AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 60  پرسش و پاسخ – گسیختگی های غیر منتظره

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : چهارشنبه 31 دسامبر 2003 ساعت 8:07 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

 پرسش: اگر تمرین من بنحو غیر منتظره ای گسیخته شود چه کاری باید انجام دهم ؟

 

 پاسخ: اگر کسی بلند فریاد زد " آتش !" یا مادر زن (یا مادر شوهر) شما نزد شما آمد، هرکاری که لازم است انجام دهید.

 

وقتیکه شما (دلایل) این وقفه (در تمرین) را برطرف ساختید، در صورت امکان به تمرین بازگشته و از نقطه ای که آن را ترک کرده بودید و در طی مدت زمانی معقول به ادامۀ نشست بپردازید. دوباره از اول شروع نکنید. اگر فرصت محدودی داشتید فقط برای چند دقیقه مراقبه کرده، استراحت کنید و برخیزید. اگر به دلیل قطع مراقبه دچار کج خلقی و زودرنجی شدید، در اینصورت دراز کشیده و استراحت کنید تا احساس نرم و هموار تری داشته باشید. سپس دیگر مراقبه نکنید. شروع به فعالیت کنید و منتظر نشستِ منظم بعدی خود باشید. 

 

اگر شما نمی توانید بازگشته و تمرین را به پایان رسانید میتوانید باز بهترین رویه را در این مورد داشته باشید. بدانید که یک استراحت بی سر و صدا، بهترین شفا برای حساسیت و زود رنجی است. شما همچنین می توانید روندی را در مراقبه بکار بگیرید که در درس 15 " مراقبه ، پرسش و پاسخ - بیقراری" برای مقابله با حس های ناراحت کننده ای که ممکن است در بدن اتفاق افتند ذکر گردید. خبر خوب این است که پس از دورۀ طولانیِ انجام تمرین، انسدادهای موجود در سیستم اعصاب بسیار کمتر شده و این فرآیند در سرتاسر ادامۀ مسیر بسیار هموارتر خواهد گردید. آنگاه اگر تمرین شما گسیخته نیز شود آنقدرها مورد حادّی نخواهد بود. شما در هر دقیقه از هر روز خود در سرورِ آگاهی خالص به سر خواهید برد.

 

اما حتی آنگاه نیز هدف ما، حفظ حریم و خلوت شخصی خویش در حین تمرین منظم است. ایجاد این عادت در ما بسیار مهم بوده و موفقیت در یوگا بدین امر وابسته است.

 

 

استاد در درون شماست.
 
 توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه نمائید.

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp