AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 234 پرسش و پاسخ - پرتو افشانیِ خرَد درونی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 11 سپتامبر 2004، ساعت 3ک07 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پزسش: حدودا یک ماه است که با دقت پیگیر تکنیک مراقبه با استفاده از مانترا هستم. اوائل کار، نشستن در یک مکان به مدت 20 تا 25 دقیقه مشکل بود ولی اکنون من دوست دارم در وضعیت مراقبه و با مانترای خود تا جای ممکن باقی بمانم. اگر به مراقبه بیش از 30 دقیقه ادامه دهم، بعد از آن روحیۀ بسیار کسل و خسته ای پیدا میکنم. از این رو زمان مراقبه را به 20 تا 25 دقیقه محدود کرده و اغلب احساس وانهادگی و طراوت دارم. هرچند در مراقبه از هیچ تجربۀ خاصی که بتوان بازگو کرد برخوردار نیستم. لطفا به من بگویید (با توجه به عدم هیچ نشانه) آیا من خودم را با مراقبه گول نمیزنم؟

 

پاسخ: سپاس از نوشته شما و به اشتراک گذاری این تجربه.

 

تمرین مراقبۀ شما به نظر خیلی خوب پیش میرود. شما اهمیت تنظیم زمان را دریافته و بیش از حد تمرین نمیکنید. امری که حداکثر میزان پالایش را با حداقل ناراحتی به ارمغان می آورد. این عالی است. احساس آرامش و وانهادگی دقیقا درست است. هرچقدر که شما به تمرین ادامه میدهید، فرآیندهای آن بمرور زمان گسترش و پیشرفت یافته، بنحویکه بتدریج فعالیت روزانه شما را فروزان میکنند.

 

هرچقدر شما در دروس پیشروی کنید، تمریناتی تکمیلی را می آموزید که روح بخشیدنِ به جنبۀ اکستاتیک معادلۀ روشن بینی را آغاز خواهند کرد. تنفس ستون مهره ای تمرین بعدی است و مرحله به مرحله ابزارهای بسیارِ دیگر ارائه خواهند شد. قاعده و هدف، ترکیب سکوت درونی و اکستاسی است. مراقبه برای پرورش سکوت درونی و بسیار از دیگر تمارین این دروس برای پرورش رسانایی اکستاتیک در سیستم عصبی طراحی شده اند. شک گاه و بیگاه برای تمرین گران مراقبه امری عادی است. این ها غبارهایی هستند که در فرآیند پالایش به هوا میخیزند. شما میتوانید اطمینان داشته باشید که در مسیر صحیح هستید. فقط سعی کنید پیشروی را با همان سرعت مطلوب خود ادامه دهید. بدین ترتیب است که خِرد درونی شما بوضوح پرتوافشان میشود.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp