AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 64  پرسش و پاسخ – نخِ نقره ایِ سرور انگیز

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : جمعه 2 ژانویه 2004 ساعت 0:27 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 
پرسش: من فکر می کنم کمی با مولاباندا از خود بیخود شدم. انجام آن بلحاظ حسی (جسمانی) احساس بسیار خوبی ایجاد میکند، مخصوصاً حرکت دادن آن به اطراف، بالا کشیدن آن و غیره. خوب، من نمی خواهم انجام آن را متوقف کنم. من پس از تمرینات دیروز و هنگامیکه بیرون در حال قدم زدن بودم متوجه شدم که انرژی ای را که با آن در مولاباندا بازی می کردم، در یک راستایِ ظریف و عالی در حال بالا آمدن است. همچون یک ریسمانِ سرخوشی که در حال اوج گرفتن از لگن خاصره و قسمت پایینی ستون مهره های من بسمت بالا است. در چشم ذهنی من نقره ای بنظر میرسید، یک حس نقره ای سوزان که همزمان هم داغ است و هم سرد. آیا این کوندالینی است؟ قلبم برای این تجربۀ جدید پر می کشد. 

 

پاسخ: بله. یک تجربۀ بسیار خوب. یک علامت بین راه. این طریق دیگری است که کوندالینی در مراحل اولیه بیداری از خود نشان داده و بدین ترتیب به عصب ستون مهره ای نیز وضوح می بخشد. پس با اطمینان به پیش بروید و از این وضوح اضافه شده (به عصب نخاعی) در تمرین تنفس ستون مهره ایِ (اسپاینال) خود سود ببرید. شما بزودی درخواهید یافت که این ریسمان در تمام مسیر عصب ستون مهره ای تا نقطۀ میان ابروها بالا رفته و یک اتصال و پیوند مستقیم با شامباوی رقم خواهد خورد. این، برخاستن رساناییِ اکستاتیک در عصب ستون مهره ای است.

 

 در ارتباط با اشتیاق به بکارگیری مولاباندا برای سرخوشیِ ناشی از آن، هیچ ایرادی در کار نیست. در واقع اگر این کار را بصورت موزون و با یک ریتم مشخص حرکت دهید آشوینی مودرا شکل میگیرد و این کار هم مادامیکه شما در حال پاسخ به میل و اصراری طبیعی هستید خوب است. آیا تا به حال در این دروس گفته شده که نمیتوان فرض کرد که تمرین معنوی لذت بخش باشد؟ درست برعکس و فقط اگر لذت بخش باشد صحیح است. جادۀ روشن بینی جادۀ سرخوشی و لذت است. 

 

با این وجود، اطمینان حاصل کنید که ساختار و روند تمرینات را با رؤیاهای اکستاتیکِ خود کاملاً از هم گسسته و مختل نمیکنید. به یاد داشته باشید که شما در حال پیشروی  برای چیزی بسیار فراتر از آغاز تجارب اولیۀ اکستاسی هستید. اگر شما با تمرینات خود درست و صادق بمانید، تجربیات بطور پیوسته ای پیشرفت خواهند یافت. 

 

تمرین معنوی می تواند بسمت دو بار میهمانی و بزمِ شگفت انگیزِ اکستاتیک در روز، رشد و تکامل یابد. مسلما اینگونه خواهد شد و این عیش بسمت هر گوشه از زندگی گسترش خواهد یافت. اما اطمینان یابیید که این جشن، جشنی با یک طرح و برنامه باقی بماند. به پیگیری روندهای ساده و آسانِ پرانایاما و مراقبه ادامه دهید. بیاد داشته باشید که بکارگیری بیش از حد توجه در تجربیات، هزینه در پی خواهد داشت (منظور نویسنده گسیختگی و قربانی شدن تمرینات معنوی و به عقب افتادن است که بعنوان بهای توجه بیش از حد به تجربیات و افراط در تمرینات پیچیده توسط تمرین گر پرداخت میشود - مترجم). اما درصورتیکه این تجربیات به زندگی روزمره و خارج از تمریناتِ شما گسترش یافتند (درست مثل مورد شما) دیگر کاملا به خودتان مربوط است که چه رویه ای داشته باشید. لذت ببرید!

 

بنابر این بزمی در راه است بشرط آنکه تمرینات را مسؤولانه انجام دهید (عدم افراط کاری). اگر شما تمرینات خویش را بدون اهمیت به اینکه تجاربِ عالی چگونه کسب میشوند، بدون نقص و استوار ادامه دهید، چیزهای بسیار بیشتری در انبار وجود دارد.

 

 

استاد در درون شماست.

 

  توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپیانال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp