AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 84  پرسش و پاسخ – هنر هیچ کاری نکردن

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 13 ژانویه 2004 ساعت 0:29 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: کریشنا مورتی (Krishna murti) و عده ای دیگر از افراد جالب توجه می گویند که تمرکز نمودن بر روی تکنیک ها غلط است چراکه (اصلا) تکنیکی برای مراقبه وجود ندارد. مراقبه، هر زمان، در اینجا و اکنون است. تکرار مانترا و انجام پرانایاما بکارگیری یک تکنیک است. استدلال من این است که تکنیک، (در واقع) برای بالا بردن سطح انرژی و هماهنگ نمودن افراد (طراحی شده) است به نحوی که بتوانند با نیل به سرور، جهان را در عمیق ترین سطوح آن تجربه نمایند. اما چرا برخی از مربیان می گویند که تکنیکها غلط بوده و شما را گمراه خواهند کرد؟ این در حالیست که آنها خود هیچ دستوری ارائه نمی کنند، اما می گویند آگاه باشید یا شاید حتی این را هم نمی گویند. اینگونه رویکردها چطور با فهمِ مکتب یوگا جور در می آیند؟

 

پاسخ: این فقط یک نظریه است، اما شاید افرادی مثل کریشنا مورتی مانند کوهنوردان موفقی باشند که حافظۀ خود را از دست داده اند. آنها روی قلۀ کوه ایستاده و به هر کس که در درۀ پایین دست است می گویند: "شما هیچ کاری نباید انجام دهید، فقط از خواب بیدار شوید تا همچون من خود را بر قلۀ کوه بیابیید. شما الان نیز اینجا هستید". آنها روشن بین یا نزدیک به روشن بینی زاده شده اند و ظاهراً هیچ خاطره ای از تمام کارهایی که در زندگی های پیشین خود برای نیل به چنین موقعیتی انجام داده اند ندارند. اگر ما هیچ کاری انجام ندهیم، نهایتا پس از یک کازیلیون سال به روشن بینی خواهیم رسید. (kazillion بمعنی رقمی نامحدود و بسیار بزرگ است-مترجم). اگر کاری انجام دهیم، این امر بسیار زودتر رقم خواهد خورد. روش های ویژه ای وجود دارند که در جهت پیشرفت فرآیند روشن بینی شناخته شده اند.

 

هر کسی راه خویش را انتخاب می کند و اینکه کاری انجام بدهد یا ندهد. حتی یک راه آگاهانۀ انجامِ هیچ کار (یا صرفا "آگاه بودن") نیز خود یک کار است. در واقع مراقبه ای نیز که ما اینجا انجام میدهیم نوعی کاری نکردن است. ما فقط  وضعیتی را در ذهن تنظیم میکنیم و بقیۀ کار را ذهن انجام می دهد. آن به سکون می رود. ما هیچ کاری انجام نمی دهیم. پس از اینکه ما وضعیت اولیه را تنظیم کردیم، سیستم اعصاب همه (کار) را انجام میدهد. بنابراین بلحاظ فنی (تکنیکی) موافقم که این راه، راهِ انجامِ هیچ کار است. اما انجام هیچ کاری که بطور موثر، نوعی هنر میشود. این هنرِ مراقبه است. همۀ سایر تمارین پیشرفتۀ یوگا نیز هنرهای انجامِ هیچ هستند. (انجام هیچ کار یا بی عملی بمفهوم رسیدن بمرحلۀ سکون امواج فکری و کاهشِ اثراتی است که این امواج با تلاطم، نوسانات و کارهای خود در پیکرۀ ذهنی و جسمی ما بر جای میگذارند. مسلما شخص در این مرحله نیز میتواند بسیار فعال باشد با این تفاوت که فعالیت ها هیچ نوع فکر و وابستگی برای او ایجاد نمی کنند. در واقع بی عملی یا بی انجامیِ فکری، مورد نظر این بحث است - مترجم). ما وضعیت های اولیه را تنظیم میکنیم و سیستم اعصاب بقیۀ کار را بعهده میگیرد. پس از اینکه قابلیت های طبیعیِ سیستم اعصاب، کار را بعهده گرفتند دیگر هیچ کاری نباید انجام دهیم. یوگا هنر تلنگر زدنِ (تحریک آرام) سیستم اعصاب به روش های ویژه است و آنگاه است که انجام هیچ کار (بی عملی) محقق خواهد شد.

 

راما کریشنا گفته است که یوگی ها مثل مقنّی هایی (چاه کن ها) هستند که بر سه دسته اند: اولین دسته ابزارها را می یابند، چاه (روشن بینی) را حفر می کنند و سپس بدرون آن جسته و ابزارها را نیز با خود می برند. هیچ کس نمی داند که آنها چطور این کار را کرده اند. دستۀ دوم یوگی هایی هستند که ابزارها را می یابند، چاه را حفر می کنند و به درون آن می پرند، اما این مردان ابزارها را در اطراف (چاه) و روی زمین رها می کنند تا دیگران بتوانند آنها را بیابند. دستۀ سوم از یوگی ها ابزارها را می یابند، چاه را حفر می کنند، بعد برای مدتی بالا پرسه می زنند تا ابزارها و نحوۀ استفاده از آنها را به هر کس که به آن اطراف می آید نشان دهند.

 

شاید چهارمین دسته از یوگی ها نیز وجود داشته باشند. افرادی که روشن بین زاده شده و هیچ خاطره ای از ابزارهایی که در زندگی های گذشته بکار گرفته اند ندارند و به هرکس می گویند: "شما ابزاری نیاز ندارید. فقط روشن بین باشید. این ساده است. می بینید؟ اینجا چاه است. فقط آگاه باشید و آنگاه شما خواهید دید که اکنون در آن هستید". بدین شکل چه کسی به ادراک (روشن بینی) میرسد؟ اما یک چیز قطعی است. هرچند یوگی هایی چون کریشنا مورتی الهام بخش هستند، اما آنها نمیتوانند عملا کمک شایانی به بیشتر مردم ارائه کنند. شاید عده ای از روح های والا مقام بتوانند از این باشگاهِ تا حدی منحصر بفرد بهره مند شوند. اما بقیۀ ما به یک رویکرد جامع و فراگیر تری نیاز داریم. یوگا! ما در جهت (رسیدن به) انجام هیچ کار، نیازمند انجام برخی کارها هستیم.
 

 

استاد در درون شماست.
 
توجه : برای جزئیات بیشتر دربارۀ نقش تمارین یوگا و روش های "خودکاوی" (جنانا - آدوایتا) در ارتباط با روشن بینی به کتاب "خودکاوی" مراجعه نمائید. 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp