AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 51  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – غار و غور عجیب

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 18 دسامبر 2003 ساعت 0:16 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: پرانایاما برای من هموار و خوب به پیش رفته و تنفس در این حین بسیار آهسته می شود. اما مورد عجیبی اتفاق می افتد. احساس میکنم چیزی مثل هوا در شکم من انباشته شده و روده ها صدای غار و غور عجیبی ایجاد می کنند. این همۀ ماجرا نیست. من متوجه نوعی احساسِ تابشِ نعناع گون (داغ و سرد) نیز در این قسمتها شده ام. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

 

پاسخ: این نشانه ای عالی از پیشرفت است. این امر بدین معنی است که پرانا از ناحیۀ لگن شما در حال صعود بسمت جهاز هاضمه بوده و همزمان هوا نیز جهت ترکیب با پرانا بداخل کشیده شده است. قطعاً شما در آنجا غذا هم دارید. پرانا، هوا و غذا; همچنانکه بدن ما بسمت شکلی عالی از کارکرد دگرگون میشود، اینها سه عنصری خواهند بود که سوختِ یک فرآیندِ جدید را که در سیستم گوارش ایجاد میشود، مهیا میسازند.
 

 در واقع، همۀ این موارد بدلیل فعال شدن چاکرای شکم است. در زبان سانسکریت که زبان حکمت باستانی هندوست، به این چاکرا "مانی پورا" می گویند که به معنی "شهر جواهرات" است و به احساس تابش و اشتعالی که شرح دادید اشاره دارد. چینی ها در این مورد چندان رومانتیک نیستند. در تائویسم به آن "دیگ" (Neidan) می گویند که به جریانِ ترکیب و طبخی که در شکم در حال انجام است اشاره دارد. به هر نامی که آن را بخوانیم، آن یک فرآیند محسوس در بدن بوده که با پیشرفت در تمرین های پرانایاما و مراقبه تحریک می شود. همچنانکه بدن وسیستم اعصاب ما بتدریج پالایش می یابند، تنفس بطور طبیعی آغاز به توقف نموده و نوع جدیدی از بیولوژی در ما پدیدار می شود.

 

اما این کار به کجا می انجامد؟ ما می دانیم که ذهن و بدن با هم در ارتباط هستند. وضعیت سیستم اعصاب ماست که تعیین میکند چه چیزی را میتوانیم تجربه کنیم. تمارینِ پیشرفته یوگا کار پالایش و باز کردن سیستم اعصاب را عهده دار هستند. این امر جدایِ از کارکرد زیستی (بیولوژیک) ما نیست. همچنانکه ما بلحاظ عصبی دگرگون میشویم، بلحاظ بیولوژیک نیز استحاله رخ میدهد. در متون مقدسِ کهن، به نوعی کیمیایِ درونی اشاره شده است که از طریق آن جوهرهایِ جادویی به نام "سوما" Soma و "نِکتار" Nectar در بدن برمی خیزند (به فرهنگ اصطلاحات سانسکریت مراجعه کنید). آنها  مواد بیولوژیکی هستند که بموازاتِ استحالۀ بدن به حالتی عالی و والاتر، تولید می شوند. فرآیندی که در دستگاه گوارش پدیدار شده و یکی از روند های اصلیِ تولید عصاره های بیولوژیکِ پالایش یافته در بدن است. این عصاره ها دستگاه گوارش را بسمت بالا ترک نموده و نقش محوری را در بیشتر دگرگونی های نورولوژیک و بیولوژیکِ سرتاسر بدن بازی می کنند. ما میتوانیم به آسانی چه در طول تمرین و یا در فعالیت روزانه، کارکرد این عصاره ها را در بدن خویش ملاحظه کنیم. ما شاهد این دگرگونی هستیم که در درون و از طریق حواس پاکسازی شدۀ ما در حال انجام است. زمانی فرا میرسد که تمایز بین بدن (مشاهده شده) و شاهد (سرورِ آگاهی خالص) از میان رفته و محو می شود. آنها زنجیره ای واحد میشوند. این دگرگونی به همان اندازه که بیولوژیک است، معنوی نیز هست. این دو، جنبه هایی از یک واقعیت هستند. بنابر این نباید از دگرگونی هایِ بیولوژیکی که در ارتباط با سفر (معنوی) در ما رخ میدهد تعجب کنیم. همچنانکه ما وارد زندگیِ جدید خویش در یوگا (راه اتّحاد) میگردیم، زیر هیچ سنگی را بدون بررسی رها نمیکنیم. 

 

بشریت برای هزاران سال روشن بینی را امری تلقی می کرد که فقط برای عدۀ قلیلی از برگزیدگان اتفاق می افتد. گویی که این امر از جای دیگر یا از جانب فرد دیگری می آید. نوعی فیض روحانی و اسرار آمیز که همچون جادویی بر مقربین درگاه الهی نازل می شود. در حالیکه این دیدگاهی نادرست دربارۀ بشریت و قابلیتهای آن است. این یک محدود انگاریِ شخصی است. در این عصر علمی، ما می خواهیم فرآیند دگرگونی معنوی را بصورت آنچه که واقعا هست - یعنی از طریق نتیجۀ کاربردِ اصولیِ دانشی تخصصی شده - بشناسیم.

 

حقیقت اینست که همۀ ما از طریق سیستم اعصابِ بشری خود دسترسی برابری به زندگی الهی داریم. شما می توانید انتخاب کنید که مقرّب و برگزیده باشید، اگر خواهانِ انجام کارهایی شوید که این امر را به پیش میبرد. این کار همان بکارگیری دانش دگرگونی انسان است که از طریق انجام تمارین معنویِ هر روزه به انجام میرسد.

 

 
استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.
    
          برای آگاه شدن از جزئیاتِ بحث در رابطه با "چرخۀ نِکتار" به کتاب "رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" مراجعه نمائید.
 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp