AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 55  مولاباندا – روح بخشیدنِ انرژی جنسی به سمت بالا

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 23 دسامبر 2006 ساعت 1: 36 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

اکنون ما آماده هستیم تا چندین عنصر تمرینیِ جدید را به جلسۀ پرانایامای خویش بیفزاییم. امری که از این به بعد در این نوشته ها مطرح شده و شما آنها را مطالعه خواهید کرد. از نقطه نظرِ تمرینِ واقعی، اضافه نمودن این تمارینِ تکمیلی، بستگی زیاد به خط سیر زمانی و تکاملِ تمرین شما دارد. برای مرورِ این مبحث شما میتوانید به درس 38 (مدیریت تمارین یوگا و خط سیر زمانی آنها) مراجعه و آن را بازخوانی نمائید.

 

 هر کسی متفاوت است و شما باید که فقط تمارین جدید را مطابق با ظرفیت خود بکار بگیرید. این بدین معنی است که شما باید قبل از رعایت و اجرایِ تکنیکهای جدید، در روالِ پرانایاما و مراقبۀ جاری خود تثبیت شده و در انجام آن راحت باشید. اگر شما تا سر حد ظرفیت خود پیش رفته باشید، زود درخواهید یافت که این مجموعه از تمرین برای شما کافی و یا بیش از حدِ شماست. اگر که خیلی زود دریافتید که تمرین برای شما زیاده از حد بوده است، اشکالی ندارد، فقط به سطح قبلی و راحت تمرینی بازگشته و بعدا مجددا آن را امتحان کنید. رویکردِ تدریجی تری برای خود طراحی کنید. بدینگونه هیچ آسیبی متوجه شما نخواهد شد. تِدی روزولت (Teddy Roosevelt) رئیس جمهور آمریکا می گفت: " بُردِ یک مرد در فراسویِ محدوده های اوست". مسلما این برای زن نیز مصداق دارد. اینگونه است که ما پیشرفت میکنیم. اما نباید که سیطرۀ خود بر این فرآیند را از دست بدهید. عقل سلیمِ خود را بکار گرفته و فقط  آنچه که در دورۀ زمانی معقولی میتوان هضم (مدیریت) کرد را انجام دهید. هر زمان که شما برای آن آماده شدید، دانش در اینجا موجود خواهد بود.

 

باید تأکید کرد تمارینی را که مورد بحث قرار خواهیم داد بدون هر دو تمرین روزانۀ پرانایاما و مراقبه توصیه نمیشوند. اگر شما آنها را بدون پرانایاما و مراقبه امتحان کنید، آنقدرها از آنها فراتر نخواهید رفت و لذا میبایست پیش رفتن در مسیر غلط را به پایان برسانید. 

 

بنابر این و بدین ترتیب ما به تمرینی نظر خواهیم انداخت که "مولاباندا" Mulabhanda نامیده شده و ترجمۀ آن "قفل ریشه" است. کلمات و معانی (در انتقالِ مفاهیم) بسیار قوی تر از تمرینِ واقعی هستند. هر کاری که ما اینجا انجام می دهیم ملایم است. می توان گفت یک تحریک ملایم. ما می خواهیم با نوازش و ریشخندِ ملایم، سیستم عصبی را برای سوق یافتن به سطح والاتری از کارکرد، متقاعد نموده و  هیچ فشاری بدان وارد نکنیم. 

 

انجام مولاباندا ساده است. با این حال تا بخواهد بدرستی مورد استفاده قرار گیرد مدتی کار خواهد برد. درست مثل همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا که انجام می دهیم، ابتدا باید از میان مرحله ای بدقواره گذر کنیم. مرحله ای که قبل از استقرار در یک تمرین قرار داشته و در طی آن احساس غریبگی میکنیم. این شبیه به اغلب کارهایی است که برای اولین بار در زندگی امتحان کرده ایم. ما در ارتباط با هر مورد جدیدی لازم است که فقط از طریق مرحله ای ناشیانه گذر کنیم. بخاطر دارید اولین باری که با یک کامپیوتر کار کردید چگونه بود؟ به این یک کارِ ناشیانه و بدقواره میگویند.  

 

برای انجام مولاباندا، مثل همیشه جهت پرانایاما می نشینیم. همچنانکه در این شکل نشسته ایم به ملایمت عضلۀ حلقوی (اسفنکتر) مقعد را منقبض کرده و نگه میداریم. این کار با ملایمت انجام میشود. آنقدر ملایم که بسختی فراتر از قصد انجام حس فیزیکیِ آن پیش رود. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم توسعۀ عادت نگه داشتن این انقباض ملایم عضلۀ مقعد در سرتاسر جلسۀ پرانایاما است. همزمان درحالیکه به این کار مشغولیم، به ملایمت این انقباض عضلۀ مقعد را از طریق کفِ لگن (ناحیۀ خشتک) به سمت قسمتِ پایین شکم رو با بالا کشیده و توسعه میدهیم (در یک امتداد هلالی شکل - مترجم). این فقط یک حرکت فیزیکی کوچک و کمی بیشتر از قصد انجام اینکار خواهد بود، آنقدر که برای خلق یک عادت فیزیکی کفایت کند. بعدها، فقط خفیف ترین قصد، برای پرواز و ارسالِ انرژی جنسی بسمت بالا کافی خواهد بود. آنچه که ما اینک در حال انجام آن هستیم آغازِ به توسعۀ حساسیتی جدید در ناحیۀ لگن است. همچنانکه در دروس پیشین عنوان شد، پرانایاما،  بواسطۀ یک فرآیندِ بیولوژیک که با محدود نمودن اکسیژن در بدن کار میکند پرانا را از لگن خاصره به طرف بالا می کشد. ما اینک از طریق نوعی تحریک مستقیم در حال یاری رسانی به خیزشِ پرانا و تشدید جریانِ رو با بالای آن هستیم. 
 
 
مولاباندا یک حرکت ظریف فیزیکی است که بسرعت بشکل عادت در می آید. در ابتدا توجه ما به احساس جنسی که در اثر این کار تولید می شود معطوف خواهد شد. امری که مدتی حواس ما را پرت خواهد کرد. این طبیعی است. در ابتدا ممکن است انرژی جنسیِ برانگیخته شده، همانقدر که بالا میرود، خواستار رفتن به طرف پایین باشد. این هم طبیعی است. ما فقط مثل همیشه به تمرین پرانایاما ادامه داده و بسادگی توجه خود را به تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) معطوف می کنیم. این کار انرژی را در عصب نخاعی ما بالا و پایین می برد. زمانی فرا میرسد، که ما حس های لذت بخش و تعالی یافته ای را در جهت بالا احساس خواهیم نمود و رویدادِ پایین رفتن انرژی در طول پرانایاما امری نادر گشته که نهایتا نیز هیچگاه رخ نخواهد داد. (رسیدن به این مراحل) چقدر زمان میبرد؟ روزها؟ هفته ها؟ ماهها؟ امری که بستگی به تمرین گر دارد و همسو با مسیرِ منحصر بفردِ پالایشی که در سیستم اعصاب رخ میدهد حادث خواهد شد.

 

گاهی اوقات در حین پرانایاما ممکن است متوجه شویم که مولاباندا، رها (بدون انقباض) شده است. اشکالی ندارد. فقط  همین که متوجه شدیم، به آسانی به برقراری دوبارۀ قصد انقباض پرداخته و به تنفس ستون مهره ای ادامه می دهیم. رهایش و انقباضِ غیر ارادیِ گاه و بیگاه عضله، طبیعی است و تحت نام دیگر "آشوینی مودرا" Asvini Mudra خوانده میشود. ما فعلا نمیخواهیم این کار را عمدا انجام دهیم. این امری است که بر اساس روال خود انجام خواهد گرفت. زمانی فرا میرسد که بطور طبیعی یک نوسان موجی (مار مانند) بسیار ظریف در ناحیۀ لگن و بالاتر از آن رخ خواهد نمود. امری که با لذت بسیار و فروغ درونی همراه است. همچنانکه انرژی جنسی از طریق بدن به گردش و تصعید درمی آید، نوعی کارکرد جدید در خویش پدیدار میسازد، یک بیولوژی جدید. ما با همین تمارین پیشرفتۀ یوگا در حال بنیان گذاری آن (بیولوژی جدید) هستیم. پس از آن که این کارکرد آغاز شده و حرکت نمود، شکلی خویش پرور حاصل کرده و چه در زمان تمرین و یا خارج از آن، در بدن، به بقای خود ادامه می دهد. (self sustaining خویش پرور یا خودکفا، کارکردی است که پس از آغاز، میتواند بتنهایی با تغذیه و مراقبت از خود به راه ادامه دهد - مترجم). بدین گونه است که به سمت تجربۀ اکستاسیِ (وجد) بی وقفه و ماندگار حرکت میکنیم. 

 

ظهور لذت و سرخوشی امر خوبی است و نشانۀ خیزشِ طبیعی کارکردِ بیولوژیک و اکستاتیکِ درونی است. ما تمارین خویش را همچون قبل ادامه داده و پیوسته متوجه سرخوشیِ بیشتر و بیشتری میگردیم که در ما اوج میگیرد. این فرآیند اینگونه به پیش میرود.

 

تمرین مراقبه پس از پرانایاما مثل همیشه اهمیت دارد. در طول مراقبه ما نباید بطور عمد هیچیک از تمارینی را که در پرانایاما بکار میگیریم انجام دهیم. اگر در طول مراقبه متوجه شدیم که (بشکل غیر ارادی) مولاباندا گرفته ایم، به آن توجهی نداشته و فشاری نیز برای خروج از  آن وارد نمی کنیم. ما فقط به آسانی به مانترا باز می گردیم. ما میخواهیم که مراقبه تا آنجا که ممکن است ساده و خالص انجام شود. بنابر این فقط روند سادۀ مانترا را دنبال می کنیم. شما ممکن است همچنانکه طبیعتا بعد از پرانایاما، انرژیِ اکستاتیکِ بیشتری در بدن جاری شده است، متوجه یک تغییر در تجارب مراقبۀ خویش شوید. اکستاسی فقط یکی از موارد بسیاری است که میتواند در کنار مواردی چون افکار، احساسات و حس های جسمانی در حین مراقبه رخ دهد. ما فقط به سادگی جانب مانترا را گرفته و به آن اجازه می دهیم تا دوباره، بارها و بارها، واضح (پالوده) و ناپدید شود. این کار، زمینه سازِ خیزشِ عصاره های جنسی در سیستم اعصاب شده که از همه لذت بخش تر است. همچنانکه سرورِ آگاهی خالص پدیدار میشود، مراقبه نیز (از همۀ تکنیک های دیگر) موثر تر خواهد بود. امری که با گسترش و توسعۀ درونیِ انرژی های سرور انگیز، باعث جریان یافتن و جهت دهیِ آنها از طریق سیستم اعصاب میشود. لذتی خارق العاده !

 

حال بیایید به انتهای دیگر عصب ستون مهره ها در بالا و به نقطۀ بین ابروها رفته و کاری نیز آنجا انجام دهیم. باور کنید یا نه، این هم کاری است که در جهت تحریک و بالا آمدن انرژی جنسی انجام می شود.
 

نکته: در ادامۀ آموزش اولیۀ مولاباندا، چندین نفر گزارش داده اند که در ایجاد انقباض مولاباندا یا باز و بسته کردن مختصر اسفنکتر مقعد بدون داشتن یک شاخص مورد توجه، با مشکل مواجه هستند. بنابراین بعنوان پیشنهاد میتوانید این انقباض را در حین تنفس ستون مهره ای با تنفس خود تطبیق دهید. این گزینه کاملا اختیاری خواهد بود. برخی اقدامات تکمیلی نیز عنوان شده اند. مادامیکه کوچکترین انقباضی در حین پرانایاما در این ناحیه ایجاد گردد، اثر مورد نظر ایجاد خواهد شد. زمانی فرا میرسد که این انقباض به جزئی خودکار از نوروبیولوژی درونی ما تبدیل شده و بسیار ظریف تر میگردد.درصورتیکه با این شیوه از مولاباندا به مشکل برخورد کردید میتوانید رویکردهایی دیگر در مولاباندا را با مراجعه به درس 119# مطالعه و اجرا کنید.

 

 

استاد در درون شماست.
 
توجه : برای آگاه شدن از مباحثی بیشتر در ارتباط با مولاباندا به کتاب "آساناها ، مودراها و بانداها" مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp