AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 222 پرسش و پاسخ - اصوات فضای درونی

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 28 جولای 2004 ساعت 11:05 بعد از ظهر

 

 

پرسش: در حال حاضر چند ماهی است تنفس ستون مهره ای و یونی مودرا کومباکا را آغاز کرده و موارد عجیبی نیز برایم رخ نموده اند. احوالاتی که معمولا شبانگاهان حین خواب و یا صبح پس از برخاستن ایجاد میشود. بعد از برخاستن از خواب، رعشه های سریعی را در ناحیۀ قفسۀ سینه و داخل آرواره ها داشتم. تجربه ای غریب اما نه ناراحت کننده. همچنین پس از انجام مراقبۀ شبانگاهی، اصوات رازآمیز و باطنیِ "وزش" مانندی را شنیدم. گاهی در حین استراحت پس از مراقبه در حالت دراز کش، یا این اصوات مواجه میشوم. سخت میتوان این اصوات را به شرح و توصیف درآورده و خاستگاه (محل ایجاد) آنها را تعیین کرد. گاها فکر میکنم این صداها از اطراف منزل به گوشم میرسند اما مدت زیادی است که بادی نمیوزد و در سایر زمان ها نیز اینگونه صداها را اصلا نمیشنوم. چندین سال است که یوگا و مراقبه تمرین کرده و با موارد عجیب بسیاری مواجه بوده ام اما این اصوات حقیقتا تجربه ای متفاوت محسوب میشوند. در شگفتم ازینکه آیا آنها به نوعی در نتیجه تمرینم رخ میدهند و یا واقعا چه پدیده ای هستند؟ حدس میزنم شاید آنها صرفا بشکل تصادفی (از بیرون) به گوشم میرسند، اما حس میکنم رخداد دیگری در میان است.

 

تشکر بسیار از این دروس و زمانی که اختصاص میدهید.

 

پاسخ: اگر بیرون از خانه هیچ وزش بادی وجود ندارد، احتمالا دچار تجربۀ گسترش فضای قلب و عمق یافتن حس های درونی (لذات باطنی) شده اید. همانگونه که در درس اخیر 221# نیز شرح شد. وقتی این موارد رخ میدهند (که در تنفس ستون مهره ای بویژه با یونی مودرا کومباکای افزوده شده به آن متداول است)، اصوات درونی که طبیعتی "آسمانی" (الهی) دارند، ممکن است نوعی تجربۀ بیرونی بنظر رسند. چراکه بعد درونی ما در جهت پیرامون و بیرون نیز گسترش یافته است. بنابراین ممکن است بنظر رسد که ما چیزی را در خارج از بدن خود تجربه میکنیم درحالیکه در درون ما بوده و همزمان "بیرون از آن" نیز احساس میشود. چنین بلاتکلیفی ای که شما تجربه میکنید در چنین موقعیت هایی طبیعی و متداول است. نگران نباشید. موارد خوبی در حال وقوع هستند. پس اگر این وزش ها بیرونی نیستند، احتمالا از انواع درونی و اصوات بی بازخورد هستند که از "آناهاتا" منشا میگیرند.

 

اگر هر یک از این تجارب (اصوات یا ارتعاشات)، ناراحت کننده شده یا سردرگمی بیش از حد ایجاد کردند، اطمینان یابید که در تمرینات، خودگامیِ کافی را رعایت میکنید و در غیر اینصورت، لذت ببرید!

 

 

امید دارم که همۀ شما در مسیر معنوی و برگزیدۀ خویش موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: جهت توضیحات بیشتر دربارۀ تنفس ستون مهره ای به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه کنید.

 

توجه: جهت توضیحات بیشتر دربارۀ یونی مودرا کومباکا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp