AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 59  پرسش و پاسخ – برخی ویژگی های مانترا

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 30 دسامبر 2003 ساعت 2:22 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من چند سؤال دربارۀ مانترای آی ام (I AM) دارم. آیا اشکالی دارد اگر من مانترای خود را برای مراقبه از فرد دیگری گرفته باشم؟ آیا آی ام دارای تأثیر مشابهی همانند اوم (OM) است؟ آیا من می توانم از مانترای آی ام بشکل سُرایش (تکرارِ با صدا و موزونِ مانترا یا ذکر خوانی - Chanting) استفاده کنم؟ آیا می توانم آن را در طول روز و حین فعالیت بکار برم؟ آیا می توانم آن را شبانگاه برای به خواب رفتن تکرار کنم؟ شما  گفتید که آی ام را در طول پرانایاما بکار نبرید. نظر شما در مورد استفاده از مانترایی مثل "سو-هام"  (So-Ham) همراه با تنفس در طول پرانایاما چیست؟ علاوه بر صبح و عصر آیا می توان در اواسط روز هم با آی ام مراقبه کرد؟ 

 

پاسخ: اگر شما در حال پیگیریِ سبک و روش آموزشی دیگری هستید و تمرین شما به خوبی پیش می رود، به همان چسبیده و ادامه دهید. این امر همچنین در مورد هر مانترای دیگری که به شما داده اند نیز مصداق دارد. در این موارد این دروس را فقط بعنوان "ایده ای برای تحقیق و تعمّق" ملاحظه کنید. اینجا هیچگونه تمایلی برای مداخله در سیستم های حالِ حاضرِ تمرین (در دنیا) وجود ندارد. این دروس طراحی شده اند تا یک "سیستم باز" از تمریناتِ یکپارچۀ معنوی را معرفی کنند. تمارینی که میتوانند بوسیلۀ هرکس و با هر درجۀ دلخواهی بکار گرفته شوند. مبتدی ها می توانند از خطِ آغاز شروع نموده و تمامی مسیر را از طریق این دروس به پیش روند. تمرین گران با تجربه می توانند به هر کجا (در این دروس) تلنگر زده و نکاتی مهم و ویژه را برای خود گزینش کنند.

 

اگر شما تصمیم دارید که این دروس را به عنوان منبع اصلی تمرین خود بکار برید، در اینصورت بهترین کاری که باید انجام دهید، قطع نمودن هر نوع تمرین تداخل یابنده و دنبال نمودن دقیق و موشکافانۀ دروس است. تنها برخی موارد هستند که یک شخص میتواند به یکباره آنها را انجام دهد. شما میتوانید اینجا تمارین فراوانی را ببینید که (البته بتدریج) باید هضم شوند. با جستجو در اینترنت حتی تمرینات بسیار پیشرفته تری از یوگا جلوه گر خواهند شد. در این باره ساده گرفته و هر زمان یک گام به پیش بردارید. اگر مجموعه دروس این سایت بعنوان منبع اصلی تمرینات شما محسوب شده و با آن پیش می روید باید بگوئیم که در اینجا بیش از حد کافی، موارد برای انجام وجود خواهند داشت. ما زیر هیچ سنگی را بدون بررسی ترک نخواهیم کرد.

 

مانترای آی ام شبیه اوم است، اما دقیقا شبیه آن نیست. بنحویکه اثرات آن تا حدی متفاوت است. آی ام در درون خود دارای هر دو نوعِ کیفیّات خطی و مدوّر است در حالیکه اوم فقط کیفیت دایره ای دارد. "آی" در آی ام کیفیت خطی و "ام" در آن کیفیت دوّار دارد. بنابرین میتوانید ملاحظه کنید که آی ام دارای چیزی فراتر است. این چیز اضافی چیست؟ آن در واقع نوعی قطبیّت (تقارن - Polarity) است. معروف است که اوم، صدای کوندالینی است که از طریق بدن حرکت میکند. در این روند، عصاره های جنسی به گردش در آمده و به جایگاهای والاتری دسترسی می یابند و با پدیدار شدن بیولوژی جدید، سیستم اعصاب، روح و جان تازه ای میگیرد. بسیاری می توانند آن را بشنوند. اوم صدای مادرِ طبیعت، در درون ماست، و او (مونث) سُرور اکستاتیک است. آه ه ه ...

 

اوم مادر است. اما پدر کجاست؟ همچنانکه ما به روشن بینی دست می یابیم، یک معاشقۀ (Romance) الهی در ما رخ میدهد، یک پیوند (بهم پیوستن). در مانترای آی ام، "آی" ارتعاشِ پدر و "ام" ارتعاشِ مادر است. به یاد بیاورید که یوگا به معنی "اتحاد و بهم پیوستن" است. این امر در سطوح بسیار و راه های بسیاری اتفاق می افتد. در مراقبه، ما هر روز و با تکرار بارها و بارها، در حال پالایش (خالص سازی) ارتعاشات مانترا هستیم. امری که بواسطۀ سکون، سکوت و سرور آگاهیِ خالص صورت میگیرد. با استفاده از آی ام بعنوان مانترا ما در حال پرورشِ تمام عیارِ سرورِ آگاهی خالص از طریق سیستم عصبی بوده و به توسعۀ تقارن (قطبیت) طبیعی که در درون ماست می پردازیم. ما در حال روح بخشیدن همزمان به هر دو کیفیّاتِ الهیِ مردانه و زنانه در درون خویش هستیم. امری که خویشاوندی و ارتباط مستقیم با تحرّکات (دینامیسم های) موجود در عصب نخاعی و کوندالینی دارد. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. آنچه که اینجا باید فهم شود این است که آی ام دارای برخی ویژگی های خاص است. این صوتی است که در ابتدا تئوریک (نظری) بنظر خواهد رسید اما به موقع، زمانی فرا میرسد که بسیار تجربی میشود. همچنانکه تجربه در شما پیشرفته میشود شما درخواهید یافت که کیفیت ارتعاشی مانترا تطابق مستقیمی با تجارب اکستاتیک درونی دارد. تجارب اکستاتیکی که نوعی ازدواج (وصالِ) پیش روندۀ قطب ها در درون سیستم اعصاب ما را برقرار میسازند. امری پیچیده اما خود به خود (خودکار) و فرآیندی که ما با رعایت تمرین روزانۀ خویش تحریک میکنیم.

 

شما مراقبۀ خود را به آسانی و با آرامش ادامه دهید. هیچکدام از این تئوری ها قابل قیاس با فرآیند سادۀ مراقبه نیست. وقتی که مراقبه می کنید، معانی و تفاسیر را فراموش کنید. اگر هر یک از این تفاسیر و تعابیر در طول مراقبه به ذهن شما آمد، فقط با آن مثل سایرِ دیگر افکار رفتار کنید. به آسانی به مانترا بازگردید. فقط هر روز مراقبه کنید، آنگاه هر چیز بطور طبیعی پدیدار خواهد شد. زمانی فرا خواهد رسید که آنچه را در اینجا ذکر کردیم، درون خویش تجربه خواهید کرد. 

 

اگر شما آی ام را در مراقبۀ روزانۀ خود استفاده می کنید، سُرایش آن (ذکر خوانی) توصیه نمی شود. دلیل اینست که ما مانترا را برای رفتن به درون، رفتن به سکونِ ذهن و بدن بکار می بریم. سُرایش و ذکر خوانی یک فعالیت بیرونی است. ما می خواهیم عادت کنیم که با مانترا به درون برویم. زمانی می رسد که شما با یک بار فکر (آگاهی) به مانترا به درون سرور آگاهی خالص می روید. سیستم عصبی شما خو گرفته و عادت میکند تا بیدرنگ و بی بهانه به درون حالتی مراقبه گون (مجذوبیت به سکون) شیرجه بزند. این تواناییِ حیرت انگیزی در این دنیای بیقرار و  پرآشوب است. اگر شما ذکر خوانی را دوست دارید چیز دیگری برای استفاده پیدا کنید. سرایش و ذکر خوانی فواید خود را داشته و بخصوص در گروه ها شگفت انگیز است. به استفاده از مانترای آی ام برای پیش رفتن با روند ساده اما قدرتمند مراقبه بچسبید. اگر دوست داشته باشید می توانید از آی ام در زمان خواب و همچنانکه به خواب می روید استفاده کنید، اشکالی ندارد.  اما آن را در درون نگاه دارید و به یاد داشته باشید که این مانترا میتواند برای برخی از افراد، بسیار محرک باشد، مخصوصاً هرچقدر که ما بیداری کوندالینی را پیش برده باشیم. در این صورت ممکن است شما را بیدار نگه دارد. البته، استفاده از آی ام بصورت محاورۀ عادی (شفاهی و با صدا) اشکالی نداشته و خوب است. بدین شکل، مانترا در سطح معنی باقی می ماند. مانترا در مراقبه فراسوی معنی لغوی بوده و بر روی سطوحِ پالایش درونیِ ارتعاش فکر است که بسیار قدرتمند تر عمل میکند. (جایگاه واقعیِ قرار گیری مانترا).

 

فکر کردن به مانترا در طول روز وقتی مشغول فعالیت هستید توصیه نمی شود. زمانی که شما در دنیای بیرون هستید، همانجا بسر ببرید. و وقتی که در مراقبه هستید در مراقبه باشید. فعالیت (بیرونی) شما، سرور آگاهی خالص در سیستم اعصاب را تثبیت خواهد کرد. امری که اگر بطور طبیعی، دوبار در روز مراقبه کنید، رخ خواهد داد. به طور کلی مراقبه و فعالیت را از هم جدا نگهدارید. هر دوی آنها هدف و مقصود خود را دارند. به همین ترتیب وقتی که در حال پرانایاما هستیم، مانترا  را عمدا استفاده نمی کنیم و بالعکس. (در حین مراقبه، پرانایاما نمیکنیم).

 

دلیل اینکه ما در پرانایاما، مانترا را استفاده نمی کنیم این است که تاکنون به برپاسازیِ دیگر عاداتِ بسیاری در رابطه با تمرین تنفس ستون مهره ای پرداخته ایم. (تاکید در این تمرین بر روی برپاسازیِ عادات دیگر است). تنفس ستون مهره ای یک تمرین پیشرفته است و همچنانکه ما به افزودن سایر مواردی که در طول این تمرین انجام میگردد میپردازیم، پیشرفته تر میشود. مانتراهای تنفسی شبیه سو - هام وجود دارند که افراد در حین پرانایاما استفاده میکنند. این کار بعنوان یک تمرینِ آغازین (مقدماتی) خوب است زمانیکه آگاهی و توجه هنوز به بالا و پایین شدن در طول عصب نخاعی معطوف نشده و همچنین سایر عاداتی که برای تمرین پیشرفتۀ یوگا ضروری هستند بنا نشده اند. بدلیل اینکه ما این دروس را با تنفس ستون مهره ای آغاز میکنیم از تمرین ابتداییِ مانترای تنفسی صرف نظر میکنیم. بجای آن ما در ابتدا پرانایاما و دوم مراقبه انجام میدهیم. در این روس ما این دو روش را همزمان اجرا نمی کنیم. 

 

قاعده (فرمول) برای مراقبه، اجرای دو بار در روز است. اگر برای شما بهترین زمان بجای صبح و اوایل شب، صبح و اواسط بعد از ظهر است، پس همینگونه انجام دهید. قبل از برخاستن از تمرین به خود استراحت خوبی بدهید در اینصورت (پس از نشست تمرین) فعالیت همواری خواهید داشت. مراقبۀ سه بار در روز ممکن است شما را بدخو کند. اگر شما یک آخر هفته یا تعطیلی در پیش دارید که در طی آن از مسولیت های خود دور میشوید میتوانید برای یک یا دو روز مراقبۀ سه بار در روز را امتحان کنید. اما به خاطر داشته باشید که شما در حال استفاده از تمرینی قدرتمند هستید که انسدادها و ناخالصی های سیستم اعصاب شما را آزاد می سازد. اگر آنها بیش از حد سریع به سطح بیایند می توانند ناراحت کننده باشند. بهمین دلیل است که ما بعد از مراقبه استراحت نموده و سپس برای فعالیت در جهت تثبیت سرورِ آگاهی خالص در سیستم اعصاب خویش به پا میخیزیم. الگوی ثابت (تمرینی) خویش را پیدا کرده و آن را بصورت یک روال (روزانه) درآورید. نظم و قاعده در تمرین و در طول زمان شرطِ پیشرفت است. تمرین شدید و کوتاه، اینجا و آنجا برای یک روز، آنقدرها تفاوتی ایجاد نخواهد ساخت. آنچه که زمینه ساز تفاوت خواهد گردید انجام هر روزۀ تمارین برای ماه ها و سال ها توسط شماست. آنگاه است که سکوتِ سرور انگیزِ آگاهیِ خالص پدیدار گشته و در هر بخش از زندگی شما توسعه می یابد.

 

 
استاد در درون شماست.

 

 توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه نمائید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp