AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 25  مراقبه ، پرسش و پاسخ – تاثیر بر روی شرایط پر استرس

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 2 دسامبر 2003 ساعت 4:41 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من در حال رفتن به میانۀ طلاق و متارکه ای سخت هستم. آیا مراقبه برای گذر از این میان کمکی به من خواهد نمود ؟

 

پاسخ: بله کمک خواهد کرد، اما این را به یاد داشته باشید که مراقبه مثل چسب زخم نیست که فقط برای رهایی از بحرانی سطحی در پوست دست طراحی شده باشد. آن تمرینی است که در دراز مدت منافع زیادی بهمراه دارد. یکی از این فوائد، توسعۀ فزایندۀ نوعی قدرت تحمل نسبت به شرایط پر استرس است. بنابراین، مراقبه به وضعیت جاریِ شما کمک می کند، اما همچنین، با تمرین مرتب و در طول زمان، شما را بطور همیشگی و در برابر هر نوع شرایطِ  پر استرس مقاوم تر می سازد.

 

چرا اینطور است؟ این پدیده ای جالب و قابل مشاهده است که مربوط میشود به برخاستنِ تدریجیِ سرور آگاهی خالص در سیستم اعصاب. همچنانکه ما مراقبه می کنیم، با گذشت زمان در می یابیم که "سکوت" بیشتری در ما وجود دارد. این بدان معنی نیست که ما در زندگی بیرونی ساکت می شویم. ما حتما بسیار شبیه به دیگران بوده و صرفا شاید اندکی خونسردتر به نظر خواهیم رسید. اما از درون آرامتر هستیم و به اندازۀ قبل بطور تصادفی در اطرافِ افکار، احساسات و واکنشهای فیزیکیِ درونی پرسه نمی زنیم. شما در خواهید یافت که کمتر غوغا و جار و جنجال به پا می کنید. این تجربۀ سکوت درونی همانطورکه ما مراقبۀ روزانه را برای هفته ها، ماهها و سالها ادامه می دهیم، به رشد خود ادامه داده و  همچنان که این اتفاق می افتد، متوجه می شویم که آشوب های روزمرۀ زندگی به اندازۀ قبل ما را پرت و پلا نمی کند. چیزهایی که قبلاً ما را آشفته و مضطرب میساخت، بدان حد روی ما اثر گذار نیست. ما از درون ثبات می یابیم. اگر اتفاقی ناگهانی بیفتد، مثل یک صدای بلند، امری که قبلاً ما را از جا می پراند، ممکن است اینک حتی تکان هم نخوریم. ما همۀ اینها را از یک جایی تجریه خواهیم کرد که تحت تاثیر قرار نمی گیرد. امری که مستقیم به درون رفته و هیچ ردپایی از تنش بر جای نمی گذارد. آیا این بدان معنی است که ما سرد و بی احساس می شویم ؟ نه اصلا. ما هنوز هم احساس می کنیم. در حقیقت مهربان تر شده، اما احساسات، همچون قبل ما را سرگشته و مفتون نمی سازد.

 

در واقع این سکوت درونی و این استواری و ثبات درونی، عاملی است حیاتی برای از پا درنیامدن در شرایط پر استرس.
 
 این امر از چشم اندازی معنوی به خوبی توسط  مسیح شرح داده شده است. وقتی که می گوید: " انسانِ خردمند خانه اش را در پناه یک صخره بنا می کند. باران فرو می بارد، سیل آبها می آیند، بادها می وزند و بر روی خانه می کوبند، ولی خانه از جای نمی جنبد، چرا که در پناه یک صخره بنا شده است."

 

اگر شما خانۀ خویش را در پناه صخرۀ سکوت درونی بنا کنید، هیچ چیز قادر نخواهد بود تا شما را از جای به در برد. برای همین است که مراقبه یکی از بهترین درمان ها برای استرس شناخته شده است. مراقبه با حفظِ  یک سلامت خوب، بهترین راه برای پرورش سیستم اعصاب بوده و پیش از آنکه طوفان های زندگی نمودار شوند، تعادل و سکوت درونی را در ما تثبیت می کند.

 

علاوه بر این منافع کاربردی در زندگی هر روزه، سکوت درونی همچنین، زیر بنایی برای برخاستن اکستاسی (خلسه) الهی در سیستم اعصاب ماست و ادرک ما را نسبت به دنیای اطراف به گونه ای آسمانی تعالی بخشیده و پالوده می سازد. برخاستن سکوت در سیستم اعصاب اولین مرحله در فرآیند روشن بینی است.

 

 

 استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp