AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 37  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - مراقبه های  گروهی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 9 دسامبر 2003 ساعت 1:26 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: اگر من بتوانم افراد دیگری که این تمرین را انجام میدهند پیدا کنم، آیا میتوانیم با هم در یک گروه مراقبه کنیم ؟ من شنیده ام که این کار فوائدی در بر دارد.

 

پاسخ: مراقبه های گروهی امری نیک بحساب می آیند. هر گردهمایی که به هدف فراگیری و ترغیب در راه جاده های گشودگی معنوی است میتواند برای شما خوب باشد. اگر شما بتوانید بطور مرتب با افراد دیگری که اشتیاق هایی شبیه شما دارند ارتباط نزدیک برقرار کنید، فواید معنی داری ایجاد خواهد گردید، بویژه درارتباط با الهام گرفتن از دیگران در پافشاری و پیش بردنِ تمرین روزانه. شکی نیست که شما نیز الهام بخش دیگران برای اجرای تمرین خواهید بود.

 

خوب است که یک مراقبۀ ده دقیقه ای یا بیشتر در ابتدا یا انتهای هر گردهمایی داشته باشید. شما خود می توانید جلسۀ گروهی ترتیب دهید یا بعنوان مهمان در جلسه های دیگران شرکت کنید. با این وجود شما در خواهید یافت که مراقبه های گروهی کیفیت (خاص) خود را دارند. آنها می توانند عمیق و نافذ باشند طوریکه ذهن های سکوت یافتۀ افراد، در هم آمیخته و یکدیگر را تقویت کنند. این تاثیری است قابل توجه. اثری که به بیرون و پیرامون ما پرتو افکن می شود. بهتر است که همۀ اعضای گروه تمرین مشابهی انجام دهند، اما اجباری در کار نیست، مادامیکه همه بتوانند درمدت زمانِ مشخص، دروناً  آرام و در سکوت عمل (تمرین) کنند .

 

بعضی از افراد طرفدار "مراقبه های هدایت شده" هستند (مراقبه هایی که در آن یک راهنمای سخن گو دستورالعمل داده و شما را در مراقبه هدایت میکند - مترجم). شما این سبک از مراقبۀ گروهی را سازگار و همسو با استفاده از مانترا نخواهید یافت. چراکه تمرین شما برای این است که خیلی سریع و مؤثر به درون بروید. همچنانکه مراقبه برای شما عادت شود، به محض اینکه چشمان خود را ببندید به درون خواهید رفت و یک راهنمای سخنگوی مراقبه برای شما اثری معکوس خواهد داشت. همین امر در مورد مراقبه هایی که از موسیقی، ذکر خوانی، طبل زدن و غیره استفاده می کنند نیز مصداق دارد. همۀ اینها مقاصد و خواص خود را دارند، اما همسو و سازگار با تکرار درونیِ مانترا و شیرجۀ سرعتی به درون سُرورِ آگاهی خالص نیستند. این بدان معنی نیست که شما نمی توانید در مراقبه های هدایت شده، ذکر خوانی یا چیزهای دیگر شرکت کنید. اما روال کار آنها بطور واضحی با روش مراقبۀ روزانۀ شما با استفاده از مانترا متفاوت خواهد بود. شما از میان گروههای بسیارِ در دسترس، ارتباطاتی را که با شما هماهنگی بیشتری دارند پیدا خواهید کرد. یا شاید نیز شما گروهِ خود را تشکیل داده و افرادی را که روشِ گشوده و پذیرایِ تمارین پیشرفتۀ یوگا را دنبال می کنند دور هم جمع نمائید. تا آنجا که برای شما مثمر ثمر باشد.
 

 

مسیح می گوید: " جایی که دو یا سه نفر تحت نام من دور هم جمع شوند من درمیان آنها هستم". این نقل قول از دیدگاهی فرقه گرایانه مطرح نشده است، آن در واقع یک اصل بخوبی شناخته شده را تشریح میکند. وقتی که افراد برای یک مقصود معنوی دور هم جمع می شوند، آگاهی، برانگیخته شده و برمیخیزد. این خیزش میتواند بصورت سکوت عمیق و سرورِ آگاهیِ فراگیر تجربه شود. این تجربه ایست که در هر اعتقاد، در هر تجمعی برای یک آرمان والای معنوی و در هر اجتماعی برای حقیقت رخ می نماید. تجربۀ گروهیِ سرورِ آگاهیِ ساکت و گسترش یابنده در طول مراقبه های گروهی یعنی در جایی که ذهن های متعدد بطور اصولی به سوی سکون و آرامش کشیده میشوند به حداکثر می رسد.

 

مراقبه های دسته جمعی، جایگزینی برای مراقبۀ منظمِ دو بار در روز شما نیستند. تمرین فردی شما تمرین اصلی شماست و همیشه باید باشد. این کار، علیرغم اوضاع و شرایط، سرنوشت معنوی شما را در دستان خود شما قرار می دهد. گروهها می آیند و می روند. مراقبه های گروهی می توانند نوعی تعالیِ (ارتقاء) شگفت انگیز باشند. اما آنها خواهند آمد و همچنین خواهند رفت. به آنها بعنوان تمرینی پایه اتکاء نکنید. به آنها بعنوان پاداشِ اضافی نگاه کنید. زندگی در بیرون همیشه در حال تغییر است. یقین حاصل کنید که تمرین روزانۀ شما بعنوان جنبه ای درونی از زندگی شما، ریشه دوانده و هیچ موضوعی از رویدادهای بیرونی در کمینِ راه شما واقع نمیشوند. ما قبلاً در مورد ترفندهای مختلف برای حفظ مراقبۀ روزانه در موقعیت های غیر معمول صحبت کردیم. بسیار مهم است که همچنانکه به سفر در کوره راه های زندگی (راههای فرعی) مشغول هستید، نظم و قاعده را در تمرین روزانه حفظ کنید. هر آنچه را که شما نهایتاً بعنوان تمرین روزانۀ خود انتخاب می کنید، باید مقدس بدارید. این گذرگاه اصلی شما بسوی درون است. شما می توانید روی آن حساب کنید، چرا که متعهد شده اید که آن را بدون هیچگونه کوتاهی هر روز  انجام دهید. همۀ چیزهای دیگر تنها مناظر در حال گذرند، گاهی اوقات الهام بخش اند، مواقع دیگر چندان الهام برانگیز نیستند. روی امور الهام بخش تکیه کنید و اجازه دهید که آنها آتش اشتیاق شما را برای پیشرفت برافروخته سازند. بگذارید تمرینِ روزانۀ شما جهت انجامِ پیشرفتِ کار پالایش درونی ادامه یابد. ما تمارین تکمیلی دیگری برای ملاحظۀ شما اضافه خواهیم نمود. شما روال تمرینِ روزانۀ خویش را بنا خواهید کرد. روالِ روزانه ای که کلید اصلی است. آن مطمئن ترین جاده برای نیلِ به روشن بینی است.

 

گروههایی را اکتشاف کنید و در بحث هایی پیگیر دربارۀ دگرگونی معنوی شرکت جوئید. شما به قلمرو و تابعیتی جدید وارد شده اید - تابعیتی معنوی. سُرورِ آگاهی خالص خویش را به هر جمع و محفل و مراقبۀ گروهی بکشانید، و همیشه به خاطر داشته باشید که شما هر روز در حال بنایِ خانۀ خویش در پناه صخرۀ سرور آگاهیِ ناب هستید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp