AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 درس 89  پرسش و پاسخ – کادوسیوس ( نماد حرفۀ پزشکی ) : تصویری از تو و من

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : شنبه 17 ژانویه 2004 ساعت 8:12 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من می دانم که شما در درس های خود طرفدار رویکردی ساده هستید و به قولی کاری به "عملکرد زیر محفظه" ندارید. اما با این حال من در مورد آیدا و پینگالا بسیار کنجکاو هستم. آیا مطابق با دانش شما، این دو (کانال) با گذرگاههای دستگاه نخاعی که در پزشکی و کالبدشناسی عصبی "غربی" شناخته شده هستند هیچ ارتباطی دارند؟ اگر مرتبط هستند آیا لطفا میتوانید مرا به سمت منابع (تحقیقی) آنها هدایت کنید؟

 

پاسخ: یک سوال فوق العاده. سپاس از شما. اطمینان دارم که نوعی مطابقت بین آنها وجود دارد. اما من یک پزشک نیستم و نمی توانم پاسخی قطعی به شما ارائه کنم. هرچند نماد حرفۀ پزشکی نوین یا کادوسیوس (caduseus یا چوبدستِ هِرمِس)، شامل عصایی است با دو مار که بشکل مارپیچ از آن بالا رفته و بالهای یک گویِ درخشان در بالا را به دندان گرفته اند. بسادگی ملاحظه میشود که این نماد، نشانگرِ سوشومنا، آیدا، پینگالا و فراتر از آنهاست. بنابراین یونانی ها (یا تمدن هایی که با کادوسیوس ظهور کردند) بوضوح ادراک کرده بودند که بین علم پزشکی و پیکرۀ معنوی ما ارتباط وجود دارد. اینکه پزشکی جدید چنین تفکری در این مورد دارد یا خیر سؤال دیگری است. شاید اکنون زمانِ رنسانس و زایشی نوین (در ارتباط با علوم کهن و کلاسیک) فرا رسیده باشد. اگر همۀ ما تمرینات روزانۀ خود را انجام دهیم، و حقیقت شکوهمندِ اکستاتیک وسرورانگیزی را که درون ما در تکاپو است بیدار سازیم، حتماً چنین ارتباطی را ادرک خواهیم کرد. آنگاه چه کسی می تواند آن را انکار کند؟

 

 
استاد در درون شماست.
 
توجه : برای جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس اسپاینال به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه کنید.

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp