AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 220 پرسش و پاسخ - گشودگیِ چاکرای قلب

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 19 جولای 2004، ساعت 1:06 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من در چند سال گذشته دچار مشکلات قلبی و کلیوی شده ام. در 39 سالگی با حملۀ قلبی مواجه شدم که باعث شد تا در تمرینات بشدت کُند شوم.

 

اخیرا بخاطر رنجی که از این وضعیت میبردم به متخصص بسیار فوق العاده ای در عرصۀ درمانگری ریکی (Reiki) و شانتی (Shanti) مراجعه کردم. من بمدت 25 سال است که در مراقبۀ خود، مانتراهای مقدسِ ماها مانترا و راجاس مانترا را بکار میبرم. (متاسفانه ما دانش مراقبه را اصولی نیاموخته ایم).

 

من به ایشان و چند متخصص دیگر نیز گفتم که چاکرای قلب من با گرفتگی روبروست و باید گشوده و روشن گردد. عامل رنج و پریشانی جسمانی من همین مورد است. مرا ببخشید اما من نادان ترین فرد در دانش مراقبه و تکنیک گشودگی چاکرای قلب هستم.  میدانم که ایدۀ مراکز چاکراها از وداها می آید. اما کارشناسی در جهت گشودن چاکرای قلب وجود ندارد.

 

من زندگی بسیار ساده ای دارم و بودن یک آموزگار و گورو در این راه ضروری است تا گاهاََ دچار اضطراب و نگرانی نگردم. من یک رژیم سخت گیرانۀ شاستریک دارم. (Sastric شاستریک یعنی همراستا با آنچه که در شاستراها آمده است. Shastra بمعنای دانش و حکمت است. مجموعه شاستراهای بسیاری در فرهنگ تانترا و سنسکریت نگاشته شده که هر کدام دانش خاصی را تبیین و مرتبط با بسط دانشی خاص هستند. مثل: مانترا شاسترا، دارما شاسترا، کاما شاسترا و غیره - مترجم). رژیمی که با نوع دوشا (مزاج) من مطابقت دارد. روزانه با 10 ساعت مراقبه، به ذکر و تکرار بیش از صد هزار بار مانتراهای مذکور میپردازم. یعنی درواقع من در طول شبانه روز بیش از 10 ساعت در وضعیت فعال مراقبه هستم. البته این آنقدرها مشکل ساز نبوده و روال روزانه ای است که برای سالهای بسیار داشته ام.

 

اگر لطفا بتوانید منابعی را در ارتباط با گشودن چاکرای قلب معرفی کنید و یا خودتان توضیحاتی ارائه دهید بسیار ممنون خواهم شد. درمانگرانم میگویند بدینوسیله میتوانم سلامتی خود را بسیار ارتقاء بخشیده، به موعظه و خدمت بپردازم و همچنین اجازه دهم تا نورِ نیتیاناندا گائورانگا (Nityananda Gauranga منظور همان راجاس مانترای تکرار شده در مراقبه های پرسشگر است - مترجم) از من به همۀ اطرفیان و پیرامونم جاری گردد.

 

ممنونم از شما برای زمانی که به ما اختصاص میدهید.

 

پاسخ: سپاسگزارم بخاطر درج و به اشتراک گذاری این تجربه.

 

تمرینات این دروس بتدریج و مرحله به مرحله فرد را به یک بیداری جامع معنوی نائل میسازند و خیلی نیز روی چاکراهای خاصی تمرکز ندارند، به استثنای اتصالی که بین آجنا و ریشه برقرار میکنند. امری که برای رسیدن به روشن بینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و صد البته قلب نیز بواسطۀ پالایش جامعی که در کالبد معنوی رخ میدهد، بدین ترتیب گشوده میگردد. هرچند که مراقبه و تنفس ستون مهره ای تمریناتی همه جانبه بوده و "به نمایندگی" از سایر تکنیک های مستقیم، قلب را میگشایند، اما بنابر تمایل، فرد میتواند با بکارگیری تکنیک هایی چون اودیانا/ نولی، پمپ چانه و باستریکای موضعی، بعنوان بخشی از فرآیند جامع پالایش و گشودگی، مستقیما کار بیشتری روی ناحیۀ قلب انجام دهد.

 

در کل، آموزش های من مبتنی بر تمرکز مستقیم روی چاکراهای خاص جهت گشایش آنها نیست. چراکه ما نمیدانیم ترتیب صحیح گشودن آنها چیست؟ کارماها در هر یک از ما در کانالهایی متفاوت، ژرف و ناشناخته بیتوته کرده اند و به همین خاطر است که در این دروس بجای رویکردی مجزا روی چاکرایی خاص، سبک و سیاقی جامع (کل نگر) ارائه شده است. در این روش، ما اجازه میدهیم تا با پرورشِ سُرور آگاهی خالص، سیستم عصبی بشکلی کاملا طبیعی از درون پرورش یابد. امری که خیلی متکی به تصمیمات فکری و عقلایی نیست. بواسطۀ تمرینات این دروس، ما بشکلی اصولی، تسلیم فرآیند استحالۀ معنوی میشویم که ذاتاََ در باطن ما (چشم انتظار) است. و صد البته، یک باکتیِ ناب و کامل، موثر تر از همۀ تمرینات خواهد بود. شما از قبل با این مبحث آشنا شدید. اگر اشتیاق انسان به سطح باکتی ارتقا یابد، (اشتیاق شدید به پروردگار یا حقیقت)، آنگاه همۀ روش های یوگا بی اختیار تحریک شده و به اجرا درخواهند آمد. ما نیازمند فقط یکبار شنیدن ندای باکتی هستیم تا آنگاه بی اختیار در میانۀ تمرینات و روش ها باشیم.

 

با توجه به همۀ این موارد، در ادامه یکسری توصیه های تکمیلی جهت گشودن چاکرای قلب ارائه میشود که البته دارای اثرات همه جانبه و کلی نیز خواهند بود:

 

تکنیک پرانایامایی وجود دارد که مستقیما روی قلب کار کرده و تا بدینجا نیز در دروس عنوان نشده است. تکنیکی مشابه تنفس ستون مهره ای اما با جهت عکس. میتوانیم آن را "تنفس قلبی" نامگذاری کنیم. این فن، فرصتی فراهم میسازد تا با کشاندن مستقیم ایشتا یا آرمان مطلوب خویش بسمت قلب، تنفس را نیز با اثراتی عمیق بکار بگیرد. (ایشتا میتواند شامل الاهه ای خاص، گورو یا آواتار مورد نظر فرد باشد). آنچه باید انجام دهیم عبارت از دم گرفتن از چشم سوم (نقطۀ میان دو ابرو)، برگشت از مرکز سر و نفوذ این دم رو به پایین و عصب نخاعی تا رسیدن به ناحیۀ قلب است. سپس با بازدم از ناحیۀ قلب در طول عصب نخاعی بسمت بالا آمده و همان مسیر را تا چشم سوم بازگشت میکنیم. ما در دم ایشتای خود را به درون کشیده و در بازدم، ناخالصی ها (آلودگی ها) را به بیرون گسیل میداریم. اگر تنفسی آرام و راحت داشته باشیم اثرات این تمرین ارتقاء خواهند یافت. تنفس از بینی هرچند که ارجح است اما اجباری نیست. این روش برای قلب و پالایش و گشودگیِ آن فایدۀ بسیاری دارد. در طول این تمرین، قلب آغشته به معشوق ما شده و ناخالصی ها به دور ریخته میشوند. این تمرین میتواند 5 تا 10 دقیقه قبل یا بعد از نشست تمارین و یا هر زمان مجزای دیگر به انجام رسد. مراقب باشید که ابتدای امر در آن زیاده روی نکنید چراکه در اینصورت منجر به رهایش خارج از تعادل و حادِ ناخالصی های کارمیک از قلب خواهد شد. توصیه میشود به آرامی تمرین را آغاز کرده و بتدریج مطابق با راحتی و اثرات آن، بر مدت آن بیافزایید. این تمرین تا بدینجای دروس مطرح نشده بود چراکه جنبۀ عکس جهت آن ممکن است موجبات سردرگمی مبتدیان در تمرین تنفس ستون مهره ای (ارائه شده در درس 41#) را فراهم سازد. خود تمرین سنتیِ تنفس ستون مهره ای نیز قلب را بطریقی عمومی تر پالایش میکند.

 

شاید بسیاری از افراد دارای ایشتای روشن و واضحی برای استفاده در این تمرین نباشند. امری که میتواند برای آنهاییکه با گرایشات غیر عبادی بسمت عرصۀ یوگا می آیند، گیج کننده باشد. البته این امر در مورد شما صادق نیست و میتوانید این تمرین را با اثراتی بسیار خوب بکار گرفته و حتی آن را با دیگر تمارین ترکیب سازید. امری که در دستان خود شما خواهد بود. برای آن دسته افرادی که قصد دارند این تمرین را بدون ایشتای خاصی بکار گیرند، میتوانند پالایش و شفای قدرتِ حقیقت ازلی (کیهانی) را مد نظر قرار داده و آن را در حین دم از طریق چشم سوم به درون (بسمت پایین و قلب) کشند و ناخالصی ها را در بازدم به بیرون گسیل دارند.

 

توصیه دوم من در ارتباط با نوع شیوۀ زندگی و جسمانی شماست. بسیاری از انسدادهای موجود در عرصه های مختلف سیستم عصبی بدلیل عادات روزمرۀ ما ایجاد شده و تقویت میگردند. اینکه ما چگونه با روال فعالیت های روزانۀ خویش تعامل کرده و آن را به پیش میبریم بسیار مهم است. گاهی فقط سوق یافتن بسمت یک رفتار جدید و تغییر روال قبلی میتواند این گرفتگی و انسداد را از کاهش دهد. در مورد عارضۀ قلبی، راه حل سر راستی وجود دارد که همان مراجعه به پزشکی مدرن است. تمرین روزانۀ ایروبیک (هوازی) یکی از اولین تجویزها برای ایجاد قلبی سالم تر است که قطعا این موارد را اطلاع دارید. تمرین روزانۀ (20 دقیقه پیاده روی سریع یا فعالیتی معادل با آن) و یک رژیم گیاهیِ کم نمک و کم چربی برای سلامت قلب و فشار خون مناسب هستند. وجود نمک و چربی زیاد در یک رژیم غذایی ساتویک (خالص) آنقدرها غیر معمول نیست، بنابراین داشتن یک رژیم صرفا ساتویک کفایت نخواهد کرد. این مورد را من سالها قبل دریافتم، زمانیکه با وجود یک رژیم گیاهی خالص، به فشار خون بالا گرایش یافتم. امری که به آسانی و صرفا با تدابیر مذکور، قابل حل است. رعایت این موارد روال پیشین زندگی روزمرۀ ما را تغییر خواهد داد. امری که حتی شامل روابط با دیگران نیز خواهد شد. بنابراین تاکید روی این تدابیر جسمانی و سلامت بخش حتی روی جنبه های غیر جسمانی (یعنی روحی و روانی) زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت که قطعا برای قلب نیز مفید فایده خواهند بود. برای ایجاد این تغییرات، برخی رها کردن ها ضروری هستند. رها کردن هایی که قادرند گرفتگی و انسداد در حوزۀ قلب را کاهش دهند. قلب گشوده از آن شخصی است که میداند چگونه (از امورات رنج آور پیرامون خود) رها باشد. یک قلب گشاده همچنین بسیار میخندد!

 

پرورش عادت به رهایش در عمق سیستم عصبی ایجاد شده و ریشه در مراقبۀ عمیق، سامیاما و دیگر تمرینات این دروس دارد. هرچقدر که سکوت درونی در زندگی ما پدیدار میشود، ما قادر خواهیم بود تا از نگرانی های روزمره آسان تر رهایی یابیم حتی اگر در بطن فعالیت های (بیرونی) خویش باشیم. رهایش درحالیکه یک زندگی فعال داریم، البته جوهر کارما یوگا است. بنابراین همۀ این تمارین و گرایش های یوگا بهم مربوط و در اتصال هستند.

 

اگر میخواهید "انرژی و کار معنوی" متمرکز تری را نسبت به گشودگی چاکرای قلب داشته باشید، شاید من بهترین فرد برای ارائه راهکار در این مورد نباشم. ممکن است یک درمانگر مربوط به حوزۀ انرژی که از قبل نیز با آنها آشنایی دارید (ریکی و غیره) بتواند در این مورد شما را راهنمایی کند. سبک و سیاق من، به همان دلایل ذکر شده آنقدرها بر روی چاکراها تاکید و تمرکز خاص ندارد. من سعی میکنم چاکراها و مباحث آنها را تا حد امکان در زیر "محفظۀ موتور" حفظ کنم، تا مُخلّ امر کلیِ "رانندگی ماشین" بسمت خانه و مقصد روشن بینی نگردند. نقش من، متمرکز ماندن بر یک رانندگی خوب است. (نه توجه بر عملیات زیر محفظۀ موتور).

 

امید دارم سلامت خویش را بازیافته و موفقیت در کار مهم معنوی را ادامه دهید.

 

 

استاد در درون شماست.

قبلی | بعدی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp