حمایتی و پاکیزه سازی استفاده گشته است روشی عالی در جهت غلبه بر عاداتِ خود تخریبی محسوب می شود. در بطنِ آموزه های این برنامه، اصلِ مهمِ واگذاریِ زندگیِ خویش به مقصود و آرمانی والا وجود دارد. امری که مشخصا همسو و سازگارِ با روش هایِ یوگاست. این آرمانِ والاتر همان تقدیرِ الهیِ خودِ ماست. با یک برنامۀ 12 قدم ما بطور اصولی در حال انتقالِ هویتِ خویش از تنگنایِ رفتاری مخرب به سویِ فراخنایِ مقصدی الهی هستیم. اگر الکل، دخانیات و سایر عادات و وابستگی های محدود کننده در این راه انسداد ایجاد کنند، این برنامه ای ارزشمند و تمهیدی عالی بر تمارین یوگا خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ "برنامه های دوازده قدم" میتوانید آدرس های اینترتی متعددی را جستجو کنید. (خوانندگان فارسی زبان میتوانند با مراجعه به سایت www.hamrah.co اطلاعات مبسوط و جامعی از این برنامه کسب کنند. خوشبختانه جلسات و نشست های مفیدِ برنامۀ دوازده قدم، مرتبط با هر نوع از وابستگی، در شهرهای ایران نیز بصورت رسمی برگزار میشود - مترجم).

 

در ارتباط با سردردها، آنها اثباتی هستند مبنی براینکه مراقبه دارد کارهایی را انجام میدهد هرچند که تجربۀ مطلوب و دلپذیری هم نیستند. اگر روی مانترا فشار بیش از حد وارد کرده و یا دارای انسدادهای عصبی سنگینی باشیم، طبیعتا سردرد های اینچنینی میتواند رخ دهد. اگر در مراقبه سر درد ایجاد شد، ما فقط به آسانی آگاهی را از مانترا پس کشیده و با این حس می مانیم، بدون آنکه سعی کنیم کاری در جهت مقابله با آن انجام دهیم. پس از چند دقیقه ای میتوانیم به ملایمت، مجددا به مانترا بازگردیم. اگر هنوز دردی وجود داشت که ناراحت کننده بود آنگاه باید در زمان استراحتِ پایانیِ مراقبه حتما دراز بکشیم و اجازه دهیم تا ذهن بدون مانترا، وانهاده شود.

 

همیشه بخاطر داشته باشید که زمان فراوانی را برای بیرون آمدن از مراقبه اختصاص دهید. (حداقل چند دقیقه). اگر در مراقبه ناراحتی وجود داشت، 5 تا 10 دقیقه حالت دراز کش خوب است. بلند شدنِ خیلی زود هنگام از مراقبه میتواند سبب سازِ یک سر درد یا کج خلقی در فعالیت های ما شود زیرا که ما به چرخۀ پالایش اجازه نمی دهیم تا خود را کامل کند. بهمین خاطر، قاعده، بر یک مراقبۀ آسان و یک استراحتِ مناسب پس از آن استوار است. اگر این روند، سردرد ها  را از میان نبرد، آنگاه از مدت زمان مراقبه بکاهید تا یک تعادل را پیدا کرده و بواسطۀ همۀ این ابزارها، گام های تکمیلی را نیز در ارتباط با مقابله با مصرف سنگینِ الکل و دخانیات ملاحظه نمائید. آنگاه است که مراقبۀ شما قادر خواهد شد که فرآیندِ پاکسازی را با سرعت و لذت بیشتر به پیش بَرَد.

 

هرچقدر که پنجرۀ سیستم اعصاب شما پاکیزه میشود ، نور الهیِ شما هر روز و هر روز، بیشتر و بیشتر، از درون خواهد درخشید. فرآیندی که اینگونه کار می کند.

 
 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp