AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 62  پرسش و پاسخ – مدت زمان یک سیکل تنفس ستون مهره ای

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : چهارشنبه 31 دسامبر 2003 ساعت 1:17 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش : حدس میزنید که یک سیکل تنفس ستون مهره ای چقدر باید طول بکشد ؟

 

پاسخ: این امر از شخصی به شخص دیگر و حتی برای یک نفر در زمانهای متفاوت، متغیّر است. این موضوع بستگی به این دارد که سیستم اعصاب، در مدت زمان مورد نظر (این تمرین) چطور عمل میکند. امری که در چرخه های پالایشی که در حال وقوع است متغیّر است. زمانی که تنفس آهسته پیش میرود، انسدادهای محدودی در حال آزاد شدن هستند اما در عین حال آماده سازیِ سیستم عصبی برای آزاد شدن گرفتگی ها نیز در حین تنفس آهسته صورت میگیرد. وقتی که گرفتگی ها سست شده و آزاد می شوند دیگر تنفس چندان آهسته نخواهد بود (طبیعی میشود). شیوۀ کار این است که در طول پرانایاما بدون فشارِ فراتر از حدّ طبیعی و کنونی خویش، به آهستگی، بطور عمیق و راحت نفس بکشید. این حدّ ممکن است روز به روز یا حتی در طی یک جلسه هم تغییر نماید. 

 

با توجه به نکات فوق در جهت فهم پایۀ مطلب، می توان گفت که یک سیکل تنفس ستون مهره ای (شامل دم و بازدم) می تواند از پانزده ثانیه تا نیم دقیقه متغیّر باشد. حتی ممکن است که کوتاهتر یا بلندتر از این محدوده باشد. برای آن اهداف خاصی را منظور نکنید. اجازه دهید تا بدن آنچه را که درست است به شما بگوید. گاهی ممکن است که ما به هوای بیشتری نیاز داشته باشیم. در مواقع دیگر ممکن است تنفس ما، در حین پرانایاما کاملاَ متوقف شود. این یک فرآیند طببیعی است. ما فقط با آن پیش رفته و از روند پیروی می کنیم. 

 

به همین ترتیب در مراقبه هم گاهی ممکن است متوجه تغییر الگوهای تنفس خود گردیم. یعنی جایی (تمرینی) که در کل هیچ نظارت مستقیمی بر تنفس نداشته و فقط از مانترا استفاده می کند. بدن هر وقت که فرصتی بدان داده شود خود را پالایش خواهد نمود. تغییرات در تنفس نشانه ای هستند مبنی بر اینکه مورد خوبی در حال وقوع است و تمارین پیشرفتۀ یوگا در حال کار روی ما هستند. ما فقط با روال برنامه، باقی مانده و ادامه میدهیم.
 

 

استاد در درون شماست.

 

 
توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp