AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

مقدمۀ نویسنده (یوگانی) بر کتاب های منتشر شده

 

 

 

سلسه مطالب روشن بینی و تمرینات پیشرفتۀ یوگا تلاشی است در ارائۀ مهم ترین روش های موثر یوگا که در مجموعه مباحث آسان و قابل مطالعه برای عموم افراد ارائه شده است. هدف آن است که هر کس قادر باشد با بکار گیری این تمرینات به نتایج کاربردی فوری و همچنین نتایج خاصِ واصل شده در دراز مدت دست یابد. این تمارینِ قدرتمند برای قرون متمادی در رمز و راز نگه داشته شده و محفوظ مانده اند و حال در عصر اطلاعات ما سعی داریم این دانش سرّی را برای دوران معاصر و نسل های آینده ارائه و محفوظ نگاه داریم. امری که بی سابقه است! سوالی که باقی میماند این است که  تا چه حد میتوان در این روشهای قدرتمند روحیِ ارائه شده، به پیش رفت؟

 

آغاز نگارش این مجموعه نوشته ها از سال 2003 تلاش و تجربه ای بود در جهت سنجش اینکه، این مطالب (که شامل تمرینات ارائه شده با شرح و جزئیات بود) تا چه حد میتوانند در مقایسه با سایر نوشته های معنوی سابق، انتقال دهنده مفاهیم باشند. آیا واقعا کتاب ها میتوانند ابزارهای ویژه و ضروری سفر روشن بینی را فراهم آورند؟ یا اینکه برای یافتن راه رستگاری و حقیقت چاره ای جز پناه بردن به دامان یک گورو (پیر و مربی معنوی) نیست؟

 

خوب، در اینکه می بایست این امر را واگذار به کسی یا انگیزه ای کنیم شکی نیست، حتی اگر آن انگیزه همان ارادۀ پنهان و ذاتی خود ما برای نیل به یک زندگی شاد و سرشار باشد. در صورتیکه قادر به انجام این واگذاری گردیم و در یک تمرین روزانۀ مستمر، به ثبات رسیده و استوار بمانیم، آنگاه است که کتاب و نوشته ها خواهند توانست برای ما نقشی شبیه همان فرد (گورو) داشته و ما را در مسیر فرآیند دگرگونی روحی انسان هدایت کنند. البته... اگر خواننده فهیم و آماده و کتاب نیز ارزشمند و قابل باشد آنگاه است که وقایعی شگفت رخ خواهند داد.

 

هرچند که برای همه کتاب های ارائه شده در این سایت نام یک نویسنده ذکر گردیده اما در واقع تمامی این مطالب عصارۀ جهد و تلاش هزاران تمرین گر در طول هزاران سال بوده و این شخص صرفا مبادرت به ساده سازی و کاربردی کردن این فنون ظریف نموده است. روش ها و تمریناتی که در سرتاسر تاریخ توسط بسیاری بکار گرفته شده و کارکرد آنها به اثبات رسیده است. همه آنهائیکه قبلا در این راه قدم گذاشته اند، از انجام این تمرینات صمیمانه ترین حق شناسی و سپاسگزاری را ابراز داشته اند. پس شما نیز به انجام آنها که بر اساس نیازهای روز اولویت بندی شده است بپردازید و متعهدانه آنها را ادامه دهید تا به نتایجی عالی و آرمانی دست یابید.

 

امیدوارم این کتب و نوشته ها مرجع مفید و ارزنده ای در راه سفر شما به مسیر انتخابی تان باشد.

خردمندانه تمرین کنید و لذت ببرید!

 

استاد در درون شماست.

 

(قابل توجه اینکه کلیه دروسی که تحت عبارت انتقال یافته در فهرست اصلی عنوان شده اند به سایر دروس انتقال و ترکیب یافته اند. بدین نحو نگران از دست دادن آنها نباشید - مترجم)

 

 

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp