AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 225 پرسش و پاسخ - زدودن ابرها

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 17 آگوست 2004، ساعت 11:38 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من تحت تاثیر سادگی شما در شرح و توصیف موضوعات پیچیده ای مثل یوگا و مراقبه قرار گرفته ام. من از نهم آگوست 2004 تمرین پرانایاما (تنفس ستون مهره ای) را با زمان 10 دقیقه آغاز کرده و بدنبال آن 15 تا 20 دقیقه مراقبه با استفاده از مانترا و سپس حدودا 10 دقیقه استراحت میکنم. نشستی که دوبار در روز به انجام میرسد. در غروب یازدهم آگوست، احساس شگفت آوری داشتم. برای اولین بار در زندگی، خود را خالی از ذهن و با میزان بالایی از خلاقیت و انرژی میدیدم. بسیار متاسفم از اینکه بگویم این تجربه اصلا تا به امروز و مجددا تکرار نشده است علیرغم اینکه هیچگونه تغییری در روال برنامه تمرینی خود ایجاد نکرده ام. چه چیزی در این میان اشتباه بوده است؟

 

پاسخ:شگفت آور است که شما از همان روزهای اولین شروع به مراقبه چنین تجربۀ واضحی را دارا بوده اید. تنوعات و پستی بلندی ها در مسیر تجربیات، بمعنی وجود خطایی در کار نیست. بموازات پیشرفت ما در مسیر مراقبه و گذشت زمان، به تغییر گراییدن تجارب امری غیر معمول نیست. هرچقدر که بتدریج از ناخالصی های سیستم عصبی کاسته شود، تجربه ایجاد شده از تمارین برای ما از وضوح بیشتری برخوردار خواهد شد.

 

به این مورد بمثابه آسمانی ابری فکر کنید که به آرامی و تدریجی در حال صاف شدن است. حتی در یک روز ابری نیز ما میتوانیم درخشش گاه و بیگاه خورشید را نظاره کنیم. آنگاه بمرور زمان هرچقدر که ابرها کمتر و کمتر گردند، خورشید بیش از هر زمانی خودنمایی خواهد کرد تا سرانجام که تماما رویت مستقیم خورشید محقق شود. سُرور آگاهی خالص بدین ترتیب از یک سیستم عصبی پالایش یافته پدیدار میشود.

 

به یاد داشته باشید که توجه اصلی شما باید صرف اجرای حتمی تمرینات منظم روزانه شود نه فراز و نشیب های ایجاد شده در تجارب حاصل از تمرین. این تمرینات هستند که پیشروی پیوستۀ سیاحت ما را بسمت مقصدی عالی ضمانت میکنند. تجربیات مطابق با سطح پالایشی که در سلسلۀ اعصاب ما به پیش میرود، در هر برهه ای از زمان متفاوت و متغیّر خواهند بود.

 

همچنین به خاطر بسپارید که با بهره گرفتن از سرُور آگاهی خالصی که بسرعت ظهور می یابد، این تضاد و تفاوت پس از گذشت چند روز از تجارب واضح، آنقدرها مورد توجه قرار نخواهد گرفت. آنگاه است که ما برای نیل به سطح بعدی وضوح (در تجربه) از اشتیاق بیشتری برخوردار خواهیم بود. داشتن تجارب پر زرق و برق و پر فراز و نشیب و یا بی تجربگی و حرکت در فلاتی پهناور و بی آب و علف (بدون حضور تجربه)، بخشی طبیعی از سفر روشن بینی است و همۀ اینها اگر شما بخواهید، مکاشفه محسوب میشود. واقعیتی که بویژه پس از ظهور تجارب اکستاتیک محرز نیز میگردد. همیشه چیزی فراتر وجود خواهد داشت. پس از آنکه بارقه ای از الوهیت موج زده از درون را ادراک کردیم، آنگاه دچار عطش سیری ناپذیر الهی خواهیم شد.

 

به حفظ و تداوم تمارین در دوره های طولانی از عمر خود اقدام کنید. اطمینان داشته باشید که هرقدر سیستم عصبی شما خالص تر میشود، تجارب نیز بتدریج واضح تر میگردند تا سرانجام تجربۀ سُرورِ اکستاتیک دائم و همیشگی را به شما عطا کند.

 

امید دارم که همۀ شما در مسیر معنوی انتخابی خویش موفق باشید.

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp