AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 65  پرسش و پاسخ – غده های هیپوفیز و صنوبری

 

 

نویسنده : یگانی

 

تاریخ : جمعه 2 ژانویه 2004 ساعت 2:09 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: وقتی که شامباوی را مطابق دستور انجام می دهم، میتوانم کششی در مغز را که بسمت جلو (پیشانی) می آید، بهمراه یک حس جنسی که به پایین میرود شبیه آنچه که شما گفتید احساس کنم. آیا این مورد ارتباطی با غده های هیپوفیز (Pituitary) و صنوبری (Pineal) داشته و کاری روی آنها انجام میدهد؟

 

پاسخ: این عالی است که شما بین شامباوی و قسمتهای پایین ارتباطی حس می کنید. مورد خوبی در حال رخ دادن است. شکی نیست که غدد هیپوفیز و صنوبری در فرآیند دگرگونی و استحالۀ معنوی انسان رشد و تکامل می یابند. عصب نخاعی از نزدیکی هر دوی آنها گذر نموده و شامباوی هر دوی آنها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. ما در دروس آینده یادگیری تمرین پیشرفتۀ دیگری از یوگا را آغاز خواهیم نمود که "کِچاری" Kechari نامیده میشود. این تمرین نیز بر روی غده های هیپوفیز و صنوبری و همچنین بسیاری از سایر جنبه های فیزیولوژی (اندام های داخلی) و نورولوژی (سلسله اعصاب) ما کار می کند.

 

غدۀ صنوبری در وسط سر و نزدیک جایی قرار دارد که عصب ستون مهره ای به طرف جلو می چرخد. اگر شما انگشتان خود را روی سرتان بالای سوراخ گوشها و هم سطح شقیقه ها بگذارید، مستقیماً به آن اشاره کرده اید. غدۀ هیپوفیز بین شقیقه ها قرار داشته و در یک ساختار استخوانی که در بالای مجرای حلق و بینی است جا خوش کرده است. این ساختار استخوانی، حفرۀ بزرگی است که در بالای قسمت نرمِ سقف دهان (کام) شما قرار دارد. (کام دهان در قسمت جلو سفت است و سپس در انتها نرم میشود. مرز بین کام سفت و کام نرم توسط مالش زبان بدان کاملا محسوس بوده و این کار نوعی تمرین ابتدایی کِچاری مودرا را ایجاد میکند - مترجم).

 

بیدارسازیِ رساناییِ اکستاتیک در عصب ستونِ مهره ای، اتصال بین غده های هیپوفیز و صنوبری را زنده میسازد. امری که با گشودگی چشم سوم و گشودگی دید درونی مطابقت دارد. فرآیندی پیچیده که کل سیستم عصبی را در بر میگیرد. روزی علم، تمامی بیوشیمی (فعل و انفعالات آلی) که زمینه ساز دگرگونی انسان و رسیدن به روشن بینی می شود را خواهد گشود.

 

فعلاً بهترین کار این است که در طول راه طولانی خویش چنین موارد ظریف و پیچیده ای را بعنوان "امورات جاری در زیر محفظۀ موتور" ملاحظه کنیم. راهی که ما در دروس قبل و در ارتباط با چاکراها پیشنهاد کردیم. در غیر اینصورت این خطر وجود دارد که ما بیش از حد درگیر جزئیات درونی شده و تمرکز خود را بر روندهای سادۀ تمرین، که باعث توسعۀ گشودگی سیستم عصبی بروی تجربۀ الهی میشود، از دست بدهیم.

 

ارتباط ما در تمارین پیشرفتۀ یوگا با کنترل های اصلی است که تشکیلات و ساز و کارهای پیچیدۀ درونی را تحت تأثیر قرار داده و سیستم اعصاب و همۀ بیولوژی را با ملایمت و نوازش به سطح عالی تری از کارکرد سوق میدهند. امری که بطور طبیعی زمینه ساز ظهورِ سرور آگاهی خالص و تجربۀ اکستاتیکِ ماندگار در زندگی روزمره میشود.

 

اگر شما یک پزشک، زیست شناس (Biologist)، عصب شناس (Neurologist) یا فقط یک کنجکاوِ معمولی باشید، همۀ اینها مسائلی بسیار جالب توجه خواهند بود. بدین ترتیب اگر شما تصمیم دارید که روی کارکردهای درونی فرآیند روشن بینی میزانی تحقیق کنید، بهترین گزینه باید، اجتناب از انجام آن در طول تمرین باشد. بهتر است در حین پرواز فقط به کنترل های اصلی بچسبید. سپس بعد از آنکه به عقب بازگشته و روی باندِ فرود مستقر شدید، آزادانه نسبت به بازتاب کارکرد درونی ماشین بر محتوای قلبی خود به تحقیق و بررسی بپردازید. ( منظور تحقیق روی تاثیر تمرینات بر حس های قلبی و ذهنی شما در طول روز و فعالیتها است - مترجم).
 

 

استاد در درون شماست.
 
 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با شامباوی مودرا به کتاب "آساناها ، مودراها و بانداها" مراجعه نمایید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp